Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №132/1-3 від 24.07.2014 щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння виробництва національного аудіовізуального продукту №4301а від 17.07.2014 р.

Голові Фракції Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Тягнибоку Олегу Ярославовичу

 

Народному депутату України

Мірошниченку Ігорю Михайловичу

 

Народному депутату України

Мирному Олександру Борисовичу

 

Вих. № 132/1-3

від 24 липня 2014 р.

 

Щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння виробництва національного аудіовізуального продукту №4301а від 17.07.2014 р.

 

Шановний Олеже Ярославовичу!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 150 підприємств сфери телекомунікацій та інформаційних технологій, виражає Вам свою повагу та звертається з наступним.

Згідно доповіді «Україна: звіт з ефективності управління державними фінансами», яку оприлюднили Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Світовий банк (див. с.44  посилання №1 Додатку), українські підприємства несуть один з найбільших у світі адміністративний тягар зі сплати податків: загальна кількість податкових платежів складає 135 при середньосвітовому показнику 30, а сумарна ставка оподаткування в Україні сягає 55,5% при середньому значенні по світу 47,8%.

В цих умовах цілком логічним і справедливим виглядає один з ключових пунктів Передвиборчої програми ВО "Свобода" «Своя влада – Своя власність – Своя гідність на СВОїй, БОгом ДАній землі», згідно з яким Ваша політична сила, йдучи на вибори до Верховної ради України у 2012 р., обіцяла виборцям зменшити фіскальний тиск держави на всі верстви суспільства, які виробляють національний продукт, зокрема, на дрібне та середнє підприємництво (див. 12-й абзац 2-го розділу Передвиборчої програми ВО «Свобода», посилання №2 Додатку).

Члени ІнАУ, значна частина яких є операторами/провайдерами телекомунікацій, що виробляють національний продукт у вигляді послуг сучасних електронних телекомунікацій та телемереж і є дрібними та середніми підприємствами, є сумлінними платниками податків, не користуються податковими пільгами, але цінують турботу розробників чинної Програми ВО «Свобода» «Програма захисту українців», де міститься обіцянка «встановити пільгове оподаткування у сфері розвитку новітніх інформаційних технологій та сучасних електронних мереж» (див. п.26, Програми ВО «Свобода», посилання №3 Додатку).

З огляду на зазначене, наше обурення викликає продемонстрована на практиці представниками фракції Всеукраїнське об'єднання "Свобода" кардинально протилежна пропозиція щодо впровадження нового податку у вигляді 3% від валового доходу оператора або провайдера телекомунікацій, отриманого від споживача телекомунікаційних послуг у вигляді абонентної плати за доступ до телекомунікацій та/або телемережі (Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння виробництва національного аудіовізуального продукту №4301а від 17.07.2014 р. – надалі Законопроект).

Слід зазначити, що ряд положень цього Законопроекту повторюють тези провокативного за змістом законопроекту № 10620 від 15.06.2012 р. «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії», який був поданий Народним депутатом України Януковичем В.В. Викликає подив, що загалом державницька позиція депутатів ВО «Свобода» у даному випадку дивним чином збігається з позицією одіозного політичного супротивника.

 

Члени ІнАУ цілком підтримують мету Законопроекту щодо необхідності створення відповідних правових, економічних та організаційних засад розвитку виробництва українського національного аудіовізуального продукту, які б відповідали міжнародній практиці підтримки національного виробництва.

Але наш аналіз цього документу дає всі підстави вважати, що даний Ззаконопроект замість створення таких засад завдасть значної шкоди розвитку інформаційного суспільства України з огляду на наступне.

 

1. Плани щодо додаткового оподаткування інноваційної галузі телекомунікацій, та, зокрема, послуг доступу до мережі Інтернет, прямо суперечать неодноразово задекларованому курсу України на підтримку Інтернету та інновацій як одного з найбільш важливих та ефективних інструментів надолуження технологічного відставання нашої держави.

Положення про пріоритетну підтримку з боку держави розвитку мереж доступу до Інтернет закріплені в Україні законодавчо, зокрема, у законах «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (прийнято 09.01.2007 р.), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (прийнято 22.03.2012 р.). 

Ті самі вимоги містяться і в міжнародних документах. Зокрема, «Угода про асоціацією між Україною, з однієї сторони, та Європейським союзом і його державами-членами, з іншої сторони» посилається на необхідність «сприяння широкосмуговому доступу, … розвитку локальних ресурсів Інтернет і впровадження он-лайн послуг». Навіть Модельний закон СНД про регулювання Інтернету (прийнятий 16.05.2011 р.) передбачає, що «держава здійснює стимулювання розвитку та використання інфраструктури Інтернету, в тому числі шляхом застосування податкових пільг і преференцій» (ст. 10).

У той же час у Законопроекті замість преференцій щодо Інтернету ми спостерігаємо зворотне: плани додаткового податкового обтяження галузі.

 

2. Впровадження фінансування однієї галузі (у даному випадку галузі виробництва національного аудіовізуального продукту) за рахунок іншої галузі (у даному випадку - телекомунікацій) суперечить світовим підходам і стане новацією вітчизняного законодавства.

Податковий кодекс України містить єдиний виняток фінансування однієї галузі за рахунок іншої – збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується з виробництва і реалізації алкогольних напоїв. Але ці галузі є суміжними, чого не можна сказати про телекомунікації та виробництво аудіовізуального продукту, адже діяльність операторів та провайдерів, яка, згідно з Законопроектом повинна підлягати новому виду оподаткування, жодним чином не пов’язана з отриманням доходів від надання прав на перегляд абонентами телекомунікацій аудіовізуального продукту. Тому немає жодних підстав для покладання на підприємства галузі телекомунікацій (а зрештою, на користувачів телекомунікацій України) витрат на підтримку галузі виробництва аудіовізуального продукту. Розвиток однієї галузі за рахунок іншої не є виправданим.

 

  3. Обтяження підприємств галузі телекомунікацій новим додатковим збором погіршить стан підприємств галузі і призведе до скорочення ними виплат податків і зборів до державного бюджету України, з якого серед іншого відбувається фінансування виробництва аудіовізуального продукту. 

Слід зазначити, що ряд телекомунікаційних послуг, особливо в сільській місцевості, навіть без додаткового обтяження є збитковими для операторів. В результаті не тільки не буде виконана мета Законопроекту (а саме створення умов, які допоможуть національному виробництву аудіовізуального продукту ефективно розвиватися), але й відбудеться скорочення видатків на інші, не менш важливі у соціальному відношенні, сфери, поглибиться «цифрове» відставання України від інших країн світу.

 

4. Впровадження нового оподаткування телекомунікаційних послуг призведе до суттєвого зростання їх вартості. При цьому зростання вартості послуг значно перевищить зазначені в Законопроекті 3%, оскільки йдеться про оподаткування валового доходу.

Враховуючи велику соціальну значущість телекомунікаційних послуг, якими користується майже все без винятку населення України, прийняття Законопроекту створить передумови для суттєвого додаткового напруження у соціальній сфері. Причому значне зростання вартості послуг зв’язку та послуг доступу до мережі Інтернет, яке неодмінно відбудеться в разі прийняття Законопроекту, зачепить абсолютну більшість населення України, у тому числі, безумовно, і виборців ВО «Свобода».

 

5. Заснування позабюджетних фондів (в даному випадку щодо підтримки сфери виробництва аудіовізуального продукту) створює у вітчизняних умовах значні корупційні ризики, оскільки Законопроект не містить механізмів та критеріїв розподілу отриманих коштів.

Пріоритетна підтримка окремих галузей економіки України, зокрема, галузі виробництва аудіовізуального продукту (у разі визначення законодавчим органом такої потреби), на наше переконання, має відбуватися в межах Державного бюджету України. Адже саме процедура прийняття, наповнення та витрат Державного бюджету України містить всі необхідні механізми контролю. Звертаємо Вашу увагу, що боротьба з корупцією, яка поряд зі зменшенням податкового тиску є одним з пріоритетів, визначених Передвиборною програмою ВО «Свобода», має передбачати прозорий розподіл бюджетних коштів та зменшення кількостей позабюджетних «розподільників».

Члени Інтернет Асоціації України є сумлінними платниками податків і готові наповнювати Державний бюджет, нарівні з іншими суб’єктами господарювання України, тим самим сприяючи розвитку виробництва національного аудіовізуального продукту.

 

З огляду на зазначене, а також з урахуванням положень Передвиборної програми ВО «Свобода», звертаємось до Вас з проханням про відкликання Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння виробництва національного аудіовізуального продукту №4301а від 17.07.2014 р. або принаймні скасування статей 3181.1.3, 3191.1.4 та 3611.2  Законопроекту.

 

Додаток (посилання):

1. Доповідь Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Світового банку «Україна: Звіт з ефективності управління державними фінансами»: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/03/000333038_20120703031330/Rendered/PDF/707990UKRAINIA070053B0PFMPReportUKR.pdf

2. Передвиборча програма ВО "Свобода" (до парламентських виборів 2012р.): http://www.svoboda.org.ua/dokumenty/inshi/031823.

 

3. Програма ВО "Свобода" «Програма захисту українців» (чинна):

http://www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/.

 

 

 

З повагою,

 Голова Правління 

 Інтернет Асоціації України                                                                Т.Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.