Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 187 від 26.12.2013 р. Генеральному прокурору України щодо запитів прокуратур м. Києва про надання інформації провайдерами та операторами телекомунікацій

Генеральному прокурору України

Пшонці В.П.

 

копія: Першому заступнику прокурора міста Києва

Лупеко Д.О.

 

копія: Прокурору Голосіївського району м. Києва

Константинову Н.П.

 

копія: Прокурору Дарницького району м. Києва

Кузьміну К.І.

 

копія: Прокурору Деснянського району міста Києва

Твердохлібу М.Г.

 

копія: Прокурору Дніпровського району м. Києва

Меєровичу Б.В.

 

копія: Прокурору Оболонського району м. Києва

Андрющенку О.О.

 

копія: Прокурору Печерського району м. Києва

Харченку В.М.

 

копія: Прокурору Подільського району м. Києва

Нечипоренку С.І.

 

копія: Прокурору Святошинського району м. Києва

Томіну Е.Є.

 

копія: Прокурору Солом’янського району м. Києва

Шуляковій В.Ф.

 

копія: Прокурору Шевченківського району м. Києва

Мармиш В.І.

 

 

Щодо запитів прокуратур м. Києва про надання інформації провайдерами та операторами телекомунікацій

 

Вих. № 187

від 26 грудня 2013 р.

 

Шановний Вікторе Павловичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

На даний час до ІнАУ звернувся ряд провайдерів та операторів телекомунікацій стосовно надходження на їх адреси прокурорських запитів про проведення щодо них перевірки додержання вимог Закону України «Про телекомунікації» під час розміщення суб’єктами ринку телекомунікаційних мереж в будинках, підвалах, горищах, допоміжних спорудах, нежитлових і технічних приміщеннях тощо.

Відповідно до інформації, що міститься в названих запитах, підставою для проведення перевірок є листи КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо відсутності договорів сервітутів на розміщення телекомунікаційних мереж.

Посилаючись на ст.8 та ст.20 Закону України «Про прокуратуру» організаціям встановлено вимогу у короткі строки надати до відповідних прокуратур міста Києва належним чином завірені документи згідно з значним переліком, а також вимогами особистого візиту посадовими осами компаній для надання пояснень.

          1. В той же час, ст. 5 вказаного Закону визначено вичерпний перелік покладених на прокуратуру функцій, до яких зокрема віднесено здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство, а також нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.

          Відповідно до ч.2 ст.19 Закону України «Про прокуратуру», прокуратура не має право підміняти органи відомчого управління та контролю і втручатися у господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству.

          Слід зазначити, що державний нагляд за додержанням суб'єктами ринку законодавства про телекомунікації відповідно до п.3 ч.1 ст.18 Закону України «Про телекомунікації» віднесений до повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації .

Згідно ст. 19 Конституції України, органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Зважаючи вищенаведене, постає питання у правомірності проведення перевірок суб’єктів ринку телекомунікацій на предмет дотримання вимог Закону України «Про телекомунікації» саме органами прокуратури, ігноруючи при цьому наявність спеціально уповноваженого на здійснення таких перевірок регуляторного органу (НКРЗІ).

Згідно зі ст.121 Конституції України і чинної редакції ст.5 Закону «Про прокуратуру» на прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом.

Відповідно ж до «Перехідних положень» Конституції України Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.

Відповідно до приписів саме Закону України «Про прокуратуру» (в редакції від 
2001 р.) до функцій прокуратури не входить «загальний нагляд» за додержанням законів ВСІМА органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами і громадянами. Тобто, при здійсненні функцій, передбачених ст.5, 8 ЗУ «Про прокуратуру», прокурор і реалізовує свої повноваження згідно з ст. 20 ЗУ «Про прокуратуру».

Відповідно до ст. 6, п. 5 ст. 19 Господарського кодексу України заборонено незаконне втручання в господарську діяльність суб'єктів господарювання з боку органів державної влади, їх посадових осіб при здійсненні ними державного контролю та нагляду.

 

          2. Крім того, враховуючи те, що підставами проведення перевірок операторів, провайдерів телекомунікацій є звернення КП «Київжитлоспецексплуатація», необхідно зазначити, що відповідно до ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» перевірки за заявами юридичних осіб, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади. При цьому невідомо, чи зверталося КП “Київжитлоспецексплуатація” з приводу порушених питань саме до НКРЗІ — компетентного органу у сфері телекомунікацій.

          3. Необхідно врахувати, що в силу ч. 2 ст. 19 Закону «Про прокуратуру» вагомою підставою для перевірки додержання законів посадовими особами органів прокуратури є заяви та інші повідомлення про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а за наявності приводу - власна ініціатива прокурора.

Відносно листів КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо відсутності договорів сервітутів на розміщення телекомунікаційних мереж які стали підставою для проведення перевірок, доцільно зазначити, що з аналізу судової практики у всіх позовах, ініційованих комунальними підприємствами міст Києва, Рівного та Дніпропетровську щодо дострокового розірвання сервітуту у зв’язку з передачею прав на укладення договорів щодо розміщення мереж в житлових домах спеціалізованим комунальним підприємствам, зокрема в м. Києві КП «Київжитлоспецексплуатація» було відмовлено. Тобто, заява про відсутність договорів сервітутів у суб’єктів ринку телекомунікацій саме зі спеціалізованим комунальним підприємством КП «Київжитлоспецексплуатація» є доволі упередженим приводом та потребує перевірки обґрунтованості вимог.

 

З наведених у цьому листі фактів вбачається безпідставне проведення перевірки щодо значного кола суб’єктів ринку телекомунікацій, порушення органами прокуратури міста Києва чинного законодавства України, перевищення наданих повноважень, а також дії щодо обмеження конкуренції суб’єктів господарювання у сфері надання телекомунікаційних послуг.

Враховуючи вищенаведене та з метою спростування факту наявності дій щодо обмеження конкуренції суб’єктів господарювання у сфері надання телекомунікаційних послуг, просимо:

1. Встановити правомірність прийняття рішень органами прокуратури міста Києва про проведення перевірки додержання вимог Закону України «Про телекомунікації» під час розміщення суб’єктами ринку телекомунікаційних мереж в будинках, підвалах, горищах, допоміжних спорудах, нежитлових і технічних приміщеннях при здійсненні ними своїх повноважень.

2. Надати відомості щодо попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади заяв КП «Київжитлоспецексплуатація», як то вимагає ст.21 Закону «Про Прокуратуру».

3. Перевірити обґрунтованість і законність вимог спеціалізованим комунальним підприємством КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо необхідності укладання суб’єктами господарювання у сфері телекомунікацій договорів сервітутів з даним підприємством.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                        Т. Попова

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.