Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Спільний лист №139 від 01.09.2016 щодо проекту Концепції створення та забезпечення функціонування Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ

 

Комісія з питань науки і ІТ

01034, м Київ, вул.О.Гончара,15/3,офіс 22

тел./факс: (044) 2782925

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 34,

тел.: (044) 2783069, факс: (044) 2263152

 

від «01» вересня 2016 р.

139

Голові Державної служби спеціального

зв’язку та захисту інформації України

Євдоченку Л.О.

Копія: Державна регуляторна служба України

 

 

Щодо проекту Концепції створення та забезпечення

функціонування Системи оперативно-технічного

управління телекомунікаційними мережами

 

Шановний Леоніде Олександровичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) та Комісія УСПП з питань науки та ІТ (далі – Комісія) засвідчують Вам свою повагу та звертаються з приводу наступного.

На веб-сайті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Держспецзвʼязку) у підрозділах «Регуляторна діяльність» та «Консультації з громадськістю» 29.07.2016 оприлюднений проект Концепції створення та забезпечення функціонування Системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами (СОТУ) (далі – проект Концепції).

Як зазначено в інформації про оприлюднення, проектом Концепції визначено завдання, функції, склад, основні принципи побудови СОТУ та її складових елементів.

Процедура підготовки проектів регуляторних актів врегульована, зокрема, статтями 7 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).

Відтак, Держспецзвʼзку, в супереч статті 7 Закону не включила проект Концепції до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016 рік та не надала Аналізу регуляторного впливу стосовно оприлюдненого проекту Концепції, необхідність підготовки якого визначена статтею 8 Закону.

Зазначене не дозволяє у повній мірі визначити, чому вирішення питання побудови СОТУ та її складових елементів не може бути розв'язане шляхом внесення змін до діючих законодавчих актів; визначити очікувані результати прийняття запропонованої Концепції, тощо.

Проект Концепції не містить жодних посилань на нормативно-правовий акт Держспецзвʼязку, яким планується затвердження цієї Концепції, а, відтак, врегульовуватимуться господарські та адміністративні відносини.

Відповідно до інформації, вказаної у вступній частині проекту Концепції, вона визначає основні положення щодо виконання Адміністрацією Держспецзвʼязку законодавчо покладених на неї завдань організації створення системи оперативно-технічного управління ресурсами телекомунікаційних мереж з метою забезпечення їх сталого і безпечного функціонування в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану і пріоритетного використання ресурсів цих мереж для потреб управління державою, національної безпеки, оборони, охорони правопорядку, цивільного захисту, безпеки громадян.

Разом з цим, частиною четвертою статті 29 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України виконує оперативно-технічне управління мережами телекомунікацій у межах повноважень, наданих йому Кабінетом Міністрів України.

Процедура організації та здійснення оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану встановлена Порядком оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812 (далі – Порядок), зокрема, щодо основних завдань та функцій Національного центру, центрів управління мережами, взаємодії Національного центру з центрами управління мережами, обсягів та порядку подання Національному центру, повноваження Адміністрації Держспецзв'язку.

Крім зазначеного, відповідно до Розділу 5 Концепції розвитку телекомунікацій в України, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.06.2006 № 316-р із змінами, функції Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України як у звичайних, так і в особливих умовах, а також взаємовідносини між зазначеним Центром і операторами телекомунікацій передбачається здійснювати відповідно до Порядку проведення оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами  в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Заходи правового режиму воєнного стану, які можуть застосовуватись, де введено воєнний стан, визначені у статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Процедура оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій шляхом своєчасного доведення такої інформації до органів управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів господарювання та населення визначена у Кодексі цивільного захисту України.

А, статтею 55 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» регламентовано використання радіочастотного ресурсу України в умовах надзвичайного або воєнного стану шляхом тимчасових обмежень, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Відтак, розроблення та впровадження відомчих документів, які визначатимуть положення щодо виконання Адміністрацією Держспецзвʼязку завдань організації створення СОТУ в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану може призводити до неврегульованості дій Адміністрації Держспецзв'язку з положеннями Порядку, в т.ч. і в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

Разом з цим, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.2004 № 812, на сьогодні, до створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, виконання функцій НЦУ для оперативного управління усіма телекомунікаційними мережами у надзвичайних ситуацій покладено на відкрите акціонерне товариство «Укртелеком». Як зазначено у проекті Концепції, ПАТ «Укртелеком» фактично не виконує ці функції, а Центр моніторингу стану усіх складових первинної (транспортної) мережі ПАТ «Укртелеком» перестав існувати з розформуванням Дирекції первинної мережі (ДПМ).

Тому, першочергово, потребує вирішення питання саме створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами та позбавлення цих функцій ПАТ «Укртелеком», як не державного підприємства, зокрема, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

Крім цього, у тексті проекту Концепції не мотивовано, а відтак, залишається не зрозумілим, щодо правового підґрунтя твердження, що Національний центр управління телекомунікаціями (НЦУ) – це «організація державної форми власності, що знаходиться у сфері управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України».

Тому, допоки на ПАТ «Укртелеком» буде юридично покладено функції НЦУ для оперативного управління усіма телекомунікаційними мережами у надзвичайних ситуацій, то Концепція, у разі її прийняття, значення не матиме.

Таким чином, із запропонованого у пункті 7 проекту Концепції переліку етапів створення СОТУ та НЦУ потребує виокремлення етап з підготовки нормативних  документів для забезпечення створення і функціонування  СОТУ та НЦУ.

У проекті Концепції є визначення поняття «система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами», визначення якого вже дане у Порядку.

Крім цього, у тексті проекту Концепції застосовується поняття «критична інфраструктура держави», визначення якого відсутнє у чинному законодавстві.

У пункті 7.2 проекту Концепції потрібно  конкретизувати, хто саме (який державний орган, інше підприємство) повинен провести необхідні дослідження, розробити нормативно-правові документи за переліком у цьому пункті.

Зауваження щодо необхідності визначення виконавців стосуються й інших пунктів проекту Концепції.

В цілому, чинне законодавство не дає розуміння поняттю «Ситуаційний центр Адміністрації Держспецзв’язку», якими документами регламентується його діяльність. Разом з цим, відповідно до розділу 2 пункту 3.2 проекту Концепції Ситуаційний центр Адміністрації Держспецзв’язку, як орган прийняття рішень щодо організаційно-технічних заходів на телекомунікаційних мережах у надзвичайних ситуаціях, при введенні надзвичайних та воєнних станів, наділяється певними повноваженнями та функціями. Тобто, вказані положення проекту Концепції не відповідають вимогам чинного законодавства.

ІнАУ та Комісія також вважають, що перш ніж приймати рішення щодо проектування СОТУ, НЦУ та СЦ ДСЗ однією командою виконавців, як про це зазначено у пункті8.2 проекту Концепції, та виділення відповідних коштів на ці роботи, потрібно, прийняти державні рішення  щодо узаконення їх діяльності та визначення кола повноважень.

Відтак, залишається незрозумілим та невизначеним висновок, зроблений у пункті 8.3 проекту Концепції щодо наслідків у реалізації проекту створення СОТУ та НЦУ.

Враховуючи вищенаведене вважаємо, що в умовах війни в Україні, триваючої агресії і загрози знищення українського суверенітету, необхідний більш дієвий механізм розробки проектів НПА, зокрема щодо оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, який має згуртувати всі сторони взаємовідносин.

Тому пропонуємо створити робочу групу з числа представників зацікавлених органів влади та громадських організацій для розробки необхідних актів.

ІнАУ та Комісія готові долучитися до роботи та направити відповідних фахівців та експертів у її складі.

 

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                О.Федієнко

 

 

 

Віце-президент УСПП,

Голова Комісії з питань науки та ІТ                                                                 І. Пєтухов

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.