Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Відкритий лист №219 від 10.12.2015 щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-д від 27.11.2015

 

 

 

Голові Верховної Ради України

Головам комітетів Верховної Ради України

Головам депутатських фракцій і груп Верховної Ради України

Народним депутатам України

 

 

 

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Щодо проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні»

№ 3081-д від 27.11.2015

 

Вих. Інтернет Асоціації України № 219

від 10 грудня 2015 р.

 

Шановні законодавці!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

27.11.2015 у Верховній Раді України зареєстровано за № 3081-д проект Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні». Цей документ розроблений на основі проекту Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» № 3081-1 від 30.09.2015 р., щодо якого ІнАУ направляла листа до профільних комітетів Верховної Ради України (вих. ІнАУ №186 від 27.10.2015 р.) з проханням не погоджувати законопроект в запропонованій редакції та виокремити з законопроекту «Про державну підтримку кінематографії в Україні» всі положення щодо регулювання питань авторського права в самостійний нормативно-правовий акт.

ІнАУ також направила свої конкретні пропозиції щодо вдосконалення законопроекту № 3081-1 його ініціаторам з ініціативної групи «Кінокраїна», яка об’єднує найбільших теле- і кіновиробників України. На жаль, ці пропозиції майже повністю були проігноровані, і в результаті з’явився законопроект  № 3081-д, в якому до кричущих недоліків законопроекту №3081-1 додалися нові.

Зокрема, у законопроекті № 3081-д у порівнянні з законопроектом № 3081-1:

·           вилучені норми щодо захисту прав третіх осіб при тимчасовому вилученні обладнання у вигляді речових доказів;

·           вилучені норми про інституції з досудового вирішення спорів;

·           вилучена норма про можливість власника веб-сайту відмовити суб’єкту авторського права у разі, якщо він незгоден з тим, що інформація або гіперпосилання на неї порушує визначені у вимозі права;

·           додана неможлива до виконання норма про те, що власники веб-сайтів та багатокористувацьких платформ, щодо яких суб’єкти авторського права направляли вимоги, повинні створити та забезпечити функціонування технічних рішень, які унеможливлять повторне порушення авторського права.

Загалом обидва законопроекти «Про державну підтримку кінематографії в  Україні»: як № 3081-1, так і № 3081-д, потребують суттєвого доопрацювання пропонованих норм правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, оскільки  вони суперечать чинному законодавству та не відповідають адаптації відповідних директив ЄС, що передбачено Угодою про асоціацію з ЄС, а також безпідставно впроваджують новації, які не передбачені зокрема статтями 12, 13 Директиви 2000/31/ЄС Європейського парламенту та Ради «Про деякі правові аспекти інформаційних послуг, зокрема, електронної комерції, на внутрішньому ринку» («Директива про електронну комерцію») від 8 червня 2000 року.

Зазначаємо основні зауваження до законодавчих новацій, запропонованих законопроектами № 3081-д та № 3081-1:

1.        Метод, який використано при підготовці даних законопроектів, аналогічний методу, який було використано при прийнятті «диктаторських законів» 16 січня 2014 року, коли в законопроекти певної  спрямованості включались законопроекти іншої спрямованості, що не були пов’язані загальним предметом правового регулювання.

В законопроектах № 3081-д та № 3081-1 «Про державну підтримку кінематографії в  Україні» еклектично  пов’язані два різних предмети правового регулювання: кінематографії та авторське право, що є грубою нормативно-проектувальною помилкою.

2.        Законопроекти № 3081-д та № 3081-1 в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, мають чисельні норми, які не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з власне захистом авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності, а також не відповідають змісту та сутності суспільних відносин, пов'язаних з використанням мережі Інтернет як технічного засобу, за допомогою якого здійснюється або передавання інформації, або доступ до певної інформації.

3.        При створенні норм правового регулювання суспільних відносин потрібно враховувати те, що технічні засоби зв'язку, телекомунікації, мережа Інтернет тощо не впливають ні на зміст та сутність як власне авторського права і (або) суміжних прав та права інтелектуальної власності, так ні на зміст та сутність порушення цих прав. Вони можуть впливати лише на особливості правового регулювання захисту цих прав та на особливості збору доказів щодо такого порушення.

4.        Редакція запропонованих статей зазначених законопроектів потребує суттєвого коригування з огляду на значні методологічні та змістовні недоліки термінів, які запропоновані. Це стосується таких термінів, як: адреса веб-сайту, багатокористувацька платформа (у мережі Інтернет), веб-сайт, власник веб-сайту, гіперпосилання, електронна (цифрова) копія об’єкту авторського права і (або) суміжних прав, локальна мережа, обліковий запис, постачальник послуг технічного зберігання (хостингу), сервер.

5.        Запропоновані нові терміни до Закону України «Про телекомунікації» мають значні методологічні та змістовні недоліки, а також не відповідають  предмету правового регулювання зазначеного закону. Це, зокрема, стосується терміну «адреса мережі Інтернет».

6.        Запропоновані зміни до Закону України «Про електронну комерцію» характеризуються наявними колізіями та суперечать положенням Угоди з Євросоюзом, зокрема статтям 244-247 підрозділу 2 «Відповідальність постачальників посередницьких послуг» Частини 3 «Захист прав інтелектуальної власності» глави 9 «Інтелектуальна власність» розділу ІV «Торгівля і питання, пов'язані з торгівлею».

7.        Запропоновані зміни до статті 40 Закону України «Про телекомунікації» не відповідають змісту діяльності операторів телекомунікацій, визначених цим законом, і тому не можуть бути прийняті.

8.        В цілому законопроекти № 3081-д та № 3081-1 «Про державну підтримку кінематографії в  Україні»  в частині правового регулювання суспільних відносин, пов’язаних з авторським правом, містять юридичні конструкції та механізми захисту порушених авторських прав та прав інтелектуальної власності, які не відповідають міжнародним договорам, ратифікованим Верховною Радою України, та  актам вищої юридичної сили національного законодавства. 

Враховуючи зазначене, Інтернет Асоціація України наголошує на принциповості цих зауважень до проекту Закону України № 3081-д «Про державну підтримку кінематографії в Україні» і просить відхилити цей законопроект в запропонованій редакції, а також виокремити з законопроекту всі положення щодо регулювання питань авторського права в самостійний нормативно-правовий акт.

Одночасно повідомляємо про готовність ІнАУ доопрацювати пропозиції щодо внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» в рамках співпраці з експертами та фахівцями відповідних ринків регулювання, задля розроблення якісно нового, комплексного документу щодо регулювання сфери авторського права та (або) суміжних прав в Україні, який би забезпечував баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави.

 

 

З повагою,

Голова Правління Інтернет Асоціації України                                         О.Федієнко

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.