Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №131 від 30.07.15 щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Голові Державної регуляторної служби України

Ляпіній К.М.

 

Копія:   Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку

та інформатизації

 

Вих. № 131

від «30» липня 2015 р.

 

Щодо проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

 

Шановна Ксеніє Михайлівно!

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ)  № 221 від 21.04.2015 схвалено проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (далі – проект Порядку).

Проект Порядку пройшов процедуру громадського обговорення, в ході якої ряд зауважень і пропозицій інститутів громадянського суспільства, зокрема Інтернет Асоціації України, були враховані. Але на жаль, ряд наших принципових пропозицій залишились поза увагою розробника проекту Порядку. Наразі цей документ повернутий на доопрацювання в ході процедури погодження з центральними органами виконавчої влади.

Звертаємо Вашу увагу на деякі положення проекту Порядку, що можуть мати негативні наслідки в разі практичної реалізації вказаного регуляторного акту.

1. Законодавство України, зокрема Закон України «Про телекомунікації» не містить визначень «точки обміну трафіком, «обмін трафіком», «IP трафік», «платний пірінг». Тому встановлення звітності за вказаними показниками/послугами без внесення відповідних змін до Закону України «Про телекомунікації» не має законодавчих підстав.

2. Оператори, провайдери телекомунікацій формують щоквартальну звітність за формою Державної служби статистики України (згідно Наказу Держстату від 29.10.2014 № 318 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 14-зв'язок (квартальна) "Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку"). Дана форма звітності Держстату містить позиції, які значною мірою співпадають з позиціями розробленого НКРЗІ проекту Порядку. З метою зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання вважаємо необхідним формування звітності в сфері телекомунікацій за принципом «єдиного вікна»: впровадження проекту Порядку можливе лише за умови скасування  звітності за формою Державної служби статистики України і відповідного скасування Наказу Держстату від 29.10.2014 № 318.

Крім того, задля зменшення адміністративного навантаження на суб’єктів господарювання доцільно залишити надання звітності до НКРЗІ за звітними періодами півроку та рік, як це передбачено діючими рішенням НКРЗІ від 25.12.2008 № 1283 «Про затвердження форм звітності та інструкцій щодо їх заповнення».

3. В Додатку 1 до проекту Порядку «Квартальна форма звітності № 1-К» щодо показників Інтернету з фіксованим (проводовим) доступом доцільно скористатись визначеннями Міжнародного Союзу Електрозв’язку (далі – МСЕ). Така практика дасть можливість приблизити національне законодавство до міжнародних стандартів, запровадити єдину систему обрахунку та однозначну термінологію. Пропозиція не матиме наслідком конфліктність нових норм з діючим українським законодавством .

Відповідно до визначень МСЕ, Абонентом широкосмугового Інтернету з фіксованим (проводовим) доступом є той, хто платить за високошвидкісний доступ в Інтернет загального користування (ТСР/IP-підключення). Мережа фіксованого (проводового) широкосмугового зв'язку: технології на оголошених швидкостях завантаження не менше 256 кбіт/с, таких як ЦАЛ (цифрова абонентська лінія), кабельний модем, високошвидкісні виділені лінії, волоконна лінія до житлового приміщення/будівлі, лінії електропередач та інші лінії фіксованого (провідного) широкосмугового зв'язку (визначення Міжнародного союзу електрозв'язку,
див. http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/definitions/default.aspx. Якщо в країні використовується інше визначення широкосмугової передачі, це вказується в примітці до звіту МСЕ).

З огляду на зазначене, звертаємось до Вас з проханням про погодження рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283», але лише за умови врахування висловлених у цьому листі пропозицій.

Додаток: Пропозиції ІнАУ щодо змін до Додатку 1 та Додатку 2 до Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації.

 

З повагою,

 

 

 Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      О.Федієнко

 

 

 

Вихідний_№131._Додаток.xls 90.00 KB
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.