Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №206 від 01.12.2016 Маріупольській міській раді щодо пропозицій до Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі

 

Голові Маріупольської міської ради

Бойченку В.С.

 

 

Депутату Маріупольської міської ради

Візенкову Д. В.

 

 

 

Вих. №206

від «01» грудня 2016 року

 

Пропозиції до Порядку розміщення

та встановлення технічних елементів

(пристроїв) на будівлях та спорудах

у місті Маріуполі

 

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

Листом від 20.09.2016 №160 ІнАУ зверталась до Голови Маріупольської міської ради Бойченка В.С. з пропозицією відтермінувати прийняття Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі (далі – проект Порядку) та врахувати надані ІнАУ у цьому листі зауваження в остаточній редакції документу.

З інформації, викладеної у листі виконавчого комітету Маріупольської міської ради від 14.11.2016 № 01-1063-02 та отриманого ІнАУ 25.11.2016, та з інформації, отриманої від операторів, провайдерів телекомунікацій, які надають телекомунікаційні послуги на території міста Маріуполя, виявлено, що у проекті рішення «Про Порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі» (далі – проект Рішення) та у проекті Порядку враховано окремі пропозиції, надані ІнАУ у листі від 20.09.2016 №160, відкладено питання щодо прийняття Порядку Маріупольською міською радою.

ІнАУ вдячна за конструктивну співпрацю з питання опрацювання проекту Порядку, положення якого враховують інтереси суб’єктів ринку телекомунікацій, проте, частина принципових пропозицій залишилась неврахованою.

ІнАУ наполягає на проведенні повторного аналізу Порядку та пропонує додатково звернути увагу на наступні пропозиції.

 

1. Із пункту 1.1 Порядку виключити посилання на закони України «Про телекомунікації» та «Про радіочастотний ресурс України», оскільки, положення вказаних законів не визначають повноваження органів місцевого самоврядування встановлювати правила діяльності для операторів, провайдерів телекомунікацій, а також не встановлюють право органів місцевого самоврядування визначати розміщення, встановлення та експлуатацію телекомунікаційних мереж.

 

2. Пункт 1.3 Порядку доповнити виразом: «…та поширюється на об’єкти, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Маріуполя».

Обґрунтування:

стаття 143 Конституції України: «Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності…»;

стаття 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: власні (самоврядні) повноваження: управління об'єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню…»;

частина п’ята статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: «Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду».

Відтак, дія Порядку може поширюватись виключно на об’єкти житлового та нежитлового фонду, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Маріуполя та управління яким здійснює Маріупольська міська рада безпосередньо або через утворені у законодавчому порядку органи.

 

3. Потребує чіткого встановлення поняття «власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу будинків і споруд» у пункті 2.4 Порядку. Оскільки, відсутність чіткого визначення цього поняття призводить до нечіткого формулювання інших положень Порядку та їх застосування, як-то, пункту 4.2, підпункту 4.3.1 пункту 4.3 (де зазначено, що заява встановленого зразка подається «на адресу зазначеного будинку». Тобто, необхідно зазначити саме суб’єкт господарювання (або його уповноважену особу), до якої буде направлено заяву, а не «адресу будинку»), пункту 6.2 (у даному пункті чітко не конкретизовано, кому саме: юридичній чи фізичним особам, як співвласникам будинку, буде вноситись суб’єктами господарювання плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж) та інших.

 

4. У пункті 6.5 Порядку змінено формулу, відповідно до якої визначатиметься плата за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання). З урахуванням цієї формули, та плата становитиме 10 відсотків від середньомісячного доходу, фактично отриманого оператором, провайдером телекомунікацій у певному будинку.

З цього приводу слід зазначити, що на сьогодні, на державному рівні не встановлено єдиного підходу до формування розміру платежів, які оператори, провайдери телекомунікацій повинні сплачувати за розміщення телекомунікаційних мереж у/на житлових та нежитлових будівлях.

Відтак, врегулювання питання щодо підходів до встановлення та розмірів плати за розміщення телекомунікаційних мереж на об’єктах житлового та нежитлового фонду, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Маріуполя, ІнАУ вважає, що може бути вирішене органом місцевого самоврядування за участі операторів, провайдерів телекомунікацій, в т.ч., у ході проведення робочих зустрічей.

При прийнятті даного рішення просимо брати до уваги ту обставину, що наслідком додаткових фінансових навантажень на операторів телекомунікацій стане підвищення вартості телекомунікаційних послуг для жителів міста Маріуполь, зокрема тарифів на послуги зв’язку та доступу до Інтернет, що створить передумови для ескалації соціального напруження в місті.

 

5. У пункті 7.2 Порядку залишилось не конкретизовано, хто саме та чи має така особа відповідні повноваження та компетенцію виявлення фактів встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної (або іншої) власності з порушенням вимог цього Порядку та складати припис про усунення порушень за формою у додатку № 5 до Порядку.

Відтак, потребує визначення у пункті 7.2 Порядку особи (тобто, конкретна установа, організація, підприємство, тощо), яка матиме установлені відповідно до законодавства повноваження виявлення факту встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної (або іншої) власності з порушенням вимог цього Порядку (на які отримано відповідне погодження) та складати припис про усунення порушень за формою у додатку № 5 до Порядку.

У пункті 7.2 Порядку також потрібно передбачити можливість оскарження припису про усунення порушень, складеного за формою, наведеною у додатку № 5, до суду.

 

6. Крім наданих зауважень, ІнАУ, додатково, опрацювавши проект Порядку, звертає увагу розробника на наступне.

·         Відповідно до пункту 4.2 проекту Порядку, для отримання погодження на встановлення технічних елементів (пристроїв) на конструкціях будівель та споруд, зазначених у пунктах 2.1.4-2.1.5, замовник, до заяви встановлено зразка, подає власнику будинку (або його представнику) «попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище».

Проте, чинне законодавство, зокрема, закони України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності», не передбачають таких дозвільних документів, як «попередній висновок» або «попередній висновок обласної державної санітарно-епідеміологічної служби у випадку встановлення радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище».

Враховуючи наведене, останній абзац пункту 4.2 проекту Порядку потребує або уточнення або його виключення.

·         Підпункт 4.6.1 пункту 4.6 проекту Порядку не узгоджується із частиною шостою статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», у якій встановлено, що проектна документація на будівництво об’єктів не потребує погодження державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними особами, утвореними такими органами.

Враховуючи наведене, підпункт 4.6.1 пункту 4.6 пропонуємо виключити з тексту проекту Порядку.

·         У підпункті 4.6.5 пункту 4.6 проекту Порядку зазначено, що при встановленні радіотехнічних об’єктів (РТО), які випромінюють електромагнітну енергію в навколишнє середовище, з зазначенням місця розміщення технічних елементів (пристроїв) на будинках і спорудах, проект додатково погоджує Державна інспекція електрозв’язку у Донецькій області.

Проте, наказ Держкомзвʼязку та інформатизації України від 13.02.2001 №15, яким було затверджене Положення про Державну інспекцію електрозв’язку України, втратив чинність на підставі наказу Мінтрансзвʼязку України від 05.03.2007 №199. Наразі, такої установи як Державна інспекція електрозв’язку, на сьогодні не існує.

Враховуючи наведене, потребує відповідного корегування підпункт 4.6.5 пункту 4.6 проекту Порядку.

 

Крім цього звертаємо Вашу увагу, що прийняття Рішення «Про Порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі» відбудеться з дотриманням вимог статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» лише за умови отримання погодження територіальним відділенням Антимонопольного комітету України до проекту Рішення, а не після його прийняття.

 

Зарані вдячні за співпрацю та врахування пропозицій, наданих ІнАУ до проекту Порядку.

 

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                           О.Федієнко

 

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.