Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Лист № 77/17.05.2010 р. Голові комітету ВРУ з питань транспорту і зв'язку стосовно законопроекту № 6323

Голові Комітету Верховної Ради України

з питань транспорту і зв’язку

Козаку В.В.

 

 

 

 

Вих. 77

від  17.05.2010

 

Щодо законопроекту №6323 про

внесення змін до статті 39 Закону України

«Про телекомунікації» (щодо обов'язків

операторів і провайдерів телекомунікацій)

 

 

Шановний Володимире Васильовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ),  виконуючи свою статутну мету та представляючи  інтереси понад  90 членів звертається до Вас з проханням рекомендувати відхилити законопроект №6323 «Про внесення змін до статті 39 Закону України «Про телекомунікації» (щодо обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій)» народних депутатів Ю.П.Самойленко, О.М.Скибінецького, який було зареєстровано 20 квітня  2010 року. Вказаним законопроектом пропонується зобов’язати операторів, провайдерів телекомунікацій за власні кошти закупити і встановити на  телекомунікаційних мережах технічні засоби, які необхідні  для здійснення  уповноваженими  органами оперативно-розшукових  заходів.

На думку ІнАУ вказаний законопроект є неприйнятним з огляду на наступне.

1. Суттєвим недоліком законопроекту є положення, якими передбачено, що оператори, провайдери телекомунікацій зобов'язані за власні кошти закуповувати та встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, які необхідні  для здійснення  уповноваженими  органами оперативно-розшукових  заходів, та забезпечувати їх функціонування і збереження.

Ініціатори законопроекту у пояснювальній записці відмічають, що  ціллю законопроекту є забезпечення належного виконання правоохоронними органами їх законодавчо визначених завдань, але відмічають, що реалізація вказаного закону не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Проте,  фінансування придбання технічних засобів, які необхідні саме державним органам для здійснення заходів оперативно-розшукової діяльності, забезпечення їх функціонування та збереження повинно здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України, а не через фінансування за рахунок бізнес структур.

 З огляду на це, ми вважаємо неприйнятним встановлення обов’язку  щодо придбання операторами, провайдерами телекомунікацій технічних засобів  для оперативно-розшукової діяльності за власні кошти.

2. Зазначеним законопроектом передбачено, що  порядок закуповування та встановлення вказаних технічних засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України. Реалізація цього положення може призвести до порушення прав як окремих громадян, так і юридичних осіб. Оскільки, законопроект не передбачає парламентського чи громадського контролю за прийняттям та реалізацією вказаного порядку.

На наш розсуд,  встановлення порядку закуповування та встановлення технічних засобів, які необхідні  для здійснення  уповноваженими  органами оперативно-розшукових  заходів, який може мати вплив на дотримання прав як окремих громадян, так і юридичних осіб, повинно бути виключно на  законодавчому рівні.

3. Відмітимо, що оператор, провайдер телекомунікацій є суб'єктом господарювання, який відповідно до статті 3 Господарського кодексу України, проводить господарську діяльність, що спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного  характеру, що мають цінову визначеність. Загалом виконання вказаного обов’язку суб’єктами ринку телекомунікацій створить додаткові перешкоди для вільного доступу до ринку телекомунікацій нових операторів, оскільки це збільшить розмір потрібних для цього початкових інвестицій. До того ж, невеликі компанії взагалі не мають достатньо коштів в розмірі, необхідному для придбання вказаного обладнання та потребуватимуть залучення додаткових (в т.ч. кредитних) коштів. Зрозуміло, що в кінцевому підрахунку, це віднесеться на збільшення вартості послуг для споживачів.

Тому, реалізація  цього положення порушує законні інтереси операторів, провайдерів телекомунікацій і призведе до гальмування розвитку Інтернет в Україні в цілому, а особливо в регіонах.

4. Вважаємо, що вирішення на належному рівні вказаного питання можливе лише  за умови реалізації комплексного підходу, зокрема, шляхом прийняття Закону України «Про перехоплення телекомунікацій», проект якого було підготовлено народним депутатом Лебедівським В.А. (№4042-1 від 02.06.2005 року) на основі співпраці з групою експертів громадських організацій (зокрема, "Інтернет Асоціації України", “Української інтернет-спільноти", “Харківської правозахисної групи”, “Українського союзу промисловців і підприємців”).

Зазначеним законопроектом було запропоновано  дієвий механізм, а саме - створення єдиної системи автоматизованого дистанційного перехоплення телекомунікацій в Україні, яка забезпечувала б оптимальний баланс між потребами правоохоронних органів та громадськості.  З однієї сторони, вона забезпечила б механізм дотримання конституційних прав і свобод громадян у сфері використання традиційних і новітніх видів телекомунікацій (зокрема, права на інформацію, права на повагу до таємниці кореспонденції, приватного  і  сімейного життя та свободи вираження).  А з іншої – надала б можливість правоохоронним органам ефективно виконувати свої обов’язки перед суспільством і державою, шляхом застосування чітко визначених повноважень у сфері боротьби і попередження злочинності під час провадження оперативно-розшукової діяльності та досудового слідства.

Підсумовуючи  вищевикладене, просимо Вас при розгляді законопроекту №6323 «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» (щодо обов'язків операторів і провайдерів телекомунікацій) рекомендувати відхилити  його як такий, що не відповідає Конституції України, досвіду розвинутих країн в цій галузі та створює підстави для порушення законних прав та інтересів як постачальників, так і користувачів телекомунікаційних послуг.

 

 

З повагою,

Голова Правління ІнАУ                                                                        Тетяна Попова