Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист Міністру юстиції України Лавриновичу О.В. № 223 від 25.10.2007 про ситуацію, яка склалася внаслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007р. №1169

Міністерство юстиції  України
Пану Лавриновичу О.В.

                

      

Вих. № 223

від 25 жовтня 2007 р.

 
 
 
 
Шановний Олександре Володимировичу!
 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує більше 80 підприємств та організацій, що працюють в галузі інформаційних технологій і телекомунікацій, занепокоєна ситуацією, яка склалася внаслідок прийняття Постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2007р. №1169  «Про затвердження Порядку отримання дозволу суду на здійснення заходів, які тимчасово обмежують права людини, та використання добутої інформації» (далі – Постанова КМУ № 1169).  Постанова № 1169 набула чинності 10 жовтня 2007 року.

26 вересня 2007 року громадяни України отримали інструмент, 
який дозволяє правоохоронним органам «добувати»  дозволи на 
 порушення конституційних прав і свобод людини. Аналіз Постанови 
№ 1169 свідчить, що даний документ є антиконституційним та
 антидемократичним, порушує права та основні свободи людини, 
не відповідає загальним принципам безумовного додержання 
конституційних прав громадян при здійсненні оперативно-розшукових 
заходів та порушує самі принципи оперативно-розшукової діяльності,
 втручається та намагається змінити деякі процедури правосуддя, а 
також порушує принцип верховенства права. 
Дана Постанова Кабінету Міністрів України суперечить нормам 
Конституції України, намагається змінити та «дописати» Закони 
України «Про оперативно-розшукову діяльність» та «Про судоустрій 
України». Особливо непокоїть введення нового для української 
юриспруденції принципу: «Порядок застосовується в разі, коли інше 
не передбачено законом». 
 
Відповідно до Конституції України в державі діє принцип верховенства
 права, що закріплено в ст. 6 : „Органи законодавчої,  виконавчої та 
судової влади  здійснюють свої   повноваження  у  встановлених  цією 
 Конституцією  межах  і відповідно до законів України” та ст.19 : 
Органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх 
посадові особи зобов'язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах
 повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами 
України”. Нехтування такими конституційними принципами з боку держави 
призводить до того, що фактично руйнуються основи державного 
ладу та незалежності країни, законодавча та судова влада 
втрачають належні їм функції. 
Постанова КМУ № 1169 руйнує засади законного судочинства, замінюючи
 мотивоване рішення суду, яке приймається згідно з чинним законодавством 
України, на «дозвіл», що видається одноосібно головою апеляційного суду 
 без дотримання відповідних процедур та фактично не підлягає ніякому 
контролю у зв’язку з його так званою «цілковитою таємністю». На нашу думку, 
такий дозвіл, навіть якщо він і буде виданий, не має ніякої юридичної сили та 
не може бути використаний у законний спосіб.
На превеликий жаль, прийняття Постанови №1169 не отримало ніякої 
правової оцінки ані з боку Міністерства юстиції України, ані з боку Генеральної 
прокуратури України, ані з боку Верховного Суду України, ані з боку Верховної 
Ради України, що є симптомом повної руйнації правових відносин в Україні.        
З урахуванням вищезазначеного, Інтернет Асоціація України звертається до 
Вас з проханням здійснити правову оцінку Постанови КМУ № 1169 від
 26.09.2007 року та вжити невідкладних  заходів щодо недопущення порушення  
законних прав та свобод громадян. 
 
 
 
З повагою,
 
                  Голова Правління
                  Інтернет Асоціації України
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
      
      Т. Попова
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.