Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №29, 30 від 18.02.2015 щодо подання відомостей про кінцевого вигодоодержувача

Голові Державної реєстраційної служби України

Онищенко Ганні Володимирівні____

вул. Марини Раскової, 15,м. Київ, 02660

 

 

 

Міністру юстиції України

Петренку Павлу Дмитровичу______

вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001

 

 

Вих. № 29, 30

від «18» лютого 2015 р.

 

 

Щодо подання відомостей про

кінцевого вигодоодержувача

 

Шановний Павле Дмитровичу!

Інтернет Асоціація України (далі - Асоціація), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Законом України від 14.10.2014 №1701 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів» (далі - Закон №1701) внесено зміни, зокрема до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі - Закон про реєстрацію).

Зазначеними змінами передбачається внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) інформації про:

·      кінцевого вигодоодержувача юридичної особи;

·      кінцевого вигодоодержувача її засновника, якщо засновник - юридична особа;

·      структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає можливість встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Терміни «істотна участь» та «кінцевий вигодоодержувач» вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», який наразі втратив чинність згідно із Законом України від 14 жовтня 2014 року № 1702-VII.

Пунктом 2 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701 встановлено, що юридичні особи, зареєстровані до набрання чинності цим Законом, подають державному реєстратору відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів), у тому числі кінцевого вигодоодержувача (вигодоодержувачів) їх засновника, якщо засновник - юридична особа, упродовж шести місяців з дня набрання чинності цим Законом.

З метою забезпечення внесення до Єдиного державного реєстру інформації про юридичну особу, яка передбачена положеннями Закону № 1701-VII, наказом Міністерства юстиції України від 03.12.2014 № 2046/5 внесені відповідні доповнення до реєстраційних карток «Форма 1», «Форма 2» та «Форма 4» (чин. з 17.12.2014).

Для виконання пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701 уповноважений представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстраційну картку «Форма 4», в якій заповнити відповідні поля для внесення до Єдиного державного реєстру необхідних відомостей.

Однак при здійсненні Асоціацією заходів щодо реалізації вимог закону по наданню відомостей державним реєстраторам щодо кінцевих вигодоодержувачів виникли ряд складнощів та неоднакового розуміння положень Закону № 1701.

Інтернет Асоціація України відповідно до свого статуту є неприбутковою організацією, яка об’єднує на добровільних засадах підприємства, що здійснюють діяльність пов’язану з функціонуванням мережі Інтернет. Кількість членів Асоціації становить понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України.

Асоціація зареєстрована згідно з вимогами законодавства та внесених контролюючими органами в установленому порядку до Реєстру неприбуткових організацій та установ.

Відповідно до положень свого статуту Асоціація не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку (п.3.2.), а грошові кошти або майно, отримані Асоціацією, спрямовуються виключно на виконання статутної діяльності, утримання штату Асоціації, її філій, представництв та не підлягають розподілу між її Членами в разі ліквідації Асоціації та не можуть використовуватися для вигод будь-якого окремого Члена (п.4.3).

Органами управління та контролю Асоціації є:

·      Загальні Збори(З'їзд);

·      Правління;

·      Президент;

·      Виконавчий директор.

Після створення Асоціації відповідно до установчого договору засновники стають її дійсними членами.

Фактично, у Інтернет Асоціації України відсутні кінцеві вигоодержувачі в розумінні Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму».

Так, жодні з перелічених осіб незалежно від формального володіння НЕ МАЮТЬ можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

Слід зазначити, що положеннями Закону про реєстрацію не встановлено вимоги щодо подання державному реєстратору будь-яких підтверджуючих документів.

З метою виконання пункту 2 прикінцевих та перехідних положень Закону № 1701, а також унеможливлення фактів подання неправдивої інформації, яка підлягає внесенню до Єдиного державного реєстру, просимо надати роз’яснення хто є кінцевими вигодоодержувачами для неприбуткової організації – господарської асоціації.

 

З повагою,

 

Виконавчий директор

Інтернет Асоціації України                                                                     В.Куковський

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.