Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист №47 від 05.03.2014 Міністру юстиції України щодо рішення Національної комісії

Міністру юстиції України

Петренко П.Д.

 

 

 

 

 

Вих. 47

від «05» березня 2014 р.

 

Щодо рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» 

 

 

Шановний Павле Дмитровичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

03.02.2014р Міністерством юстиції України за №207/24984 зареєстровано рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 10.12.2013 № 803 «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» (далі – Правила).

ІнАУ вважає, що дане рішення повинно бути скасовано Міністерством юстиції України відповідно до вимог пп.4.1 п.4 Порядку скасування рішення про державну реєстрацію нормативно-правових актів, занесених до державного реєстру, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 31 липня 2000 року N 32/5, з огляду на наступне.

 

1. Нормативно-правовий акт є непослідовним, має чисельні порушення чинного законодавства України, положення акту не виключають неоднозначного тлумачення.

1.1. Відповідно до п.2.4. розділу 2 Правил, на провайдера телекомунікацій покладаються обов’язки оператора телекомунікацій, передбачені п. 2.3 цього розділу, крім підпунктів 1, 3.

Закон України «Про телекомунікації» визначає, що провайдер телекомунікацій – це суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку.

Не зрозуміло, яким чином провайдер телекомунікацій має здійснювати наступні вимоги п.2.3 розділу 2 Правил:

пп.2 - відповідно до законодавства встановлювати спеціальний режим доступу на об'єктах телекомунікацій, а також в окремих структурних підрозділах операторів телекомунікацій, де обробляється або зберігається інформація з обмеженим доступом, що є власністю держави;

пп.11 - забезпечувати в установленому законодавством порядку доступ уповноважених посадових осіб НКРЗІ на територію та в приміщення оператора телекомунікацій для здійснення державного нагляду.

1.2. Пунктом 2.5 розділу 2 Правил регламентовано дії оператора, провайдера телекомунікацій, що планує припинити Діяльність з надання послуг доступу до Інтернету.

Не зрозуміло, чому, в разі припинення надання лише послуг з доступу до Інтернет з ряду інших телекомунікаційних послуг, провайдер/оператор телекомунікацій повинен:

пп.2 - за наявності отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України подати до НКРЗІ заяви про анулювання отриманих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України». Відповідно до ч.1. ст.31 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України видаються суб'єктам господарювання, які користуються радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг.

пп.3 - подати до НКРЗІ заяву про виключення з Реєстру. Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій згідно ст.42 Закону України «Про телекомунікації», однак не обмежується лише правом здійснювати діяльність з надання послуг доступу до Інтернету.

1.3. ІнАУ вважає вимогу п.3.1. розділу 3 Правил щодо складу персоналу, який безпосередньо виконує функції щодо надання послуг доступу до Інтернету і здійснює технічне обслуговування та експлуатацію мереж, мати базову вищу освіту в галузі радіотехніки, радіоелектронних апаратів та зв'язку і досвід роботи у сфері телекомунікацій не менше одного року – надмірною.

1.4. ІнАУ також вважає надмірним обов’язок оператора телекомунікацій надавати послуги доступу до Інтернету з використанням власної мережі безперервно, за винятком періодів проведення необхідних профілактичних і ремонтних робіт, які повинні плануватись на час, коли незручності для абонентів мінімальні. До жодної іншої телекомунікаційної послуги законодавством не визначено обов’язку надавати її безперервно (п.4.3. розділу 4).

 

2. Розробником нормативно-правового акта не дотримано вимог всіх регуляторних процедур, передбачених Законом України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

2.1. Порушено принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачений ст.4 вказаного закону. З моменту схвалення проекту Правил рішенням НКРЗІ від 16.07.2013 № 445, проект неодноразово доопрацьовувався, однак жодного разу не оприлюднювався. Редакція проекту від 16.07.2013 року суттєво відрізняється від редакції, затвердженої рішенням НКРЗІ № 803 від 10.12.2013.

2.2. Під час аналізу змісту нової редакції проекту Правил, було встановлено ряд недоліків та порушень чинного законодавства, які не сприятимуть досягненню задекларованих цілей проекту при його практичній реалізації, дозволять неоднозначні тлумачення норм законодавства. Зауваження та пропозиції ІнАУ до названого проекту були направлені на адресу НКРЗІ листом від 10.12.2013 № 178.

В супереч вимогам ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» за результатами розгляду зауважень розробником такі зауваження не враховані, мотивованого їх відхилення також немає.

 

3. Відсутність послідовності регулювання питання діяльності надання послуг Інтернет.

3.1. ІнАУ неодноразово наголошувалось, що на сьогодні міжнародними недержавними організаціями не прийнято рішення стосовно регулювання та регламентації послуг доступу до всесвітньої мережі Інтернет, немає чіткого визначення процедур їх управління, розподілу адрес, автономних систем. Прийняття Україною Правил регулювання Інтернет раніше міжнародних правил, призведе до відриву українських процедур від реалій всесвітньої мережі, зобов’яже українських операторів Інтернет приводити власні мережі до нормативної бази телефонних мереж.

3.2. Правила здійснення діяльності з надання послуг доступу до Інтернет повинні ґрунтуватись на технічних вимогах до побудови Інтернет мереж. Встановлення технічних вимог до телекомунікаційних мереж, засобів та об’єктів телекомунікацій відповідно до абз.4 пп.33 п.4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, затвердженого указом Президента України від 30.06.2011 № 717/2011, повинна здійснювати Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Таких технічних вимог наразі не існує.

3.3. Передчасне затвердження Правила над нормативно-правовим актом, що має вищу юридичну силу - Порядку надання Національному центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій України інформації про мережу телекомунікацій, який має затверджуватись Кабінетом Міністрів України, і мова про який йде в п.2.3 Правил.

 

На підставі вище викладеного, просимо скасувати державну реєстрацію Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет), затверджених рішенням НКРЗІ від 10.12.2013 № 803.

 

 

 

 

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                                   Т. Попова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик.: Дяченко В.А.

Тел.: 044-278-29-25

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.