Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 132 від 31.07.2013 р. Генеральному прокурору України щодо ситуації з ТОВ "Ексфлоіт"

Копія листа - Голові Дніпропетровської міської ради

Генеральному прокурору України

Пшонці В.П.

 

Копія: Голові Міської ради м.Дніпропетровська

Куліченко І.І.

                                  

 

Вих. № 132

від 31 липня 2013 р.

 

Шановний  Вікторе Павловичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери
інформаційно-комунікаційних технологій України, висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним.

Рішенням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 28.05.2013 №201 визнано таким, що втратило чинність, рішення виконкому міської ради від 21.10.2004 № 2716 «Про дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю «Ексфлоіт» проектування та будівництво комп’ютерних мереж і мереж Інтернет у житлових будинках Амур-Нижньодніпровського, Бабушкінського, Жовтневого, Індустріального, Кіровського, Красногвардійського та Ленінського районів м. Дніпропетровська» (див. додаток 1).

Підставою прийняття вказаного рішення виконкому Дніпровської міської ради, як зазначено в ньому, став відповідний лист департаменту транспорту та зв’язку Дніпропетровської міської ради від 15.04.2013 вх. № 8/1219 про неодноразові порушення у своїй діяльності, допущеними оператором зв’язку – Товариством з обмеженою відповідальністю «Ексфлоіт».

В той же час, рішення виконкому Дніпропетровської міської ради від 28.05.2013 №201 містить лише описову частину із зазначенням узагальненого викладу ситуації, та не містить мотивувальної частини із зазначенням встановлених обставин і визначених відповідно до них правовідносин; мотивів, з яких Комітет вважає встановленою наявність фактів правопорушень, якими обґрунтовується рішення, будь-які докази щодо цього.

Втім, жодних приписів, інших процесуальних рішень, тощо на адресу даного товариства не надходило. Законність та обґрунтованість прийнятих Департаментом рішень щодо порушень, нібито вчинених ТОВ «Ексфлоіт», товариству в законному порядку не доведено, не надано можливості їх оскарження. Будь-які намагання Товариства встановити в чому полягають порушення, службовцями та посадовими особами відповідних органів безаргументовано відхиляються.

 

Враховуючи, що рішення виконкому міської ради від 21.10.2004 № 2716 визнано таким, що втратило чинність, Виконком Дніпропетровської міської ради своїм наступним рішенням від 24.07.2013 № 315 (див. додаток 3) зобов’язав ТОВ «Ексфлоіт» за власний рахунок провести демонтаж засобів телекомунікацій, збудованих у житлових будинках                                    м. Дніпропетровська.

 

Зазначимо, що в Україні діє презумпція невинуватості і особа вважається невинуватою у вчинені правопорушення і не може бути піддана будь-яким санкціям, доки її вину не буде доведено в законному порядку.

Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

ТОВ «Ексфлоіт» здійснює надання телекомунікаційних послуг громадянам з 2002 року, підприємство зарекомендувало себе як добросовісний та законослухняний суб’єкт господарювання. Дозвіл ТОВ «Ексфлоіт» було видано в 2004 році для здійснення останнім проектування і будівництва мереж. Ці мережі збудовані і за допомогою них надаються телекомунікаційні послуги споживачам. 

Враховуючи вимоги законодавства про телекомунікації, рішення Виконкому Дніпропетровської міської ради від 24.07.2013 № 315 є незаконними та фактично спричиняє подальше порушення законних прав як оператора, так і його споживачів, оскільки:

- згідно ч. 4 ст. 27 Закону України «Про телекомунікації» відповідальність за забезпечення сталості телекомунікаційних мереж загального користування покладається на операторів, які експлуатують ці мережі;

- п. 17 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори зобов'язані вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційних мереж;

- п. 2 ч.1 ст. 32 Закону України «Про телекомунікації», споживачі під час замовлення та/або отримання телекомунікаційних послуг мають право на вільний доступ до телекомунікаційних послуг.

Ч.6 ст.27 Закону України «Про телекомунікації» передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг». Однак, виконком міської ради, приймаючи дані Рішення, не врахував вимоги даної норми і навпаки, створив додаткові перепони у наданні і отриманні телекомунікаційних послуг як споживачам, так і оператору телекомунікацій, що їх надає. Наслідком впровадження даного Рішення стане, в першу чергу, суттєве обмеження можливості споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні.

З огляду на вищевикладені положення Закону, рішення Міськради від 24.07.2013    № 315 фактично призведе до неможливості здійснення ТОВ «Ексфлоіт» своєї діяльності у сфері телекомунікацій та виконання вищенаведених вимог Закону (в частині забезпечення сталості мережі, недопущення несанкціонованого доступу (від балансоутримувача) до неї та повноцінного надання телекомунікаційних послуг).

Також, незаконність даного рішення полягає у визначеному в п. 2.2. обов’язку здійснити демонтаж засобів телекомунікацій балансоутримувачу – така діяльність фактично підпадає під застосування ст. 361 Кримінального кодексу «втручання в роботу телекомунікаційних мереж».

 

Слід зазначити, що при прийнятті Рішення також були порушені вимоги частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», згідно з якими органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Відповідно до приписів Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб’єкти господарювання, органи влади, органи місцевого самоврядування, а також органи адміністративно-господарського відання та контролю зобов’язані сприяти розвитку конкуренції та не вчинення будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

Зазначимо, що ч.2 ст. 19 Конституції України встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Втім,  з наведених у цьому листі фактів вбачається можлива наявність порушення Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради чинного законодавства України, перевищення наданих повноважень, а також дії щодо обмеження конкуренції суб’єктів господарювання у сфері надання телекомунікаційних послуг.

 

Враховуючи вищенаведене, звертаємось до Вас з проханням захистити законні інтереси суб’єкта господарювання у сфері телекомунікацій та споживачів телекомунікаційних послуг, провести перевірку правомірності прийняття рішень Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради, законності дій названого органу місцевого самоврядування, його посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Крім того, просимо забезпечити дотримання законності та недопущення протиправного «втручання в роботу телекомунікаційних мереж», зокрема, самовільного демонтажу засобів телекомунікаційних мереж ТОВ «Ексфлоіт» балансоутримувачем.

 

Додатки:

1. Рішення Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 28.05.2013 № 201, на 1 арк.

2. Рішенням Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 24.07.2013 № 315, на 2 арк.

 

 

З повагою,

 

В.о. Голови Правління

Інтернет Асоціації України                                                            С. Одинець

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.