Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №51 від 18.03.2014 Держпідприємництва України щодо рішення НКРЗІ "Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)"

Голові Державної служби України

з питань регуляторної політики

та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

 

Вих. 51

від «18» березня 2014 р.

 

Щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» 

 

Шановний Михайле Юрійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Одним із пріоритетних напрямів державної політики в Україні визначено державну регуляторну політику, яка спрямована на створення оптимальних умов провадження господарської діяльності. На Держпідприємництва України, як уповноважений орган з питань регуляторної політики, відповідно до законодавства покладено обов’язок проведення аналізу регуляторних актів та аналізу їх регуляторного впливу на відповідність принципам та засадам державної регуляторної політики України.

03.02.2014р. Міністерством юстиції України №207/24984 зареєстровано рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10.12.2013р. № 803 «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» (далі – Правила).

Однак при запроваджені названого регуляторного акта, розробником свідомо проігноровано ряд обов’язкових регуляторних процедур, оскільки акт містить в собі норми, які запроваджують додаткові бар’єри для суб’єктів господарювання. Правила є непослідовними, передчасними, положення мають суперечливі формулювання та не узгоджуються з нормами діючого законодавства України та світу.

 

1. Розробником нормативно-правового акта не дотримано вимог всіх регуляторних процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

1.1. Порушено принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачений ст.4 вказаного закону. З моменту схвалення проекту Правил рішенням НКРЗІ від 16.07.2013р. №445, проект неодноразово доопрацьовувався, однак жодного разу не оприлюднювався. Редакція проекту від 16.07.2013 року суттєво відрізняється від редакції, затвердженої рішенням НКРЗІ № 803 від 10.12.2013р., яка в подальшому була зареєстрована в Мін’юсті.

1.2. Редакція Правил, затверджена НКРЗІ 10.12.2013р., одразу була проаналізована ІнАУ. За результатами виявлених недоліків та порушень чинного законодавства, які не сприятимуть досягненню задекларованих цілей проекту при його практичній реалізації, на адресу НКРЗІ листом від 10.12.2013р. № 178 направлені зауваження та пропозиції Асоціації.

Всупереч вимогам ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» за результатами розгляду зауважень розробником такі зауваження не враховані, мотивованого їх відхилення також немає.

 

2. Відсутність послідовності регулювання питання діяльності надання послуг Інтернет.

2.1. ІнАУ неодноразово наголошувалось, що діяльність з надання послуг доступу до Інтернет характеризується рядом специфічних ознак відмінних від інших видів телекомунікаційних послуг, оскільки мережа Інтернет є всесвітньою мережею з чітко визначеними процедурами управління, розподілу адрес, автономних систем, прийнятих міжнародними недержавними організаціями. Міжнародних правил наразі не існує. Передчасне прийняття Україною таких Правил раніше міжнародних, призведе до відриву українських процедур від реалій всесвітньої мережі, зобов’яже українських операторів Інтернет приводити власні мережі до нормативної бази телефонних мереж.

2.2. Правила здійснення діяльності з надання послуг доступу до Інтернет повинні ґрунтуватись на технічних вимогах до побудови Інтернет мереж. Встановлення технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів та об’єктів телекомунікацій відповідно до абз.4 пп.33 п.4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого указом Президента України від 30.06.2011р. №717/2011, повинна здійснювати Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Таких технічних вимог також не існує.

2.3. Порядок надання Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України інформації про мережу телекомунікацій (п.2.3 Правил), який визначається Кабінетом Міністрів України і має вищу юридичну силу над Правилами, також не затверджений.

 

3. Нормативно-правовий акт є непослідовним, має чисельні порушення чинного законодавства України, положення акту не виключають неоднозначного тлумачення.

3.1. Відповідно до п.2.4. розділу 2 Правил, на провайдера телекомунікацій покладаються обов’язки оператора телекомунікацій, передбачені п. 2.3 цього розділу, крім підпунктів 1, 3.

Закон України «Про телекомунікації» визначає, що провайдер телекомунікацій – це суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Не зрозуміло, яким чином провайдер телекомунікацій має здійснювати наступні вимоги п.2.3 розділу 2 Правил:

пп.2 - відповідно до законодавства встановлювати спеціальний режим доступу на об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів телекомунікацій, де обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави;

пп.11 - забезпечувати в установленому законодавством порядку доступ уповноважених посадових осіб НКРЗІ на територію та в приміщення оператора телекомунікацій для здійснення державного нагляду.

3.2. Пунктом 2.5 розділу 2 Правил регламентовано дії оператора, провайдера телекомунікацій, що планує припинити Діяльність з надання послуг доступу до Інтернету.

Не зрозуміло, чому, в разі припинення надання лише послуг з доступу до Інтернет з ряду інших телекомунікаційних послуг, провайдер/оператор телекомунікацій повинен:

пп.2 - за наявності отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України подати до НКРЗІ заяви про анулювання отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України». Відповідно до ч.1. ст.31 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються суб'єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

пп.3 - подати до НКРЗІ заяву про виключення з Реєстру. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно ст.42 Закону України «Про телекомунікації», однак не обмежується лише правом здійснювати діяльність з надання послуг доступу до Інтернету.

3.3. ІнАУ вважає вимогу п.3.1. розділу 3 Правил щодо складу персоналу, який безпосередньо виконує функції щодо надання послуг доступу до Інтернету і здійснює технічне обслуговування та експлуатацію мереж, мати базову вищу освіту в галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку і досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року – надмірною.

3.4. ІнАУ також вважає надмірним обов’язок оператора телекомунікацій надавати послуги доступу до Інтернету з використанням власної мережі безперервно, за винятком періодів проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для абонентів мінімальні. До жодної іншої телекомунікаційної послуги законодавством не визначено обов’язку надавати її безперервно (п.4.3. розділу 4).

 

На підставі викладених у цьому листі зауважень, з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження запропонованих Правилами змін, просимо, в порядку, передбаченому пп.4.3 п.4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року N 32/5, направити в Міністерство юстиції Урани повідомлення про необхідність скасування державної реєстрації Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013р. № 803.

Одночасно, вважаємо необхідним ініціювання створення нової робочої групи з підготовки відповідного проекту із залученням експертів та спеціалістів органів державної влади, суб’єктів господарювання та громадськості, постановлення задачі розроблення якіснонового, комплексного документу щодо регулювання сфери діяльність з надання послуг доступу до Інтернет, який би забезпечував у регуляторній діяльності баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави. Інтернет Асоціація України готова направити своїх експертів до відповідних робочих груп з вдосконалення законодавства у даній сфері.

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                Т. Попова

 

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.