Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №195 від 04.11.2016 Міністерству юстиції України щодо відмови у державній реєстрації рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «УДЦР», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж

 

Міністерство юстиції України

 

 

 

Копія:Державна регуляторна служба України

 

 

Вих. №195

від «04» листопада 2016 року

 

Щодо відмови у державній реєстрації

рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів

на роботи (послуги) ДП «Український

державний центр радіочастот», пов’язані

з користуванням РЧР та вимірюванням

параметрів телекомунікаційних мереж

 

Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) від 01.11.2016 затверджено зміни до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 16.07.2009 №1599, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.08.2009 за № 741/16757 (із змінами) та визнано таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «УДЦР», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 10.06.2015 за № 687/27132.

Даний проект рішення погоджено з Антимонопольним комітетом України та Державною регуляторною службою України (далі – ДРС).

Також, 01.11.2016 НКРЗІ прийнято рішення «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж» (далі – Рішення), яке набере чинності одночасно з набранням чинності рішенням НКРЗІ про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195 «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ», зареєстрованого в Мін’юсті 10.06.2015 за № 687/27132, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Проект Рішення не погоджувався НКРЗІ з заінтересованими державними органами, зокрема ДРС.

Відповідно до інформації, зазначеної у Аналізі регуляторного впливу, «у разі внесення узгоджених між собою змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та тарифів на роботи (послуги) УДЦР, останні, відповідно до норм пункту 13 Положення про НКРЗІ, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067 (далі – Положення про НКРЗІ), не потребуватимуть узгодження з іншими органами державної влади». Пунктом 13 Положення про НКРЗІ встановлено, що, рішення НКРЗІ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням  вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Вказані рішення НКРЗІ буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Проте, Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) вважає, що Рішення потребує погодження з Державною регуляторною службою України в порядку, визначеному законодавством. Таку позицію обґрунтовуємо наступним.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 14 та частини четвертої статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» НКРЗІ, здійснюючи повноваження у сфері користування радіочастотним ресурсом України, встановлює тарифи на роботи (послуги) УДЦР.

Стаття 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» визначає сферу дії цього Закону та визначає випадки та види актів, на які не поширюється дія Закону.

Положенням про державну реєстрацію нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, затвердженим наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2005 № 34/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661 (далі – Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів) передбачено, що відповідно до частини першої статті 21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проекти регуляторних актів, які розробляються центральними органами виконавчої влади, підлягають погодженню із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику у встановленому цим Законом порядку. Рішення національних комісій регулювання природних монополій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Національні комісії регулювання природних монополій, відповідно до статті 13 Закону України «Про природні монополії» та покладених на них завдань, зокрема, формують у відповідних сферах природних монополій цінову політику, визначають умови доступу споживачів до товарів, що виробляються суб’єктами природних монополій.

Проте, УДЦР не виробляє (не надає) послуги, які перебувають у стані природної монополії або суміжних ринках.

НКРЗІ, відповідно до повноважень, встановлених статтею 18 Закону України «Про телекомунікації», здійснює тарифне регулювання у сфері телекомунікацій та встановлює порядок взаєморозрахунків  між операторами телекомунікацій.

Статтею 15 Закону України «Про природні монополії» також встановлено, що рішення комісій, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Отже, рішення НКРЗІ «Про затвердження тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж» є регуляторним актом, який підлягає погодженню з заінтересованими державними органами, оскільки своїм рішенням національний регулятор затверджує розміри тарифів не у сфері природної монополії або суміжних ринків.

Крім цього, стаття 3 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не звільняє національні комісії регулювання природних монополій у вчиненні дій щодо погодження регуляторних актів, які встановлюють ціни (тарифи) на послуги, в т.ч. і на ринках природних монополій або суміжних ринках, крім актів, якими встановлюються ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги.

 

Підсумовуючи наведене, ІнАУ вважає, що Рішення підлягає погодженню з Державною регуляторною службою України.

Тому, відповідно до підпункту «в» пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів просимо відмовити у державній реєстрації рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) ДП «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням РЧР та вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж», оскільки проект даного документу не узгоджено із заінтересованими органами, зокрема, Державною регуляторною службою України.

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                       О. Федієнко

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.