Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №177 від 29.09.2014 НКРЗІ щодо проекту Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

 

 

Вих. №177

від «29» вересня 2014р.

 

Щодо проекту Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність деякі рішення НКРЗ та НКРЗІ

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 160 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

В ІнАУ уважно розглянуто проект Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність деякі рішення НКРЗ та НКРЗІ» (надалі – Тарифи).

1.       Щодо встановлення тарифів на роботи (послуги), що пов’язані «з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж».

Відповідно до п. 2 статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» - «Повноваження УДЦР поширюються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування». В п. 3 цієї ж статті надано вичерпний перелік видів діяльності УДЦР, серед яких немає діяльності, пов’язаної із вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж.

В п. 3.3 Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (затверджено Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 29.03.2012 № 169) міститься перелік робіт (послуг), оплата яких здійснюється за затвердженими тарифами. Зазначений перелік також не містить робіт (послуг), пов’язаних із вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж.

З огляду на зазначене, НКРЗІ перевищило свої повноваження, визначенні законами України «Про телекомунікації», «Про радіочастотний ресурс України» та своїми нормативно-правовими актами в частині затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства „Український державний центр радіочастот”, пов’язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж.

Таким чином, пропонуємо вилучити як з проекту Рішення НКРЗІ, так і з тексту Тарифів словосполучення «вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж», а також Розділ V Тарифи на роботи (послуги), пов’язані з вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж, як такі, що протирічить чинному законодавству.

2.       Щодо визначення рівня планового прибутку.

Суттєвою складовою розміру тарифів є розмір планового прибутку. Відповідно до статі 4 Тарифів УДЦР за погодженням з НКРЗІ може знижувати рівень тарифів не більше ніж на 40 відсотків, але не нижче рівня витрат УДЦР, пов’язаних з виконанням відповідних робіт. Тобто рівень планового прибутку при виконанні робіт встановлюється як мінімум 40%, що є неприйнятним, особливо в сучасних умовах.

Таким чином, вважається за доцільне встановлення індикативних орієнтирів для визначення планового прибутку, наприклад, як це зроблено в Наказі Міністерства інфраструктури України від 25.11.2013 № 940 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)».

3.       Щодо обґрунтованості рівня встановлених тарифів.

В Тарифах є численні приклади визначення рівня тарифів, які потребують ґрунтовного визначення.

а)       В статті 6 Тарифів зазначено, що у разі зміни типу РЕЗ, що не потребує розрахунків електромагнітної сумісності (далі – ЕМС), надається новий висновок щодо ЕМС з оплатою 25 відсотків від відповідної статті цих Тарифів. Тобто 75% відсотків в відповідному тарифі складає вартість робіт розрахунку ЕМС, а 25 % складають роботи із виготовляння власне бланку висновку.

б)      В статті 7 наводяться коефіцієнти згідно яких збільшуються тарифи на роботи (послуги), пов’язані з радіочастотним моніторингом та забезпеченням ЕМС РЕЗ та пов’язані з підготовкою та оформленням дозволу на експлуатацію РЕЗ (ВП) на обумовлений термін в Україні іноземними користувачами.

В чому є економічний сенс встановлення таких коефіцієнтів, якщо при розрахунках використовується один і той же програмний комплекс.

Не зрозуміла логіка визначення, наприклад, однакового коефіцієнту 2,0 для Києва, Севастополя та Чернігова з огляду на фактичний обсяг проведених робіт.

Крім того, виникає питання - чому такі ж коефіцієнти не встановлюються і для Розділу І?

в)      Аналогічні за змістом питання виникають по відношенню до змісту статей 8, 9 та 10 Тарифів.

Таким чином, пропонується додатково обґрунтувати зазначені тарифи та коефіцієнти із наданням відповідної калькуляції.

4.       Щодо плати за оформлення та видачу дублікатів.

В п. 11 Тарифів встановлюється, що при втраті оригіналу дозволу на експлуатацію або висновків щодо ЕМС РЕЗ (ВП) плата за оформлення та видачу дубліката справляється в повному розмірі.

Виникає перше питання - про який розмір йде мова? А друге питання полягає в тому, що цією нормою прирівняні затрати на проведення робіт підготовкою та оформлення висновку щодо ЕМС до затрат на виготовлення бланку-дублікату.

Таким чином, потребує додаткового обґрунтування визначення рівня тарифу відповідно до п. 11 Тарифів.

5.       Щодо вартості пробігу автотранспорту.

В п. 2.5 Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» зазначено, що до прямих витрат, які входять до собівартості робіт та послуг, входять витрати на експлуатацію транспортних засобів, які безпосередньо пов’язані з виконанням робіт (наданням послуг).

В п. 13 Тарифів зазначається, що тарифи на виконання робіт щодо проведення первинного технічного контролю РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації, проведення вимірювань параметрів РЕЗ та ВП на місці їх експлуатації та участі в роботі комісій відповідно до статей 14, 15, 19 установлені за виконання безпосередньо зазначених робіт без урахування вартості пробігу автотранспорту.

Таким чином, закладається колізія норм різних нормативно-правових актів НКРЗІ. Пропонується здійснити заходи щодо уникнення такого становища.

6.       Щодо різних підходів для визначення тарифу.

У всіх розділах в якості одиниці виміру використовуються або номінали частоти або одиниці РЕЗ. На наш погляд потребує додаткового обґрунтування наявність різних підходів щодо визначення одиниці виміру.

Крім того, потребує додаткового обґрунтування визначення різного рівня тарифів в залежності від потужності передавача, кількості земних станцій, діапазону радіочастот, висоти підвісу антени (Розділи 1-3).

Узагальнюючий висновок. Запропонований до розгляду проект Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність деякі рішення НКРЗ та НКРЗІ» потребує суттєвого доопрацювання і тому не може бути схвалено.

 

 

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                            Т. Попова

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.