Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 228/17.12.09 р. Народному депутату України Коржу В.Т. щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ)

Народному депутату

Коржу В.Т.

 

 

 

 

 

 

Вих. 228

від  17.12.2009

 

 

Шановний Віталіє Терентійовичу!

 

 

Щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України

«Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ)

 

У Верховній Раді України 10 листопада 2009 року зареєстровано підготовлений Вами законопроект №5333 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ). Вказаним проектом пропонується здійснити заходи щодо додаткового впливу держави на відносини, які виникають під час надання послуг доступу до кабельної каналізації електрозв’язку для забезпечення розвитку добросовісної конкуренції на цьому ринку.

Інтернет Асоціація України поділяє Вашу думку щодо необхідності запровадження тарифного регулювання доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, акцентуючи увагу на тому, що  такі зміни є досить актуальними та довгоочікуваними на телекомунікаційному ринку України і відповідають вимогам  директиви 2002/19/ЄС Європейського Парламенту та Ради Європи від 7 березня 2002 року про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення (Директива про доступ).

Законопроект №5333 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ) є досить корисним  для вирішення питання урегулювання доступу до ККЕ, проте  в повній мірі не вирішує зазначену проблему, і саме тому потребує ряду змін і доповнень з огляду на наступні зауваження.

1.                      Законопроект потребує  конкретизації визначення терміну «кабельна каналізація електрозв’язку».

Зокрема, у проекті не враховано той факт, що кабельна каналізація електрозв’язку перебуває  також і в комунальній власності.  Вона є одним із елементів системи комунікацій в межах та поза межами населених пунктів. Саме тому, кабельна  каналізація електрозв’язку   розглядається нами як складова телекомунікаційних мереж,  яка включає  канально-колодязні споруди, кабельні вводи, місця в колекторах та тунелях,  в мостах та мостових переходах, будинкові слаботочні стояки, що призначені для прокладання магістральних,  з'єднувальних, розподільних кабелів електрозв'язку  і  монтажу  супутнього  лінійного устаткування.

2.                       Законопроект потребує конкретизації переліку земель телекомунікацій, зокрема, шляхом внесення змін до статті 10 Закону України «Про телекомунікації» щодо віднесення до земель телекомунікацій тих земельних ділянок,  що надаються в установленому порядку у власність або передаються їх власниками в  постійне  або тимчасове користування,  у тому числі в оренду,  фізичним особам - суб'єктам  підприємницької  діяльності  та  юридичним особам для розташування   кабельної каналізації електрозв’язку.

3.                       Законопроект потребує конкретизації положень законодавчого регулювання в Україні взаємовідносин власників (володільців) кабельної каналізації електрозв’язку та операторів, що розбудовують власні мережі зв’язку.

Звертаємо Вашу увагу на те, що деякі тенденції розвитку ринку телекомунікацій, які склалися останніми роками, значне зростання кількості операторів телекомунікацій, загострення конкуренції, виявили низку недостатньо законодавчо урегульованих питань, окремі з яких набули проблемного характеру. Перш за все, це стосується проблеми доступу (можливості користування) операторів телекомунікацій, які будують власні телекомунікаційні мережі, до кабельної каналізації електрозв’язку (ККЕ), яка знаходиться у власності інших суб’єктів господарювання, в тому числі і у комунальній власності. На цей час проблему не можна вирішити за допомогою ринкових механізмів, про що свідчить попередній період.

Саме тому, пропонуємо передбачити запровадження державного регулювання  на послуги доступу до кабельної каналізації електрозв’язку, шляхом внесення змін до ст.ст. 18 та 31 Закону України «Про телекомунікації», які визначають загальний порядок доступу і умови використання ККЕ та  повноваження НКРЗ як державного регулятора цих відносин.

До того ж, найбільш проблемними проявами взаємовідносин операторів, провайдерів телекомунікацій та власників (володільців) ККЕ є фінансово-економічні умови укладання відповідних договорів, які базуються на законодавчо визначеному праві власників (володільців) кабельної каналізації електрозв’язку самостійно встановлювати тарифи на користування ККЕ, що часто приводить до необґрунтованого їх підвищення.

Вважаємо, що проблема тарифоутворення на послуги доступу та  користування ККЕ може бути повністю вирішена шляхом впровадженням державного регулювання тарифів на ці послуги, для чого необхідно внести зміни до ст. 66 Закону України ”Про телекомунікації” з подальшим їх нормативно-правовим забезпеченням. При цьому принцип регулювання тарифів повинен базуватися на нормативному підході розрахунку вартості   таких послуг, що створить  рівні умови для усіх власників (володільців) ККЕ щодо обрахування вказаних тарифів.

Одночасно повідомляємо Вам, що запропонована редакція  проекту була підготовлена робочою групою ІнАУ з питань ККЕ, до складу якої разом із представниками ІнАУ входили  представники Департаменту телекомунікацій та економічного управління НКРЗ та  Головного управління зв'язку, інформатизації та захисту інформації Київської міської державної адміністрації.

Зважаючи на  вищевикладене, просимо Вас при розгляді законопроекту № 5333 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ) підтримати наші доповнення і зауваження та рекомендувати його до прийняття в редакції, що  запропонована нами в порівняльній таблиці.

 

Додаток: Порівняльна таблиця до проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо забезпечення доступу до ККЕ) на 4 арк. 

 

З повагою

Голова Правління ІнАУ                                                                        Тетяна Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.