Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 149 від 17.09.2013 р. ДССЗЗІ щодо проекту наказу «Про затвердження Порядку призначення Переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України»

Голові Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Резнікову Г.А.

 

Вих. ­­­149

від «_17_» вересня 2013 р.

 

Щодо проекту наказу «Про затвердження Порядку призначення Переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України»

 

Шановний Геннадію Анатолійовичу!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Держспецзв’язку) розроблено проект наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку визначення Переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України» (далі – проект Порядку), який 19.08.2013 оприлюднено на офіційному сайті Служби з метою отримання зауважень та пропозицій до проекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

Слід зазначити, що відповідно до ч.3 ст.24 Закону України «Про телекомунікації» ЦОВЗ приймає рішення щодо переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування, і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Аналогічна норма міститься і в абз.4 пп.33 п.4 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30.06.20011 № 717 - Адміністрація відповідно до покладених на неї завдань - визначає перелік технічних засобів (далі - ТЗ), які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування (далі - ТМЗК), та погоджує в установленому законодавством порядку питання застосування технічних засобів телекомунікацій, не внесених до цього переліку.

Тобто, відповідно до норм чинного законодавства України на Держспецзв’язку покладено обов’язок визначати Перелік ТЗ, які можуть застосовуватись в ТМЗК.  Визначення Переліку та затвердження Порядку визначення Переліку – не тотожні поняття. Законодавчих підстав розроблення нормативно-правового акту як то Порядок визначення Переліку ТЗ, які можуть використовуватись в ТМЗК, немає.

 

Крім того, відповідно до п.1.2 проекту Порядок визначає процедуру прийняття Адміністрацією Держспецзв’язку рішення щодо Переліку ТЗ, які можуть застосовуватись в ТМЗК.

Загальний порядок прийняття центральними органами виконавчої влади у межах своїх повноважень наказів організаційно-розпорядчого характеру регламентується внутрішніми актами органу.

Крім того, якщо метою проекту Порядку є визначення процедури прийняття рішення Адміністрацією Держспецзв’язку то Документація, що необхідна для підготовки пропозицій щодо можливих умов застосування ТЗ в ТМЗК (р.ІІІ проекту Порядку), Проведення лінійних (натуральних) випробувань (р. IV проекту Порядку), Порядок розгляду Адміністрацією Держспецзв’язку пропозицій щодо внесення ТЗ до Переліку, зокрема склад технічної комісії та порядок її роботи (р. V проекту Порядку), – не є предметами регулювання проекту нормативно-правового акту.  

 

Виходячи з приписів ст.24 Закону України «Про телекомунікації» обов’язковою умовою використання ТЗ, в тому числі й ТЗ в ТМЗК, є наявність документа про підтвердження відповідності, а можливістю застосування ТЗ в ТМЗК є їх включення до переліку, який формує ЦОВЗ і не менше ніж два рази на рік публікує цей перелік в офіційному бюлетені НКРЗІ

Відповідно до положень ст. 24 Закону України «Про телекомунікації» Перелік, який формує ЦОВЗ повинен бути узагальненим, і лише за умови відсутності окремо взятого ТЗ у ньому, провайдер/оператора телекомунікацій здійснює додаткові процедури, результатом яких (за умови відповідно погодження) є також внесення ТЗ до цього Переліку. Всупереч, нормам ст. 24 Закону України «Про телекомунікації» проектом Порядку передбачається, покладення на суб’єктів ринку телекомунікацій з метою отримання пропозицій щодо можливості застосування ТЗ у ТМЗК обов’язку надавати до органів з оцінки відповідності значного переліку документів.

Запропонована проектом Порядку процедура погодження суб’єктами ринку телекомунікацій можливості застосування ТЗ в ТМЗК містить ознаки дозвільних процедур та суперечить курсу Президента на дерегуляцію та скорочення документів дозвільного характеру.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження проекту наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України «Про затвердження Порядку визначення Переліку технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального користування України», а також відсутності законодавчих підстав для розробки вказаного проекту – вважаємо, що немає обґрунтованої необхідності в запроваджені нового регулювання.

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.