Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №75 від 23.05.2016 НКРЗІ щодо зауважень та пропозицій до проекту Рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України"

 

 

 

 

 

Голові Національної комісії, що здійснює

державне регулювання у сфері

зв’язку та інформатизації

Животовському О.М.

 

 

Вих. №75

від «23» травня 2016 року

 

Щодо зауважень та пропозицій

до проекту Рішення

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

20 квітня 2016 року Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) прийнято за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України» (далі – проект Рішення).

Ознайомившись з проектом Рішення, ІнАУ надає наступні зауваження та пропозиції.

1. Підпункт 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗІ від 19.08.2005 №53 та зареєстрованих Міністерством юстиції України 20.10.2005 за №1237/11517 (далі – Ліцензійні умови), НКРЗІ пропонує викласти у новій редакції. Зокрема, відповідно до запропонованих змін: повним освоєнням радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот, є наявність у ліцензіата не менше одного дозволу на експлуатацію РЕЗ з користуванням певною частиною смуги радіочастот, визначеної в ліцензії для цього регіону, на кожні 500 тисяч населення відповідного регіону* за умови надання цим ліцензіатом у відповідному регіоні телекомунікаційних послуг за встановленими значеннями показників якості послуг. У разі наявності у ліцензіата кількох ліцензій в одній смузі радіочастот, враховуються всі вказані ліцензії.

Відповідно до Аналізу регуляторного впливу проекту Рішення, НКРЗІ, шляхом внесення запропонованих змін до Ліцензійних умов, передбачається вирішити проблему низької ефективності використання радіочастотного ресурсу України, існування якої підтверджується даними дослідження, проведеного фахівцями НКРЗІ у вказаних діапазонах радіочастот за ліцензіями, які надають виключне право на використання радіочастотного ресурсу.

Разом з цим, такий обов’язок користування радіочастотним ресурсом України може мати негативні наслідки для окремих ліцензіатів.

Відповідно до пункту 1.6 Ліцензійних умов у залежності від регіону користування радіочастотним ресурсом ліцензії поділяються на національні, регіональні та територіальні.

Запропоновані зміни у проекті Рішення не передбачають врахування щільності населення на певній території.

Відтак, територіальна ліцензія, яка надає право на користування радіочастотним ресурсом України на обмеженій території регіону, передбачає можливість використання території незначного регіону, де населення менше, аніж 500 тисяч. Тому, користувач територіальної ліцензії не зможе виконати запропоновані НКРЗІ умови.

 

З огляду на наведене, запропонована редакція частини третьої підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов створює правову невизначеність щодо її застосування, оскільки:

а) для певних радіотехнологій застосування однієї РЕЗ не зможе забезпечити надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України для 500 тисяч населення;

б) ліцензіат, який має територіальну/ні ліцензію/ї, потенційно не може виконувати запропоновані умови;

в) наявність у ліцензіата одного дозволу на експлуатацію РЕЗ, що дозволить забезпечити надання телекомунікаційних послуг з використанням радіочастотного ресурсу України для населеного пункту з чисельністю 500 тисяч населення, надаватиме можливість не освоювати радіочастотний ресурс на решті території регіону, а відтак, матиме місце неефективне використання радіочастотного ресурсу України, що суперечитиме принципам, встановленим у статті 8 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

Таким чином, запропонована НКРЗІ нова редакція підпункту 4.1.8 пункту 4.1 Ліцензійних умов створить правову невизначеність та не забезпечить досягнення заявленої мети регулювання – підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

 

2. Проектом Рішення НКРЗІ пропонує доповнити Ліцензійні умови такою приміткою: «Примітка: * підставою для визначення чисельності населення регіонів України є довідник «Чисельність наявного населення України», що видається Державною службою статистики України, за попередній рік».

Разом з цим, запропонована редакція доповнення до Ліцензійних умов, створює правову невизначеність щодо її застосування, зокрема, виходячи з наступного:

а) не зрозуміло, яким чином пов’язуються наявність певної кількості РЕЗ та чисельність населення;

б) яким чином враховується чисельність населення відносно місця розташування РЕЗ;

в) яким чином будуть вираховуватись та пов’язуватись такі показники, як: кількість РЕЗ, чисельність населення, кількість потенційних та фактичних споживачів телекомунікаційних послуг.

Таким чином, запропоноване НКРЗІ доповнення приміткою Ліцензійних умов створить правову невизначеність та не забезпечить досягнення заявленої мети регулювання – підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу.

 

Оскільки запропонована НКРЗІ редакція змін до Ліцензійних умов не містить чітких критеріїв їх застосування, не встановлює однакових підходів для отримання та видачі ліцензій, та, в цілому, не сприяє повному освоєнню радіочастотного ресурсу за ліцензією, то дозволятиме, як регулятору, так і ліцензіатам, довільно трактувати настання чи ненастання юридичного факту повного освоєння радіочастотного ресурсу за ліцензією, яка надає права виключного користування номіналами, смугами радіочастот.

Застосування неефективних змін до Ліцензійних умов, у випадку їх прийняття, з огляду на право НКРЗІ анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, якщо ліцензіат не в повному обсязі використовує радіочастотний ресурс, матиме негативні наслідки.

З огляду на наведене, запропонована НКРЗІ редакція змін до Ліцензійних умов матиме негативні наслідки для діяльності суб’єктів ринку, які надають телекомунікаційні послуги з використанням радіочастотного ресурсу України, створюватиме необґрунтовані бар’єри для входження на ринок суб’єктів господарювання, а, отже, не сприятиме створенню ефективного та конкурентного середовища на ринку телекомунікаційних послуг.

 

ІнАУ пропонує не приймати запропоновані зміни до Ліцензійних умов.

Одночасно, ІнАУ пропонує НКРЗІ:

·               прискорити процес розробки необхідних змін до нормативно-правових актів України щодо підвищення ефективності використання радіочастотного ресурсу України, зокрема, щодо визначення терміну «ефективне використання радіочастотного ресурсу України» в Законі України «Про радіочастотний ресурс України», а також в контексті листа ІнАУ до НКРЗІ № 61 від 27.04.2016 р. щодо обговорення питань, пов’язаних із ефективним використанням радіочастотного ресурсу);

·               ініціювати розроблення нормативно-правових актів (правил, методик тощо), які визначатимуть дієві механізми ефективного використання радіочастотного ресурсу України (відповідно до повноважень НКРЗІ щодо регулювання у сфері користування радіочастотним ресурсом України);

·               створити новий механізм рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України на базі поділу на адміністративні платежі та стимулюючі платежі за частотний ресурс, розмір яких залежатиме від ефективності його використання (з такою пропозицією ІнАУ вже зверталось до НКРЗІ листом від 09.11.2015 № 201);

·               розробити пропозиції щодо посилення відповідальності за незаконне використання радіочастотного ресурсу України.

 

 

 

 

З повагою,

 

 

Голова правління

Інтернет Асоціації України                                                                               О. Федієнко

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.