Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Як увійти до складу Асоціації?

Хто може бути членом Асоціації?

Юридичні особи, діяльність яких пов’язана з функціонуванням ринку інформаційно-комунікаційних технологій та ті, хто визнає Статут ІнАУ.


Які бувають види членства? 

Члени Асоціації можуть бути дійсні та асоційовані.

Дійсні члени мають право:

  1. брати участь в управлінні справами Асоціації;
  2. голосувати при прийнятті рішень на Загальних Зборах;
  3. вимагати розгляду на Загальних Зборах питань, що стосуються діяльності Асоціації;
  4. обирати та бути обраними до органів управління Асоціації;
  5. отримувати інформацію про діяльність Асоціації;
  6. користуватися всіма видами методичної та іншої допомоги, яку може надавати Асоціація;
  7. публікувати свої наукові праці у виданнях Асоціації;
  8. отримувати від Асоціації допомогу в захисті своїх законних прав та інтересів;
  9. вийти із членів Асоціації;
  10. інші права, передбачені Статутом.


Асоційовані члени
 мають право:

Всі права Дійсних членів, окрім зазначених в пунктах 2 і 4 вищенаведеного переліку.


Як процедура прийняття в члени Асоціації?


Процедура прийняття в члени Асоціації передбачає проходження таких етапів:

Отримання рекомендацій від двох дійсних членів Асоціації. Заповнення заяви кандидата та передача в офіс Асоціації разом з рекомендаціями. Розгляд З'їздом ІнАУ заяви та прийняття рішення про прийняття в члени.  Отримання повідомлення про прийняття в члени Асоціації. Оплата вступного внеску.


Який розмір щорічних внесків?

Щорічні внески: Дійсний член - 5 000 гривень; Асоційований член - 1 500 гривень.


Які строки сплати внесків?


Перший членський внесок вносять протягом 30 банківських днів з моменту отримання повідомлення про оплату членських внесків. Щорічні членські внески сплачуються одноразово або з розбивкою по кварталам, але не пізніше 10 днів після початку чергового року (кварталу) членства в ІнАУ.

 

Заявка на вступ в ІнАУ
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.