Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 187 від30.11.2010 Голові Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва п. Бродському М.Ю. про порядок нагляду

Голові Державного Комітету України

з питань регуляторної політики та підприємництва

п. Бродському М.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

                 Вих.187  від «30» листопада 2010 р.

 

 

Шановний Михайло Юрійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі ІнАУ),  виконуючи свою статутну мету та представляючи  інтереси понад 100 членів Асоціації  висловлює Вам свою повагу та звертається з приводу наступного.

як Вам відомо, шановний Михайло Юрійовичу, головним недоліком чинного законодавства України щодо діяльності контролюючих органів є, як правило,  її правове врегулювання в основному за допомогою відомчих та інших підзаконних актів. Для більшості державних органів закони визначають лише повноваження, а підстави та спосіб здійснення контролюючої діяльності прописуються ними у підзаконних актах.

Звертаємо Вашу увагу на те, що Національна комісія з питань регулювання зв’язку України постійно, незважаючи на норми Закону України «Про телекомунікації» та інші правові акти, власними рішеннями затверджує положення, які встановлюють такі засади та форми здійснення державного нагляду, що відрізняються від встановлених в спеціальному законі або суперечать іншим чинним нормам.

До Державного Комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва направлено на погодження зміни до «Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій», якими планується суттєво розширити повноваження Державної інспекції зв’язку.

На наш розсуд, вказані зміни не можуть бути погодженими з огляду на наступне. Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного нагляду в галузі зв’язку» у частину другу статті 2 Закону України «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності» внесені зміни щодо виключення з сфери дії цього Закону «…заходів…державного контролю за дотриманням законодавства про…телекомунікації…».

Оскільки, норми Закону України «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності» зараз хоча й не поширюються  на відносини, що виникають у сфері  телекомунікації, проте, основні засади нормативних актів, які приймаються щодо  державного нагляду мають на думку ІнАУ відповідати вказаному спеціальному закону.  Саме тому було б доцільним, щоб  «Порядок…» відповідав основним положенням вказаного Закону та мав посилання на нього.

Рішення НКРЗ №442 від 30 вересня 2010 року «Про внесення Змін до  Порядку здійснення державного нагляду за  ринком телекомунікацій» вводить ряд змін, які на нашу думку спрямовані на посилення наглядового тиску, а  саме на тих суб’єктів ринку телекомунікацій, які належно працюють у відповідному правовому полі.   Проте, даний Порядок практично не вирішує питань щодо діяльності тих, хто проводить свою діяльність на нелегітимній основі.

Вважаємо, що має бути встановлено вичерпний перелік підстав для проведення позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності. Необхідно  вилучити з переліку підстав проведення позапланових  перевірок та прийняття відповідних актів саме на підставі звернень фізичних та юридичних осіб про порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства, які в останній час мають замовний характер. Адже, ця «всепогодна» підстава сприяє корупції, надає можливість контролюючим органам проводити позапланові перевірки свавільно, оскільки віднайти скаржника не становить жодної проблеми. Тим більше, що за неправомірність скарги відповідальності не існує.

Вважаємо, що перевіряючі в обов’язковому порядку повинні надавати суб'єкту господарювання копії документа, який є підставою для проведення перевірки, здійснювати перевірку тих питань, які передбачені у направленні та забезпечувати дотримання  встановленого строку здійснення перевірки.

Звертаємо Вашу увагу на те, що пропонованим змінами значно розширюється повноваження ДІЗ, зокрема п.1.6. (який пропонуємо  залишити в чинній редакції), передбачено право видання наказів про проведення перевірок та їх продовження  як головою ДІЗ так і його заступником на юридично рівній основі (п.2.4. 2.7).

Значно збільшені строки перевірок відповідно від 2 -10 днів до 15- 20  днів (пункт 2.7), заплановано, ще й продовження строку таких перевірок до 5 робочих днів, що з огляду на запропоновані повноваження контролюючих органів приведе до фактичного блокування роботи суб’єкта телекомунікацій. Вважаємо встановлення таких строків неприпустимими.

Слід відмітити, що вказаним Порядком перевіркою вважається комплекс відповідних заходів, зокрема з вимірювання телекомунікаційних мереж, в тому числі щодо дотримання порядку маршрутизації трафіку, в порядку встановленому НКРЗ (п.1.3, 2.1). Проте діюча нормативна база в галузі телекомунікацій  не містить загальних засад відносно проведення такого виду державного нагляду за провайдерами та операторами телекомунікацій як комплекс відповідних заходів, зокрема з вимірювання телекомунікаційних мереж. 

Практика застосування позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, інакше — «позапланових перевірок», виявила суттєві проблеми у цій сфері. Проявились системні негативні тенденції, які з одного боку гальмують розвиток підприємництва, а з іншого — створюють поживний ґрунт для корупції.

Якщо бути буквальними, то позапланові перевірки у складі планової або окремо від неї є невдалою спробою органу нагляду закріпити за собою  більшість можливостей контролювати суб’єктів ринку у зручний для органу час.

Хочемо звернути Вашу увагу  також на те, що Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про основні засади державного нагляду  (контролю) у сфері господарської діяльності», якій набрав чинності 27. 10.2010  стаття 3 була доповнена абзацом чотирнадцятим, щодо наявності одного органу державного нагляду (контролю) у складі центрального органу виконавчої влади.  ІнАУ вважає, що орган, який ініціює регуляторні акти не може здійснювати «у ручному режимі» діяльність з контролю «регуляторного впливу» шляхом проведення перевірок. З огляду на це  знаходження Державної інспекції зв’язку у складі НКРЗ  на думку ІнАУ є нелогічним.

Підсумовуючи вищенаведене направляємо Вам, шановний Михайло Юрійовичу, зауваження до проекту змін до «Порядку  здійснення державного нагляду за ринком телекомунікації » у вигляді порівняльної таблиці з урахуванням пропозиції членів ІнАУ та просимо не погоджувати вказаний порядок без  врахування усіх пропозицій членів ІНАУ.

 

З повагою,

 

Голова Правління                                                              

Інтернет Асоціації України                                           Т. Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.