Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 146 від 13.09.2013 р. Держпідприємництва щодо проекту Закону України «Про внесення змін до закону України «Про радіочастотний ресурс України»

Аналогічний лист - Годові ДССЗЗІ

Голові Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва

Бродському М.Ю.

 

Вих. ­­­146/1

від «13» вересня 2013 р.

 

Щодо проекту Закону України

«Про внесення змін до закону України

«Про радіочастотний ресурс України»

 

 

Шановний Михайло Юрійович!

 

Інтернет Асоціація України (далі – ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України розроблено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» (далі – проект Закону), який 23.08.2013 р. було оприлюднено на офіційному сайті з метою отримання зауважень та пропозицій до законопроекту від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань.

В той же час, відповідно до інформаційного повідомлення, розміщеного на офіційному сайті Держпідприємництва від 02.09.2013 року, одночасно з запрошенням до участі у громадському обговорені, головним розробником направлено проект Закону на погодження до Держпідприємництва як регуляторний акт.

Тобто, розробником порушено принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачений ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», а також визначений ст.9 вказаного закону строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються зауваження та пропозиції, і який не може бути меншим ніж один місяць з дня оприлюднення проекту регуляторного акту та відповідного аналізу регуляторного впливу.

Крім того, редакція проекту Закону має чисельні недоліки та порушення чинного законодавства України, які на думку ІнАУ, є принциповими.

1.             Слід зазначити, що на даний час питання тимчасового обмеження на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот врегульовані наказом Головного управління з питань радіочастот про Кабінеті Міністрів України від 17.07.1997 № 13 «Про затвердження та введення в дію Положення про порядок запровадження тимчасових обмежень на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот на території України», зареєстрованого в   Міністерстві юстиції України 24.12.1997 за № 618/2422 .

Відповідно до п.1 названого Положення «тимчасові обмеження на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот є тимчасовими заходами, спрямованими на запобігання радіозавад радіоелектронним засобам, комплексам і системам, які забезпечують проведення найважливіших спеціальних робіт і заходів, пов'язаних з візитами глав держав і урядів по території України, а також з проведенням випробувань нових зразків техніки та озброєння, пусками космічних та літальних апаратів».

Згідно з вимогами ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розробник проекту регуляторного акта при підготовці аналізу регуляторного впливу повинен обґрунтовано довести, чому визначена проблема потребує державного регулювання та не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів або діючих регуляторних актів.

Однак, розробником окрім аргументу щодо застарілості чинного регуляторного акта не наводяться жодних інших аргументів необхідності запровадження нового державного регулювання. Разом з тим, проектом Закону передбачається встановлення зовсім інших цілей і шляхів досягнення, значно розширюється перелік особливо важливих робіт і заходів, для яких вводяться обмеження.

 

2.             Крім того, змінами до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» передбачається при проведені заходів із забезпечення безпеки людського життя при випробуваннях нових зразків озброєння та військової (спеціальної) техніки, фінансування яких здійснюється за рахунок державного бюджету, проведенні пусків літальних апаратів, антитерористичних операцій, ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, аварійно-рятувальних та інших невідкладних  робіт, а також заходів із забезпечення урядовим зв’язком вищих посадових осіб держави, введення, серед іншого, Генеральним штабом Збройних Сил України тимчасових обмеження на випромінювання радіоелектронних  засобів і випромінювальних пристроїв загального та спеціального призначення.

Слід зазначити, що відповідно до приписів ст.17 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» повноваження Генерального штабу Збройних Сил України поширюються виключно на смуги частот спеціального користування.

Запропоновані законодавчі новації не кореспондуються з нормами чинного Закону України «Про радіочастотний ресурс України», до яких не передбачається внесення зміни, що всупереч ст.5 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» призведе до прийняття регуляторного акта, який є непослідовним та не узгоджується з діючими регуляторними актами. В свою чергу,  безпідставне розширення повноважень державних органів порушує вимоги ст.19 Конституції України, відповідно до яких органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

3.             Також слід зазначити, що аналіз регуляторного впливу до проекту Закону не містить достатніх аргументів, які б свідчили про те, що реалізація запропонованих законопроектом новел є технічно можливою на практиці за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів суб’єктів господарювання.

Як вже зазначалось, законопроектом розширюється переліку особливо важливих робіт і заходів, для яких вводять обмеження на використання окремих смуг (номіналів) радіочастот, та не встановлюються обмеження щодо тривалості «терміну обмеження»(відповідно до законопроекту такий термін «не повинен перевищувати час, необхідний для проведення особливо важливих спеціальних робіт і заходів може негативно»).

З метою досягнення державним регулюванням балансу інтересів суб’єктів господарювання, громадян та держави, вважаємо за доцільне визначити в законопроекті у разі тривалого «терміну обмеження» механізм повної чи часткової компенсації збитків суб’єктів господарювання, понесених від примусового припинення господарської діяльності.

З огляду на вищевикладене та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», просимо відмовити в погодженні проекту регуляторного акту та направити проект Закону на доопрацювання головному розробнику в порядку ст.21 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

З повагою,

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                      Т. Попова


Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.