Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Лист в Держзв"язку № 558 від 28.08.08 р. з копіями в КМУ та СБУ щодо зауважень та пропозицій до Проекту Постанови Кабінету Міністрів України

Заступнику Міністра транспорту та зв’язку України

   Директору Державного департаменту з питань зв’язку

п. Проживальському О.П.

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22

 

 

Копія: Прем’єр-Міністру України

п. Тимошенко Ю.В.

01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2

 

 

Копія: т.в.о. Голови Служби безпеки України

п. Наливайченку В. О.

01035, м. Київ, вул. Володимирська, 33

 

 

Вих. № 558

Від 28.08.2008

 

 

 

Щодо зауважень та пропозицій до Проекту Постанови

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку

взаємодії операторів телекомунікацій з державним

органом України, оперативні підрозділи якого

уповноважені на здійснення оперативно-розшукових

заходів на каналах телекомунікацій»

 

 

 

Шановний Олегу Петровичу!

 

Розглянувши Проект Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку взаємодії операторів телекомунікацій з державним органом України, оперативні підрозділи якого уповноважені на здійснення оперативно-розшукових заходів на каналах телекомунікацій»  (надалі Проект, Порядок) Інтернет Асоціація України вважає, що в даному проекті відсутні правові основи для затвердження Кабінетом Міністрів такого Проекту. Порядок взаємодії суперечить нормам чинного законодавства в Україні. Зокрема, п. 5 ст. 19 Господарського кодексу України визначає, що незаконне втручання та перешкоджання господарській діяльності суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду забороняються, тоді як в даному Порядку цих норм не дотримано. Тобто, сам порядок взаємодії необхідно вирішувати на законодавчому рівні, що не відноситься до компетенції Кабінету Міністрів України.

Також, даний порядок порушує норми Закону України «Про телекомунікації» (надалі Закон) та конституційні права людини.  Ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» визначає обов'язки операторів і провайдерів телекомунікацій, норми Порядку суперечать Закону, крім того вимагають від операторів порушення Закону та права людини, зокрема п. 13 Порядку. Операторами телекомунікацій не збираються та не ведуться бази даних абонентів. Для отримання цієї інформації необхідний порядок ведення, збирання та зберігання, а також витрачення значних коштів.

         Крім того, в Порядку не визначено яким чином і як буде здійснюватися фінансування встановлення та придбання технологічного обладнання для зняття інформації.

         Враховуючи вищевикладене, порядок взаємодії операторів телекомунікацій з державним органом України, оперативні підрозділи якого уповноважені на здійснення оперативно-розшукових заходів на каналах телекомунікацій повинен регулюватися виключно на підставах закону, визначати правові та організаційні засади взаємодії, захист конституційних прав і свобод громадян України, регулювати відносини суб'єктів у сфері перехоплення телекомунікацій при провадженні оперативно-розшукової діяльності, контррозвідувальної, розвідувальної діяльності та діяльності по боротьбі з тероризмом, при провадженні досудового слідства, забезпеченні безпеки працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві з урахуванням норм Конституції України, Конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру. 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                            Т.В. Попова