Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 135 від 13.08.2012 р. до Кабінету Міністрів України "Щодо законопроекту "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг"

 

 

Прем’єр-міністру України
Азарову М.Я.

 

Вих. ІнАУ № 135

від 13 серпня 2012 р.

Шановний Миколо Яновичу!

 

Український союз промисловців і підприємців (далі - УСПП) та Інтернет асоціація України (далі - ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та повідомляє про наступне.

На даний час широке коло учасників ринку телекомунікаційних послуг стурбоване існуючими тенденціями, що простежуються в законопроектній та регуляторній діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі - НКРЗІ).

Занепокоєння ринку телекомунікацій спричинене насамперед розробкою НКРЗІ законопроектуПро внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг” (далі — законопроект), який взятий за основу рішенням НКРЗІ від 05.07.2012 № 329. Зазначеним законопроектом передбачено створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг у складі спеціального фонду Державного бюджету України, віднесення послуг доступу до мережі Інтернет на швидкості до 2 Мбіт/с до категорії загальнодоступних телекомунікаційних послуг та покладання на операторів і провайдерів телекомунікацій обов'язку сплачувати збір до Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг у вигляді цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги. Проект законодавчих змін передбачає, що платниками збору стануть юридичні та фізичні особи, які є споживачами телекомунікаційних послуг, а розмір збору складе три з половиною відсотка від вартості будь-яких телекомунікаційних послуг.

Як свідчать численні звернення, даний законопроект спричинив хвилю невдоволення суб'єктів ринку телекомунікацій, з огляду на наступне.

Наслідком втілення в життя розробленого НКРЗІ законопроекту стане подорожчання телекомунікаційних послуг на 3,5 %, що в свою чергу створить передумови для додаткового соціального напруження, оскільки запропонований збір фактично стане новим податком для всіх громадян України, адже телекомунікаційними послугами користується майже все без винятку населення України, в тому числі вразливі категорії.

Більшість країн світу вже відмовилися від практики застосування фондів універсальних послуг.

Законопроект суперечить ряду положень Директиви №2002/22/ЄС Європейського парламенту та Ради від 07.03.2002 “Про універсальні послуги та права користувачів стосовно електронних мереж зв'язку і послуг”.

Впровадженню в Україні фонду універсальних послуг має передувати визначення поточного стану рівня забезпеченості населення телекомунікаційними послугами, що поки що не зроблено на державному рівні. Такий аналіз має стати підґрунтям як для встановлення  переліку населених пунктів, які потребують доступу до загальнодоступних послуг, так і для визначення потрібних для цього фінансових ресурсів.

Крім того, на думку учасників ринку, з огляду на нечітку визначеність поняття універсальної послуги, бази, з якої планується застосовувати збір та покладання контролю за сплатою збору на дві різні за своїми повноваженнями структури — НКРЗІ (яка має стати розпорядником фонду) та органи державної податкової служби, передбачені законопроектом нововведення створюють ймовірність фінансових зловживань.

В той же самий час Президентом України 05 липня 2012 року підписано Закон України “Про особливості забезпечення відкритості, прозорості та демократичності виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року”, яким передбачено встановлення у приміщенні для голосування звичайної виборчої дільниці системи відеоспостереження, відеозапису і трансляції зображення, яка забезпечує збереження інформації, передачу зображення з дільниці для можливості його перегляду на відповідному веб-сайті у мережі Інтернет та подальшого збереження. Таких виборчих дільниць в Україні приблизно 40 тис, та основна їх частина знаходиться у сільській місцевості, а також у гірських районах. Відповідно до статті 7 зазначеного Закону після оприлюднення результатів виборів народних депутатів України програмно-апаратні комплекси систем відеоспостереження для спостереження за ходом виборчого процесу передаються виборчими комісіями органам місцевого самоврядування у порядку, визначеному Центральною виборчою комісією. Реалізація зазначених положень Закону надасть можливість створити точки доступу до Інтернет практично у всіх населених пунктах, в тому числі у сільській місцевості та гірських районах (а це у більшості  своєму звичайні шкільні заклади). Тобто, виділені з Державного бюджету України кошти на фінансування заходів, передбачених цим Законом, також будуть направлені на розвиток телекомунікацій. Це дасть можливість охопити послугами телекомунікацій значну частку населення України вже до створення Фонду  загальнодоступних телекомунікаційних послуг.

Також під час обговорення і підготовки проекту Стратегії розвитку інформаційного суспільства в Україні «Від інформаційного суспільства до суспільства знань» з нього було виключено пункт щодо створення фонду універсальних послуг для забезпечення доступу малозабезпечених верств населення до цих послуг, розроблення юридичного та фінансово-економічного механізму функціонування зазначеного фонду.

Результати проведених УСПП та ІнАУ з учасниками ринку телекомунікацій консультацій вказують на прогнозовані негативні наслідки від запропонованих НКРЗІ законодавчих ініціатив, які насамперед полягатимуть у невідповідності законодавства в галузі зв'язку євроінтеграційним засадам політики держави, невідповідність задекларованому курсу держави на дерегуляцію, створення додаткових штучних перешкод для інвестицій та впровадження нових технологій, виникнення обставин для вчинення корупційних діянь.

З огляду на зазначене УСПП та ІнАУ вважають, що законопроект у запропонованій редакції є недоцільним та неприйнятним для ринку, та  пропонуємо Вам, шановний Миколо Яновичу, зняти його з розгляду.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                            В. Бойко

 

 

 

 

Віце-президент УСПП

з питань ІТ                                                                     І. Пєтухов

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.