Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №10 від 20.01.2015 НКРЗІ щодо зловживань ПАТ «Укртелеком» в питаннях доступу та користування кабельною каналізацією електрозв’язку

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

Вих. №10

від «20» січня 2015 р.

 

Щодо зловживань ПАТ «Укртелеком»

в питаннях доступу та користування кабельною каналізацією електрозв’язку

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з проханням негайно втрутитись в ситуацію, що склалася на ринку доступу до кабельної каналізації електрозв’язку (далі - ККЕ), що належить ПАТ «Укртелеком».

Питання доступу та користування ККЕ врегульовані Законом України «Про телекомунікації», Правилами надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку, затвердженими рішенням НКРЗІ від 28.08.2012 № 428 (далі – Правила №428), Порядком регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 25.10.2012 № 540 (далі – Порядок №540), Граничними тарифами на надання в користування кабельної каналізації електрозв'язку операторів телекомунікацій, затвердженими рішенням НКРЗІ від 30.12.2013 №861 (далі – Граничні тарифи).

Однак, останнім часом до ІнАУ надходять листи від операторів телекомунікацій з інформацією про чисельні зловживання власника ККЕ в особі ПАТ «Укртелеком», який на власну користь трактує і прямо викривляє положення Правил №428 та Порядку регулювання тарифів на надання в користування ККЕ. Вказані дії призводять до безпідставного та неправомірного збільшення реальної плати за доступ та користування ККЕ.

1. Встановлення нових вимог до доступу та користування кабельною каналізацією електрозв’язку, спонукання до замовлення та оплати додаткових та супутніх послуг, які фактично операторами не замовлялись.

ПАТ «Укртелеком» встановлені обмеження в розбудові кабельних мереж операторів. Додатково до існуючих Правил №428, ПАТ «Укртелеком» на власний розсуд (без погодження з НКРЗІ) запроваджені нові умови та правила доступу та користування ККЕ, якими регламентовано кількість муфт в прохідних колодязях тощо.

Власник ККЕ відмовляє у встановленні окремих муфт в місцях необхідних оператору, дозволяючи встановлювати муфти на нових ділянках частіше ніж через 2-5 км.

У разі пошкодження кабелю і встановлення додаткових муфт, оператори стикаються з забороною ПАТ «Укртелеком» їх легалізації, як муфти відгалуження, що призводить до дублювання трас.

Замовникам послуг не видаються технічні умови від муфти оператора до фактичної адреси, а примушують будувати кабелі за схемою «адреса-адреса».

Наслідком таких вимог є збільшення довжини траси на 30-50% на ділянках, які оператору-замовнику не потрібні або багаторазово дублюють існуючі кабелі, що в свою чергу, безпідставно збільшує плату ПАТ «Укртелекому» за доступ і використання ККЕ на 30-50% відповідно.

Основною проблемою виконання операторами телекомунікацій вказаних приписів ПАТ «Укртелеком» є не лише фактичне збільшення плати за доступ і використання ККЕ на 30-50% порівняно з тарифами встановленими НКРЗІ, а те, що в найближчій перспективі це призведе до заповнення кабелями існуючої кабельної каналізації, які не потрібні операторам і не будуть реально використовуватись.

Легко передбачити, що штучне перенасичення наявної ККЕ буде використано ПАТ «Укртелеком» для обґрунтування пропозиції підвищення існуючих тарифів на ККЕ, застосовуючи до НКРЗІ та операторів такі важелі тиску, як то закриттям ККЕ на відповідну реконструкцію.

В умовах інвестиційної та фінансової кризи дії ПАТ «Укртелеком» завдають істотної шкоди галузі та державі в цілому.

Слід зазначити, що виконання нововведень, дообладнання та будівництво нових колодязів запроваджується до раніше погоджених проектів і договорів на вже існуючих трасах, що суперечить загальному принципу незворотності угод у часі.

В той же час, відповідно до Правил №428, Постачальнику забороняється включати до договору умови, які передбачають покладання робіт на замовника, зокрема: ремонт чи дообладнання замовником колодязів, блоків каналів ККЕ, які призводять до витрат, пов'язаних з цими роботами, а також вимоги, які передбачають передачу прокладених замовником кабелів електрозв'язку на баланс власника ККЕ.

 

2. Заборона з’єднання кабелів, що належить різним власникам в ККЕ.

За наявності в Правилах №428 вичерпного переліку підстав у відмові у видачі заявнику технічних умов (далі - ТУ), ПАТ «Укртелеком» відмовляє операторам у прокладанні кабелів до муфт інших операторів, обґрунтовує відмову у видачі ТУ тим, що взаємоз’єднання мереж суб’єктів господарювання на площадках/спорудах ПАТ «Укртелеком», до яких відносяться і оглядові пристрої кабельної каналізації електрозв’язку, не передбачене жодним керівним нормативним документом».

Повноваження регулювати взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж віднесені відповідно до Закону України «Про телекомунікації» до компетенції НКРЗІ.

Однак в даному випадку мова не йде про взаємоз’єднання операторів.

В Україні активно розвивався і склався ринок спільного використання операторами інфраструктури телекомунікацій, в тому числі спільне використання волоконно-оптичних ліній зв’язку.

Оператори вільно продають і здають в оренду окремі оптичні темні волокна у кабелі, засвічені волока на певній довжині хвилі один одному. На ринку є компанії, єдиним бізнесом яких є прокладання волоконно-оптичних кабелів з метою продажу і здачі в оренду.

Під’єднуючись до муфти іншого оператора, оператор дуже часто фактично під’єднується до власного волокна у вказаному кабелі, тому ні про яке взаємоз’єднання мова не йде.

Силуваннями операторів до дублювання існуючих кабелів і прокладання нових на зайвих ділянках, встановлення заборон щодо спільного використання інфраструктури телекомунікацій, ПАТ «Укртелеком» несвідомо перебирає на себе роль регулятора.

 

3. Обмеження можливості надання телекомунікаційних послуг.

Наслідком неефективного управління і обслуговування ККЕ ПАТ «Укртелеком» у  самому центрі Києва паралізована і закрита на реконструкцією на невизначений строк значна ділянка ККЕ.

Враховуючи активний перехід великих компаній і урядових установ на електронне самоврядування і електронний обіг фінансової системи, це спричиняє неможливість модернізації мереж і фактично ставить під загрозу проведення реформ в Україні.

Виникає питання, чи погоджував ПАТ «Укртелеком» дане рішення з НКРЗІ, чи надав достатні обґрунтування, які альтернативи були запропоновані операторам, якими нормативно-правовими актами в даному випадку слід керуватись операторам, чиї кабелі опинилися в реконструйованій ділянці, а також тим, які мають плани щодо прокладання нових кабелів.

Дії щодо блокування та закриття ККЕ в центрі міста свідчать про неспроможності ПАТ «Укртелеком» забезпечити достатнє обслуговування ККЕ на окремих її ділянках. Неефективне використання власника ККЕ наявного ресурсу суперечить інтересам держави, місцевої громади та операторів телекомунікацій. В такому випадку доцільно розглядати питання введення тимчасової державної адміністрації для управління виділеними ділянками ККЕ для захисту інтересів держави та споживачів, як це робиться в інших секторах економіки.

 

На підставі викладеної у цьому листі інформації, просимо перевірити факти існуючого зловживання з боку ПАТ «Укртелеком», та вжити негайних заходів щодо накладення мораторію на встановлення надмірних та будь-яких інших умов доступу та користування ККЕ, відмінних від встановлених Правилами № 428.

За необхідності Асоціація надасть вичерпну інформацію про факти порушень.

 

 

 

З повагою,

 

Заступник Голови Правління

Інтернет Асоціації України                                                                     С. Одинець

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.