Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 191 від 30.12.2013 р. Держпідприєиництва України щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет»

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

Вих. № 191

від 30 грудня 2013 р.

 

Щодо проекту Закону України «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського

права і суміжних прав у мережі Інтернет»

  

Шановний Михайле Юрійовичу!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Державною службою інтелектуальної власності України (далі - Служба) доопрацьовано проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» (далі – проект Закону), редакція якого оприлюднена 12.12.2013 для громадського обговорення.

В той же час, відповідно до інформаційного повідомлення, розміщеного на сайті Держпідприємництва від 16.12.2013 року, одночасно з запрошенням до участі у громадському обговорені, головним розробником направлено проект Закону на погодження до Держпідприємництва як регуляторний акт.

Тобто, розробником порушено принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачений ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також визначений ст.9 вказаного закону строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, і який не може бути меншим ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

В цілому, ІнАУ вважає можливим прийняття законопроекту про внесення змін до Закону України «Про авторське право і суміжні права» через наявність проблем захисту авторських прав, зокрема через законодавчу неврегульованість.

Втім, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» має ряд вад, про які ІнАУ вже неодноразово наголошувала у своїх листах головному розробнику та Держпідприємництву, а також під час погоджувальних нарад, організованих Державною службою інтелектуальної власності України. Проаналізувавши зміст доопрацьованого законопроекту, встановлено недоліки та порушення чинного законодавства, які не лише не сприятимуть досягненню задекларованих цілей проекту, а й дозволять неоднозначні тлумачення норм законодавства.

1.       Поняття «сервісна служба» потребує доопрацювання. Недоцільно обмежувати суб’єктів, які надають послуги з розміщення веб-сайта з доступом до мережі Інтернет лише тими, хто отримав статус оператора, провайдера телекомунікацій відповідно до Закону України «Про телекомунікації». Переважна більшість таких суб’єктів здійснює діяльність, яка  формально може не підпадати під визначення телекомунікаційних послуг (наприклад - хостинг) відповідно до Закону «Про телекомунікації», тому й не потребує для суб’єктів господарювання реєстрації в Національній комісії, що здійснює державне регулювання зв’язку та інформатизації. Кім того, блокування може здійснити лише особа, яка має доступ до управління розміщенням відповідного ресурсу, яке використовується для поширення об’єктів авторського права і (або) суміжних прав, оператори та провайдери телекомунікацій такого доступу не мають.

2. З тексту законопроекту доцільно видалити норми «інформації, що використовується для свідомого обходу технічних засобів захисту авторського права і (або) суміжних прав», оскільки вони є оціночними та можуть бути використані для чисельних зловживань сторонами спору і фактично не мають ніякого відношення до захисту авторського права і(або) суміжних прав.

3. Поняття «власник веб-сайту» потребує корегування. Сервісна служба не завжди може встановити власника веб-сайту. Крім того, для виконання функцій, які від неї вимагає проект Закону, фактично необхідна фізична або юридична особа, що має договірні відносини з розміщення відповідного веб-сайту.

4. Потребує уточнення об’єкт блокування. Сервісна служба здійснює блокування не веб-сайтів, а сторінок, де розміщується протиправний контент, оскільки на сайті може бути розміщено безліч сторінок, відповідно до яких у заявника відсутні будь-які претензії.

5. Обов’язок провайдерів/операторів телекомунікацій здійснювати збір та зберігання інформації щодо наявних спорів (ч. 11 ст. 52-1) є надмірним та суперечить чинному законодавству України, оскільки абз.2 ч.8 ст. 19 Господарського кодексу України, забороняє вимагати від суб'єктів господарювання, відокремлених підрозділів юридичних осіб, виділених на окремий баланс, подання статистичної інформації та інших даних, не передбачених законом або з порушенням порядку, встановленого законом.

Законопроектом не закріплено функцій Служби аналізувати та узагальнювати інформацію про названі порушення, а також відсутні процедури та порядок подання суб’єктами господарювання такої інформації.

6. Запровадження адміністративної відповідальності та внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення недоцільні, не відповідають меті законопроекту, не сприятимуть захисту авторського права та суміжних прав і потребують вилучення з тексту проекту.

Оскільки взаємовідносини між сервісними службами та особами, яким надаються послуги з розміщення веб-сайта з доступом до мережі Інтернет врегульовані цивільно-правовими угодах, де вже визначені права, обов’язки та відповідальність сторін.

Спірні ж питання права власності між суб’єктами господарювання повинні врегульовуватись в рамках цивільного законодавства.

До того ж, позасудове вирішення спорів не відповідає чинному законодавству України, а також є доволі упередженим методом.

7. Також, недоцільно внесення будь-яких змін чи доповнень до Закону України «Про телекомунікації». Виходячи зі змісту законопроекту обов’язки сервісної служби не потребують наявності статусу оператора, провайдера телекомунікацій, а послуги з розміщення веб-сайтів не підпадають під дію Закону України «Про телекомунікації». Крім того, провайдери/оператори телекомунікацій не мають технічної можливості заблокувати окремий об’єкт на веб-ресурсі.

З метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження запропонованих законопроектом змін, а також з урахуванням загроз, які несуть окремі норми законопроекту через суперечливість формулювань та неузгодженість з нормами діючого законодавства України, законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо захисту авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет» потребує доопрацювання з урахуванням наведених у цьому листі зауважень.

З огляду на вищевикладене, просимо відмовити в погодженні проекту регуляторного акту та направити проект Закону на доопрацювання головному розробнику в порядку ст.21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

З повагою,

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.