Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

ЗВЕРНЕННЯ

ДО ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

 

Пане Президенте!

Всупереч зобов'язанням Будапештського меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, Російська Федерація зробила безпрецедентні, по суті бандитські дії, що ведуть до посягання на незалежність, суверенітет та існуючі кордони України .

У порушення міжнародних домовленостей, статуту ООН, погрожуючи силою зброї, Ви намагаєтеся зруйнувати територіальну цілісність та політичну незалежність України.

Ще недавно, на щорічній «великий» прес-конференції Ви, Володимире Володимировичу, називали Україну братньою країною, а українців – братнім народом і заявляли про бажання Росії допомогти в складній ситуації.

І ось уже кілька днів ми бачимо Вашу обіцянку допомоги, що виразилася в ескалацію насильства в Криму.

Блокування російськими військовиками будівель органів місцевої влади, аеродромів і пунктів управління, військових частин і об'єктів стратегічного призначення, ЗМІ та об'єктів теле- і радіомовлення, руйнування комунікацій, втручання в роботу телекомунікаційних мереж – це і є Ваша реальна допомога братньому народу?

Так не чинять, якщо Ваші слова були щирі по відношенню «до братнього народу і братньої країни», так не чинять з «близькими родичами» , так не підтримують український народ.

Така поведінка Російської Федерації – це агресія по відношенню до суверенітету України.

Ви штовхаєте населення незалежної України до відбиття дій загарбників усіма наявними засобами і методами.

Ми , представники ІКТ-ринку, що поєднують Україну з усім цивілізованим світом, говоримо: ні агресії , ні ескалації.

Якщо Ви хочете добра російському народу, негайно припиніть російський свавілля і провокації в Криму.

Кровопролиття, братовбивство, сльози російських і українських матерів будуть на Вашій совісті і стануть прокляттям всьому російському керівництву.

 

 

Голова Правління Інтернет Асоціації України                     Т. Попова

 

Голова Комісії з питань науки та ІТ

Українського союзу промисловців і підприємців               І.Петухов

 

Голова ради

Української асоціації операторів зв'язку «Телас»               Леонід Ошеров

 

 


ОБРАЩЕНИЕ

К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 

Господин Президент!

         Вопреки обязательствам Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, Российская Федерация предприняла беспрецедентные, по сути бандитские действия, ведущие к посягательству на независимость, суверенитет и существующие границы Украины.

В нарушении международных договоренностей, устава ООН, угрожая силой оружия, Вы пытаетесь разрушить территориальную целостность и политическую независимость Украины.

Еще недавно, на ежегодной «большой» пресс-конференции Вы, Владимир Владимирович, называли Украину братской страной, а украинцев братским народом, и заявляли о желании России помочь в сложной ситуации.

         И вот уже несколько дней мы видим Ваше обещание помощи, выразившейся в эскалацию насилия в Крыму.

         Блокирование российскими военными зданий органов местной власти, аэродромов и пунктов управления, воинских частей и объектов стратегического назначения, СМИ и объектов теле- и радиовещания, разрушение коммуникаций, вмешательство в работу телекоммуникационных сетей – это и есть Ваша реальная помощь братскому народу?

         Так не поступают, если Ваши слова были искренни по отношению «к братскому народу и братской стране», так не поступают «к близким родственникам», так не поддерживают украинский народ.

         Такое поведение Российской Федерации – это агрессия по отношению к суверенитету Украины.

         Вы толкаете население независимой Украины к отражению действий захватчиков всеми имеющимися средствами и методами.

         Мы, представители ИКТ-рынка, объединяющие Украину со всем цивилизованным миром, говорим: нет агрессии, нет эскалации.

         Если Вы хотите добра российскому народу, немедленно прекратите российский произвол и провокации в Крыму.

Кровопролитие, братоубийство, слезы российских и украинских матерей будут на Вашей совести и станут проклятием всему российскому руководству.

        

 

Председатель Правления Интернет Ассоциации Украины                    Т.Попова


Председатель Комиссии по вопросам науки и ИТ

Украинского союза промышленников и предпринимателей       И.Петухов

 

Председатель совета

Украинской ассоциации операторов связи «Телас»                   Леонид Ошеров

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.