Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 117/08.07.2010 року Першому заступнику Голови Державної адміністрації зв’язку щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступу до загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг»

Першому заступнику

Голови Державної адміністрації зв’язку

Довгаленко О. М.

 

 

 

 

 

 

Вих. № 117

від  8 липня  2010 р.

 

 

Щодо законопроекту «Про внесення змін до

деяких законів України щодо забезпечення доступу

до загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг»

 

 

Шановна Олена Михайлівна!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), виконуючи свою статутну мету та представляючи законні інтереси близько 100-та компаній, що працюють в сфері телекомунікацій, вважає за доцільне висловити наступні зауваження щодо підготовленого законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення доступу до загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг».

Першим кроком для реалізації вказаного проекту необхідно  здійснити визначення поточного стану рівня забезпеченості населення, що мешкає у  сільській, гірській місцевості  та віддалених районах  доступом до універсальних послуг. Це стане підґрунтям для визначення  переліку населених пунктів, які потребують доступу до загальнодоступних послуг.

Окремо звертаємо увагу на те, що проект, метою якого є  забезпечення доступу до якісних  послуг кінцевому споживачу,  у запропонованій редакції,  вводить додаткові витрати у вигляді трьохвідсоткової надбавки до тарифів - що передусім ляже тягарем на користувача послуг. Забезпечення доступу до таких послуг повинно здійснюватись,  не навантажуючи фінансово споживачів додатково ні на момент їх запровадження, ні в подальшому, - під час стягнення абонентської плати. ІнАУ не бачить доцільності покладення додаткового фінансового навантаження на споживачів, що однозначно приведе до підвищення соціальної  напруги в державі.

Зауважимо, що питання забезпечення універсальними послугами, слід сьогодні вирішувати з використанням новітніх технологій, як це сьогодні здійснюють  оператори телекомунікацій нового покоління. Тому, в проекті зазначеного закону, слід передбачати реальні механізми використання коштів Фонду усіма операторами на виключно  рівних умовах -  як операторами телекомунікаційних мереж загального користування (зокрема, Укртелекомом), так і іншими операторами телекомунікацій.

Відмітимо, що будь-які податкові навантаження, в тому числі запровадження  додаткових зборів в сфері телекомунікацій, механізми відрахування коштів, порядок їх накопичення та подальшого використання повинні встановлюватись виключно законами, а не нормативними актами виконавчих органів, зокрема, і Кабінету Міністрів України. 

З огляду на вищевикладене, вважаємо, що прийняття змін до деяких законів України щодо забезпечення доступу до загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг у запропонованій редакції є недоцільними та неприйнятними для ринку.

Пропонуємо, при формуванні законодавчої бази щодо забезпечення доступу до загальнодоступних (універсальних) телекомунікаційних послуг використовувати  світовий досвід  у цій сфері.

1) Врахувати напрацювання Європейського Союзу у сфері регулювання телекомунікацій, а саме    впровадити  в українське законодавство про телекомунікації норми Директиви №2002/22/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 07 березня 2002 року «Про універсальні послуги та права  користувачів стосовно електронних мереж зв’язку і послуг».

2) Запровадити фінансування Фонду загальнодоступних (універсальних) послуг в Україні, як це робиться у світі,  за рахунок коштів державного бюджету. Одним із джерел наповнення  Фонду пропонуємо встановити 10–ти відсоткове відрахування суми приватизаційних надходжень від реалізації Укртелекому.

3) Альтернативно можна розглянути можливість  здійснення  забезпечення загальнодоступними   (універсальними) послугами та надання їх на протязі десятирічного строку абонентам в окремих важкодоступних регіонах виключно за рахунок нового власника Укртелекому (підставою використати прописані  вимоги приватизаційних зобов’язань).

 

 

З повагою,

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                          Тетяна Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.