Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Лист №160 від 20.09.2016 Голові Маріупольської міської ради щодо відтермінування прийняття Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполь

 

Голові Маріупольської міської ради

Бойченку В.С

 

 

 

Вих. №160

від «20» вересня 2016 р.

 

Щодо відтермінування прийняття

Порядку розміщення та встановлення

технічних елементів (пристроїв) на

будівлях та спорудах у місті Маріуполь

 

Шановний Вадиме Сергійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з наступного приводу.

На сайті Маріупольської міської ради 14.09.2016 відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» оприлюднений проект рішення Маріупольської міської ради «Про порядок розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі» (далі – проект рішення) та зазначено, що зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, викладені у письмовій формі, приймаються протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу безпосередньо або шляхом направлення за поштовою адресою розробника регуляторного акту Д. Візенкова.

Разом з цим, з інформації, оприлюдненої на сайті Маріупольської міської ради (http://marsovet.org.ua/documents/show/menu/16521), відомо, що на засідання XI сесії Маріупольської міської ради, яку заплановано провести 22.09.2016, винесено питання затвердження Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі (далі – проект Порядку), тобто, без врахування зауважень та пропозицій, які можуть бути надані відповідно до оголошення про оприлюднення проекту рішення.

 

Відповідно до Статуту, метою діяльності ІнАУ є сприяння розвитку українського сегменту глобальної мережі Інтернет та розвитку інформаційно-телекомунікаційних технологій, захист інтересів учасників та сприяння створенню ефективного конкурентного середовища у їх діяльності.

Наразі, до ІнАУ звернулись суб’єкти господарювання, які надають телекомунікаційні послуги у м. Маріуполь, щодо сприяння вирішенню та врегулюванню ситуації, пов’язаної з намірами Маріупольської міської ради щодо прийняття проекту Порядку.

ІнАУ ретельно проаналізовано положення проекту Порядку, за результатом чого надаємо наступні зауваження, оскільки, окремі положення Порядку суперечать нормам Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про місцеве самоврядування» та є такими, що порушуватимуть права та інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій, у разі його прийняття:

1. У преамбулі проекту рішення є посилання на статтю 30 Закону України «Про місцеве самоврядування». А у пункті 2 проекту рішення зазначено, що «затверджений цим рішенням Порядок є обов’язковим для виконання фізичними та юридичними особами усіх форм власності, які беруть участь у відносинах щодо встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях і спорудах на території міста Маріуполя». Норма щодо обов’язковості виконання Порядку фізичними та юридичними особами усіх форм власності на території міста Маріуполя міститься і в пункті 1.2 проекту Порядку.

Проте, відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування» до відання органів міських рад належать повноваження управління об’єктами житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню лише тих об’єктів, що перебувають у комунальній власності територіальної громади міста.

У пункті 1.1 проекту Порядку, як на підставу прийняття Порядку, є посилання, зокрема, на закони України «Про радіочастотний ресурс України», «Про телекомунікації».

Разом з цим, зазначеними законодавчими актами органам місцевого самоврядування не надане право управління та регулювання відносин, визначати права та обов’язки операторів, провайдерів телекомунікацій та інших осіб, які виникають із відносин у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України.

 

Відповідно до статті 144 Конституції України органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обовʼязковими до виконання на відповідній території.

Відтак, визначення обов’язковості для виконання положень Порядку фізичними та юридичними особами усіх форм власності міста Маріуполя, та спроба регулювання відносин, що виникають у сфері надання телекомунікаційних послуг, користування радіочастотним ресурсом України, є такими, що не відповідає законодавству України та містить ознаки перевищення власних повноважень органом місцевого самоврядування.

 

2. Статтею 383 ЦК України встановлене право не лише власника будинку, а й право власника квартири використовувати помешкання для власного проживання, проживання членів своєї сім’ї.

Проте, проектом Порядку повністю нівельоване право власників квартир щодо спільного управління майном.

 

3. У Розділі VIII проекту Порядку зазначено, що всі замовники, чиє обладнання на момент затвердження цього Порядку вже встановлено на будівлях та спорудах у м.Маріуполі, зобов’язані привести його розміщення протягом шести місяців у відповідність до цього Порядку; на протязі двох місяців укласти договори щодо надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) при подальшій експлуатації цих мереж у відповідності до цього Порядку, з зазначенням терміну усунення недоліків попереднього прокладання. Відтак, Маріупольська міська рада спонукає всіх операторів, провайдерів телекомунікацій до переукладання чинних договорів на розміщення телекомунікаційних мереж. А відтак, незаконно покладає на операторів, провайдерів телекомунікацій значні фінансові витрати, пов’язані з отриманням технічних вимог на встановлення технічних елементів (пристроїв), виготовлення проектів встановлення технічних елементів (пристроїв) тощо. Крім фінансових витрат для операторів, провайдерів телекомунікацій, такі вимоги можуть мати і негативні наслідки для абонентів (споживачів) телекомунікаційних послуг у вигляді призупинення/припинення надання послуг.

Крім цього, положення Розділу VIII проекту Порядку суперечать нормам ЦК України, зокрема, направлені на ущемлення прав операторів, провайдерів телекомунікацій та власників будинків, споруд, між якими укладено та діють господарські договори на прокладання телекомунікаційних мереж.

Статтею 58 Конституції України встановлено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони помʼякшують або скасовують відповідальність особи.

Кожний нормативно-правовий акт має дію у часі, і тому, відносини з питань розміщення телекомунікаційних мереж, які вже сформовані, відповідають вимогам приписів нормативно-правових актів, діючих у період їх формування. Тому, суб’єкти телекомунікацій не повинні нести обов’язок щодо переукладання договорів на розміщення телекомунікаційних мереж у м.Маріуполі.

4. У проекті Порядку не аргументовано з посиланням на нормативно-правові акти питання щодо правомірності здійснення розрахунку плати за надання місця для прокладання телекомунікаційних мереж (кабелів телефонії, Інтернету, кабельного телебачення та відповідного обладнання) за формулою, запропонованою у пункті 6.5 проекту Порядку. Зокрема, яке відношення до такого обрахунку має коефіцієнт, що залежить від загальної площі житлового будинку у запропонованих розмірах, при тому, що до формули враховано такі показники, як площа, яка використовується для розміщення телекомунікаційних мереж.

Крім зазначеного, проект Порядку визначає процедуру розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів (пристроїв), окрім телекомунікаційних мереж, систем кондиціювання, інших приймальних пристроїв. Проте, пунктом 6.5 проекту Порядку визначено формулу розрахунку плати лише для прокладання телекомунікаційних мереж.

 

Вищенаведені зауваження є суттєвими, а тому, прийняття Порядку без врахування наданих зауважень буде розцінено як таке, що прийняте з порушенням чинного законодавства та може бути об’єктом для судового оскарження.

 

5. Крім зазначеного, в інформації, викладеній в Аналізі регуляторного акта (http://marsovet.org.ua/documents/show/menu/16827) та у проекті Порядку, відсутні дані щодо погодження проекту рішення з Донецьким обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України в порядку, передбаченому частиною четвертою статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та Положенням про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20.04.1994 за № 78/287 зі змінами, як такого, що може вплинути на конкуренцію на ринку телекомунікаційних послуг в межах м. Маріуполь.

Крім зазначеного, при опрацюванні проекту Рішення, пропонуємо врахувати:

- у пункті 1.8, 4.1, 4.2, 4.7.4 та далі по тексту проекту Порядку використовується вираз «власник будинку (або його представник)». Проте, необхідно конкретизувати статус такого представника (за довіреністю, тощо), наприклад, зазначивши «власник будинку (або його уповноважений представник)»;

- у пункті 2.4 проекту Порядку необхідно конкретизувати нормативно-правовий акт, який визначає процедуру реєстрації права власності власником приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд, якщо така існує;

- уточнити визначення терміну «представник», вказане у пункті 2.5 проекту Порядку, зокрема, з огляду на процедуру законності права вчинення правочинів (довіреність, протоколи, договори, тощо);

- у пункті 2.8 проекту Порядку потрібно уточнити, хто саме підтверджує ушкодження будівельних конструкцій будівель і споруд та відповідно до якого нормативно-правового акту;

- із пункту 2.9 проекту Порядку виключити поняття «телекомунікаційна мережа», оскільки таке визначення надане у Законі України «Про телекомунікації»;

- у абзаці 5 пункту 4.2 проекту Порядку замість словосполучення «довідка про рішення НКРЗІ щодо включення змовника до реєстру суб’єктів господарювання у сфері телекомунікації» зазначити: «копія довідки НКРЗІ про наявність суб’єкта господарювання в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій». Таке формулювання відповідатиме вимогам законодавства у сфері телекомунікацій;

- у підпункті 4.3.1 пункту 4.3 проекту Порядку зазначити, куди саме (на яку адресу) має подаватись заява та у якому вигляді (письмова, усна, в ел. вигляді тощо);

- вимога, встановлена у пункті 4.4 проекту Порядку зокрема, щодо строку дії технічних вимог, не відповідає частині сьомій статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», де зазначено, що технічні умови є чинними до завершення будівництва обєкта незалежно від зміни замовника;

- в проекті Порядку не розкрито процедури отримання технічних вимог на встановлення технічних елементів (пристроїв) та виготовлення проектів, зокрема, строків, порядку дій, тощо;

- у підпункті 4.6.2 пункту 6.2 проекту Порядку необхідно конкретизувати дату, з якої здійснюється обрахунок погодження проекту. Крім цього, необхідно конкретизувати поняття «установи, якими погоджується проект»;

- у пункті 6.7.2 проекту Порядку потрібно конкретизувати назву ліцензій, відповідно до якої можуть виконуватись роботи по монтажу технічних елементів, якщо такі існують;

- у пункті 7.2 проекту Порядку не конкретизовано, хто саме та чи має відповідні повноваження щодо виявлення фактів встановлення технічних елементів (пристроїв) на об’єктах комунальної (або іншої) власності з порушенням вимог цього Порядку та не конкретизовано процедуру оскарження приписів, складених за результатом виявлення таких порушень, в т.ч. шляхом звернення до НКРЗІ, до суду. Відтак, пункт 7.2 проекту Порядку потребує суттєвого доопрацювання;

- Додатком № 5 до Порядку пропонується затвердити форму Припису. Проте, із запропонованого проекту форми документу є не зрозумілим, хто саме і на яких законодавчо визначених підставах буде складати такий Припис, вручати та отримувати. Крім цього, як юридичний наслідок невиконання припису у 10-денний термін, передбачено, що обладнання буде демонтоване, проте, проектом Порядку процедура демонтажу обладнання не визначена.

 

Відтак, з огляду на вказані вище зауваження ІнАУ вважає, що окремі положення Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі потребують суттєвого доопрацювання, тому, прийняття вказаного документу, є передчасним.

Крім зазначеного, з огляду на ситуацію в прикордонних до м. Маріуполя територій, прийняття органом місцевого самоврядування документу, який не відповідає вимогам законодавства, а лише покликаний на додатковий збір коштів, зокрема, з операторів, провайдерів телекомунікацій, а також передбачає демонтаж телекомунікаційного обладнання, може спричинити негативні наслідки, зокрема, залишення абонентів телекомунікаційних мереж без телевізійного сигналу.

Враховуючи зазначене, просимо відтермінувати прийняття Порядку розміщення та встановлення технічних елементів (пристроїв) на будівлях та спорудах у місті Маріуполі та врахувати надані ІнАУ зауваження в остаточній редакції документу.

Про результати розгляду цього звернення просимо повідомити письмово.

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О.Федієнко