Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №176 від 26.09.2014 НКРЗІ щодо проекту Правил взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж

Голові Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ЖИВОТОВСЬКОМУ О.М.

 

 

 

 

Вих. № 176

від «26» вересня 2014 р.

 

Щодо проекту Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 160 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ), від 17.06.2014 № 377 повторно прийнято за основу проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування» (далі – проект Правил).

З метою врахування громадської думки строк публічних обговорень вказаного проекту неодноразово продовжувався, редакція проекту доопрацьовувалась та надавалась провідним асоціаціям ринку для ознайомлення та опрацювання в робочому порядку.

Однак, надана 19.09.2014 для опрацювання редакція має суттєві відмінності від попередньо оприлюдненої, в проекті кардинально змінюється предмет регулювання, поширюючи дію акта не лише на телефонні мережі, а й на мережі Інтернет.

В такій редакції документ потребує детального аналізу та відновлення процедури громадського обговорення.

ІнАУ виступає категорично проти доданих пунктів щодо регулювання взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які надають послуги з передачі даних та послуги доступу до Інтернет.

Слід зазначити, що діяльність з надання послуг доступу до Інтернет характеризується рядом специфічних ознак відмінних від інших видів телекомунікаційних послуг, в тому числі й телефонії. Мережа Інтернет є всесвітньою мережею з чітко визначеними процедурами управління, розподілу адрес, автономних систем, прийнятих міжнародними недержавними організаціями.

Міжнародним організаціями послуги телефонного зв’язку детально визначені на рівні протоколів, фізичного середовища, рівнів побудови мережі й її вузлів.

Однак, міжнародних правил регулювання та регламентації послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, в тому числі, взаємоз’єднання мереж, точок обміну трафіком, ІР-транзиту, послуг хостингу, колокейшн, не існує.

Крім того, Правила взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж операторів з надання послуг доступу до Інтернет повинні ґрунтуватись на технічних вимогах до побудови Інтернет мереж. Встановлення технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів та об’єктів телекомунікацій відповідно до абз.4 пп.33 п.4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого указом Президента України від 30.06.2011 № 717/2011, повинна здійснювати Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Таких технічних вимог також не існує.

Статтею 18 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ надано повноваження регулювати взаємодію операторів телекомунікацій при взаємоз'єднанні телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, встановлювати порядок маршрутизації трафіку; забезпечувати досудове вирішення спорів між суб'єктами ринку телекомунікацій щодо взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж, у тому числі щодо послуг пропуску трафіку, надання послуг національного роумінгу, перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.

Для впровадження Правил взаємоз’єднання мереж Інтернет НКРЗІ повинна розробити і затвердити процедури пропуску Інтернет-трафіку, порядок маршрутизації Інтернет-трафіку, порядок розрахунків, тощо відповідно до міжнародних норм та звичаїв.

 

Проектом пропонується, що Оператори телекомунікацій, які надають послуги з передачі даних та послуги доступу до Інтернету, взаємоз’єднують свої телекомунікаційні мережі на умовах договору, укладеному в довільній формі із зазначенням точки безпосереднього з’єднання та описом її основних характеристик (п.2.7.1 проекту).

Вказана норма не може бути практично реалізована, оскільки технологічні межі мережі Інтернет відсутні, чітко встановити де проходить точка взаємоз’єднання різних мереж в Інтернеті без міжнародного опису елементів Інтернету неможливо.

Також, для укладення договору повинен бути розроблений проект взаємоз’єднання мереж, вимоги  та стандарти до якого відсутні в національному законодавстві.

 

Також проектом забороняється операторам телекомунікацій, які надають послуги з передачі даних та послуги доступу до Інтернету, взаємоз’єднувати свої телекомунікаційні мережі, якщо одна із сторін з’єднання не внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій.

Практична реалізація цієї норми фактично визначить як незаконну, діяльність компаній, що володіють елементами мережі Інтернет – дата центри, що надають послуги хостингу, контент провайдери, точки обміну трафіком.

В той же час, відповідно до міжнародних правил виділення номерного ресурсу, будь-який суб’єкт господарювання або фізична особа України, що не мають на меті надання Інтернет послуг, мають право одержати автономну систему та відповідно номерний ресурс.

В Україні таким правом скористалась значна кількість осіб (банки, інформагентства, страхові компанії тощо). Відповідно до визначень проекту Правил вони мають свої Інтернет мережі, маршрутизують трафік і впливають анонсами на маршрутизацію трафіку операторів, однак телекомунікаційні послуги не надають. В той же час, в Реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій мають бути зареєстровані суб’єкти господарювання, що надають телекомунікаційні послуги.

 

На підставі викладених у цьому листі зауважень, з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження запропонованих Правилами новацій, пропонуємо виключити з проекту положення щодо регулювання взаємоз’єднання мереж Інтернет.

Повторно зазначимо, що запровадженню Правил взаємоз’єднання мереж доступу до Інтернет, повинно передувати розроблення ряду законодавчих актів України та Міжнародних правил, які врегулюють, серед іншого, питання побудови мереж Інтернету, з відповідним визначенням вузлів Інтернет, їх класифікацію, порядком маршрутизації Інтернет трафіку тощо.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                   Т. Попова     

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.