Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 148 від 15.08.2014 р. Голові Запорізького територіального відділення АМКУ щодо Рішення Запорізької міської ради № 54 від 23.04.2014 р.

Відповідь на вх. листи ІнАУ №138 від 17.07.2014 р. та №159 від 07.08.2014 р.

Голові Запорізького територіального відділення Антимонопольного Комітету України

Білому О.М.

 

 

 

Вих. № 148

від «15» серпня 2014 р.

 

Щодо Рішення Запорізької міської ради  № 54 від 23.04.2014 р. «Про затвердження єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя»

 

Шановний Олександре Миколайовичу!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчують Вам свою щиру повагу.

На Ваші листи від 14.07.2014 № 01-18/02-1816 та від 01.08.2014 № 01-18/02-2019 повідомляє наступне.

1.        Щодо надання Запорізьким територіальним відділенням АМКУ інформації про негативні наслідки реалізації Рішення від 23.04.2014 № 54

В рамках проведення Запорізьким територіальним відділенням АМКУ дослідження дотримання законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування м. Запоріжжя при затвердженні Рішення від 23.04.2014 № 54 «Положення про єдиний порядок укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя» (далі – Положення), направляємо Вам інформацію щодо порушення законодавства щодо захисту економічної конкуренції.

Також, ІнАУ рекомендовано членам Асоціації звернутись безпосередньо до Запорізького територіального відділення АМКУ з наявною у них інформацією про негативні наслідки реалізації Положення, а також повідомити про відповідні заходи інших операторів телекомунікацій, права та інтереси яких суттєво зачіпаються у зв’язку з прийняттям Рішення від 23.04.2014 № 54.

2.        Щодо порушень законодавства про захист економічної конкуренції органами місцевого самоврядування м. Запоріжжя

Відповідно до приписів ст.4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського відання та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчинення будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

В порушення вимог вказаного закону, органами місцевого самоврядування
м. Запоріжжя, користуючись наданими владними повноваженнями, через відсутність альтернативних джерел отримання чи надання послуг доступу до телекомунікаційних мереж міської інфраструктури прийнято антиконкурентне рішення, яким:

1)   встановлено необґрунтовано завищену вартість послуги,

2)   застосовуються різні умови до рівнозначних угод з іншими суб'єктами господарювання, що ставить останніх у невигідне становище в конкуренції;

3)   передбачено укладення угод за умови прийняття операторами додаткових зобов'язань, які за своїм змістом або згідно з торговими та іншими чесними звичаями в підприємницькій діяльності не стосуються предмету цих угод.

Такі дії органів місцевого самоврядування можуть мати наслідком усунення з ринку або обмеження доступу на ринок (вихід з ринку) значної кількості операторів, провайдерів телекомунікацій.

Рішення органів місцевого самоврядування м. Запоріжжя має бути погоджено з органами Антимонопольного комітету України в частині демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання в порядку, визначеному Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 01.04.1994 № 4-р, зареєстрованим у в Міністерстві юстиції України  20.04.1994 р. за № 78/287.

3.        Щодо Положення, затвердженого Рішенням від 23.04.2014 № 54

Положенням встановлений складний алгоритм отримання висновків комітетів міської ради та порядку укладення договорів сервітутів, задіяння більше семи підрозділів для прийняття рішення про можливість укладання договору сервітуту без визначення чітких термінів розгляду та обмежень у відмові.

Так, Положенням передбачається неодноразове надання значної кількості однакових за змістом заяв та аналогічного пакету установчих та дозвільних документів різним структурним підрозділам міської ради на різних стадіях погоджень. Перелік документів, необхідний для отримання позитивних висновків, є невичерпним. Положення не визначає чіткого та повного переліку підстав для відмови в погоджені. Крім того, такі відмови можуть бути отримані на будь-якому етапі погодження, тому доцільність попередніх етапів є сумнівною.

Положенням визначене надання управлінням з питань транспортного забезпечення і зв’язку міської  ради рекомендацій щодо розробки проекту будівництва, що не має жодного сенсу, оскільки згідно з діючим законодавством України проекти будівництва розробляються на підставі  державних будівельних норм.

Тобто, для прийняття рішення про можливість будівництва мережі у певному районі оператори/провайдери вимушені  витрачати часові та виробничі ресурси для взаємодії з місцевими органами самоврядування близько 3-х місяців на кожну адресу.

Положення має бути скасовано як надмірний, незбалансований регуляторний акт, норми якого суперечать діючому законодавству України.

Для врегулювання взаємовідносин доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до мереж міської інфраструктури необхідно розробити якісно новий підхід до існуючої проблеми.

4.        Розрахунок тарифу сервітуту, затверджений Рішенням від 23.04.2014 № 54, (далі – Розрахунок) має бути повністю перерахований.

Згідно з Розрахунку, ціна сервітуту розраховується за кожну квартиру в будинку, виходячи з діючого в м. Запоріжжі Тарифу на послуги з утримання будинків, споруд, та прибудинкової території (1 м 2), який, в свою чергу, включає витрати на послуги з поточного ремонту конструктивних елементів будинку, прибирання будинкової території, сходових клітин, дератизації, обслуговування димовентканалів тощо.

Перелічені роботи не мають жодного відношення до послуг доступу до телекомунікаційних мереж міської інфраструктури.

Крім того, Договором сервітуту обов’язок утримання будинків, споруд, та прибудинкової території покладається на операторів.

В той же час, що відповідно до п.5 ч.3 ст. 20 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», громадяни (споживачі) оплачують житлово-комунальні послуги, які містять вартість утримання будинків і прибудинкових територій (експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством).

Тобто, послуги з утримання будинків, споруд, та прибудинкової території двічі оплачуються обслуговуючій організації, а фактичне їх виконання покладено на операторів телекомунікацій.

Слід зазначити, що відповідно до законодавства України оператори, провайдери телекомунікацій не зобов’язані здійснювати фінансування робіт, пов'язаних з утриманням житлового та нежитлового фонду, або фінансування статутної діяльності комунальних підприємств.

Крім того, тарифи органів місцевого самоврядування встановлюються за кожну квартиру незалежно від того, чи користуються жителі квартири відповідними послугами, чи ні. Зазначене призводить до значних витрат операторів, провайдерів телекомунікацій на послуги розміщення телекомунікаційних мереж у житлових будівлях комунальної власності.

Аналогічна практика несправедливого ціноутворення мала місце в Києві. Факт неправомірних дій та завищеного розміру тарифу столичної влади був зафіксований рішенням Антимонопольного комітету України (додається), згідно рекомендацій якого від 26.10.2011р. № 20-рк на Рішення Київської міської ради від 14.07.2011 р. № 378/5765 (за яким ціна  доступу становила 0,60 грн. на 1 квартиру), ціна  доступу з розрахунку 1 квартира не може бути більшою за 0,125 грн. та за умови її економічного обґрунтування. Крім того, Антимонопольним комітетом України також винесено рекомендації про необхідність запобігання порушенню законодавства про захист економічної конкуренції.

По факту безпідставного стягнення коштів з провайдерів Прокуратурою міста Києва у 2014 р. порушено кримінальне провадження проти КП «Київжитлоспецексплуатація» за ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України (Перевищення службових повноважень).

З огляду на зазначене, просимо Вас посприяти скасуванню Рішення Запорізької міської ради № 54 від 23.04.2014 р. «Про затвердження єдиного порядку укладання договорів встановлення сервітуту з суб’єктами господарської діяльності, які надають телекомунікаційні послуги на об’єктах нерухомого майна на території міста Запоріжжя», а також притягнути Запорізьку міську владу до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про результати розгляду даного листа просимо поінформувати.

Додатки:

1.      Інформаційна довідка щодо порівняння вартості послуги сервітуту до прийняття рішення №54 від 23.04.2014 та після в розрізі житлових районів міста.

2.      Рекомендації Антимонопольного комітету України від 26.10.2011р.20-рк.

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова

 

 

Інформаційна довідка щодо порівняння вартості послуги сервітуту до прийняття рішення №54 від 23.04.2014 та після в розрізі житлових районів міста:

Район міста

Вартість сервітуту до прийняття рішення №54,

грн. без ПДВ

Вартість сервітуту відповідно до формули згідно з рішенням №54,

грн. без ПДВ

1

Шевченківський

185,45

481,67

2

Південний

953,02

4346,25

3

Ленінський

10,91

190,93

 

 

1149,38

5018,85

 

 

6-2_Рекомендации_АМКУ_проти_Київжитлоспецексплуатації.pdf 985.41 KB
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.