Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 178 від 23.11.2012 р. до ДССЗЗІ щодо змін до Регламенту міжнародного електрозв'язку

Голові Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації України

п. Резнікову Г.А.

  

Вих. № 178

від 23 листопада 2012 р.

 

На вих. 16/01/02-3517 від 26.10.2012 р.

щодо змін до Регламенту міжнародного електрозв’язку

 

 

Шановний Геннадію Анатолійовичу!

 

Користуючись нагодою, Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 120 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу і звертається з наступним.

Ми вдячні Адміністрації Держспецсв’язку за організацію громадського обговорення проекту змін (нової редакції) до Регламенту міжнародного електрозв’язку (далі - Регламенту) та врахування ряду пропозицій ІнАУ. Разом з тим, звертаємо Вашу увагу на те, що остання робоча редакція Регламенту, яка опрацьовується в рамках Регіональної співдружності в галузі зв’язку, а також проект Пропозицій України відносно окремих положень і статей Регламенту, наданий нам листом Держспецзв’язку (вих. 16/01/02-3517 від 26.10.2012 р.), не повною мірою забезпечує збереження існуючого на сьогодні рівного багатостороннього підходу до управління Інтернетом та дає підстави для впровадження необґрунтованого регулювання на міжнародному та місцевому рівні.

Ці загрози передусім містяться в новаціях, які створюють можливість розширеного тлумачення поняття маршрутизації трафіку, а також надають державам надлишкові функції у сфері використання ресурсів адресації у мережі Інтернет. Наслідком впровадження цих новацій може стати руйнування існуючого порядку автоматичної маршрутизації трафіку в Інтернеті та виникнення конфліктів між державами і міжнародними організаціями у сфері використання ресурсів адресації у мережі Інтернет.

З огляду на зазначене, пропонуємо уточнити Пропозиції України відносно окремих положень і статей Регламенту, а саме:

1) з метою усунення можливості розширеного тлумачення поняття маршрутизації трафіку та надмірного регулювання Інтернету замінити термін «трафіка» на термін «голосового трафика» у статтях 2.6, 2.7, 2.10, 2.16, 2.17, 3.3, 4.2, та у статтях. 1.4, 1.5, 2.6 Додатку 1, а також вилучити фразу «включая услуги по передаче данных и Интернет-трафика» у ст. 4.2.

2) з метою запобігання виникненню конфліктів між державами і міжнародними організаціями у сфері використання ресурсів адресації у мережі Інтернет вилучити фразу «наименований, идентификации и адресации» із статті 3.6: «Государства-члены должны стремиться своевременно обеспечить достаточные ресурсы нумерации, наименований, идентификации и адресации на сетях электросвязи и обеспечивать конкурирующие, в том числе на глобальном уровне, механизмы их распределения для удовлетворения требований и потребностей услуг международной электросвязи» та із статті 5А.7: «Государства-члены должны обеспечивать использование ресурсов нумерации, наименований, адресации и идентификации в соответствии с их предназначением и установленным распределением».

Сподіваємось, що Ваша підтримка пропозицій української інтернет-спільноти у даному питанні дасть змогу попередити  винесення на міжнародний рівень ідеї прибічників тоталітарного контролю над Всесвітньою мережею під егідою Регіональної співдружності в галузі зв’язку.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                    С. Бойко

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.