Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 92 від 10.06.2013 р. Міністру юстиції України щодо Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів

Міністру юстиції України

Лавриновичу О.В.

 

 

 

Вих. № 92

від 10 червня 2013 р.

 

Щодо Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору  ідентифікаторів об’єктів

 

 

Шановний Олександре Володимировичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі - НКРЗІ), своїм рішенням № 278 від 15.05.2013 схвалила доопрацьоване Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів, затверджене рішенням НКРЗІ від 18.04.2013 № 227 (далі – проект Положення).

Відповідно до п.2 вказаного рішення НКРЗІ, проект Положення підлягає державній реєстрацій в Міністерстві юстиції України.

Крім того, з інформації, опублікованій на офіційному сайті Держпідприємництва в період від 27-28 травня, названий проект поданий їм на погодження як регуляторний акт (в редакції від 18.04.2013). Втім не зрозуміло підстав направлення проекту Положення до Держпідприємництва на погодження, оскільки рішення НКРЗІ від 15.05.2013 № 278 таких розпоряджень не містить.

В той же час, розробником порушено принцип прозорості та врахування громадської думки, передбачений ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», оскільки доопрацьована редакція проекту Положення не оприлюднена на офіційному сайті НКРЗІ. На даний час проект Положення опублікований в редакції від 18.04.2013, про що свідчить повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, розміщеного на офіційному сайті НКРЗІ від 29.04.2013.

Попередня редакція проекту Положення мала чисельні недоліки та порушення чинного законодавства України, про що наголошувала ІнАУ у своїх листах до НКРЗІ від 18.04.2013 № 64 та до Мін’юсту від 23.04.2013 № 69.

Позбавляючи можливості ознайомитись з новою «доопрацьованою редакцією» Положення, НКРЗІ листом від 17.05.2013 № 06-3413/12 надала ІнАУ деяку аргументацію щодо зауважень і пропозицій до проекту Положення. Втім, зауваження та пропозиції до проекту, які з точки зору ІнАУ є принциповими, головним розробником не враховані в повному обсязі.

 

1.               Аналізуючи зміст проекту Положення, НКРЗІ надаються повноваження щодо забезпечення стандартизації у сфері використання ІО та координація робіт щодо подальшого розвитку Українського сегменту світового простору ІО (п. 4.1 та р.VIII проекту Положення), а центральному органу виконавчої влади в галузі зв'язку, який виконує функції Адміністрації зв'язку та радіочастот України, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації, повноваження щодо визначають організації, які виконують функції Національних реєструючих організацій (п. 4.3 проекту Положення).

Обґрунтовуючі наявність у НКРЗІ відповідних повноважень, НКРЗІ у своєму листі до ІнАУ посилається на п.2 ст.18 Закону України «Про телекомунікації» та пп. 28, 29, 38 п. 4 Положення про НКРЗІ, затверджене Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067/11

Зазначимо, що відповідно до п.2 ст.18 Закону України «Про телекомунікації» НКРЗІ видає нормативні акти з питань, що належать до компетенції НКРЗІ, та контролює їх виконання.

Зокрема, пп.38 п. 4 Положення про НКРЗІ передбачає, що НКРЗІ здійснює в межах своїх повноважень заходи з:

науково-технічного забезпечення функціонування і розвитку ринку телекомунікаційних послуг, сфери телекомунікацій, інформатизації та розвитку інформаційного суспільства, користування радіочастотним ресурсом, надання послуг поштового зв'язку;

впровадження нових світових технологій та засобів телекомунікацій, інформатизації;

модернізації телекомунікаційних мереж, розвитку відповідної інфраструктури з урахуванням інтересів національної безпеки.

Зазначмо, що на даний час на законодавчому рівні ані НКРЗІ, ані названі органи виконавчої влади таких повноважень не мають.

Як вже неодноразово зазначала ІнАУ у своїх листах розширення повноважень органів влади в підзаконних нормативно-правових актах порушую положення ч.2 ст.19  Конституції України, якою зокрема визначено, що органи державної влади здійснюють свої повноваження відповідно до законів України та зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

 

2.               На даний час так достеменно не відомо необхідності і наявності законодавчих підстав для розроблення такого нормативно-правового акту як Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів.

Як зазначається безпосередньо в тексті Положення (п. 1.2), воно встановлює правила тільки для функцій присвоєння значень об’єктних ідентифікаторів і не вирішує жодних технічних питань, пов'язаних з об'єктом реєстрації.

Постає закономірне питання, а чи є в державі проблема функціонування присвоєння значень об’єктних ідентифікаторів?

Зазначимо, що на данний час законодавчо не закріплено необхідності запровадження законів або будь-яких інших нормативно-правових актів з названого питання, не закріплено за окремим органом влади повноважень щодо визначення організацій, що виконують функції Національних реєструючих організацій, не розроблено відповідних Положень про такі реєструючі організації, не визначено процедуру реєстрації ідентифікаторів об’єктів (далі - ІО), не встановлено порядку ведення реєстрів  ІО.

Тому, не зрозуміло яку проблему розробник планує вирішити запроваджуючи названий проект нормативно-правового акту.

Зазначене в свою чергу порушує принцип доцільності – обгрунтованої необхідності державного регулювання господарських відносин з метою вирішення існуючої проблуми, передбачений ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 

3.               У своє листі від 17.05.2013 № 06-3413/12 НКРЗІ зазначає, що проект Положення не регулює відносини між господарюючими суб’єктами, предметом Положення є маркування інформації на мережевому рівні.

Зазначимо, що положення проекту викладені у неоднозначний спосіб для розуміння, що в свою чергу, не дає можливості достеменно визначити предмет регулювання проекту Положення. В той же час, проект не містить таких формулювань як «маркування інформації на мережевому рівні».

 

4.               Проект положення потребує доопрацювання і в частині визначення терміну «об'єкт». Відповідно до проекту Положення це предмет, суб’єкт або джерело опису в інформаційній та телекомунікаційній сферах, що можна ідентифікувати (назвати) та зареєструвати.

Яким чином суб’єкт (той на кого поширюється дія акта) буде ідентифікований та зареєстрований залишається загадкою.

Зазначимо, що на зауваження ІнАУ щодо не коректності визначення термінів НКРЗІ своїм листом повідомила, що терміни відповідають  міжнародним нормам (Рекомендації ITU-T Rec. X.660 | ISO/IEC 9834  «Информационные технологии – процедуры для работы органов регистрации идентификаторов объектов: Общие процедуры и верхние дуги дерева международных идентификаторов объектов»).

Звертаємо увагу, що міжнародні Рекомендації ITU-Rec. X.660 / ISO/IEC 9834 мають саме рекомендаційних характер, тому ІнАУ наполягає на конкретизації терміну «Об’єкт» в рамках національного законодавства.

 

5.            П.6.3 проекту Положення передбачено, що протягом 56 днів з дня отримання заяви НРО видає заявнику реєстраційне свідоцтво про присвоєння ІО (додаток 3) або обґрунтоване повідомлення про відмову в присвоєнні ІО.

Одним із мотивів відмови в присвоєні ІО є ненаправленя відповідно заяви на отримання ІО.

З урахуванням, що реєстрація полягає у призначені Національною реєструючою організацією ІО на підставі заяви заявника (п. 6.1 проекту Положення) виникає питання, як можна відмовляти за умови відсутності предмета розгляду?

 

6.               Проектом Положення по тексту його змісту застосовується термін «набрання чинності присвоєння ІО». Однак, проект Положення потребує доопрацювання в частині визначення моменту коли ж присвоєння ІО набирає чинності.

 

7.               Також потребує уточнення п. 7.7 проекту Положення, відповідно до якого відомості з  реєстру ІО України надаються на підставі письмового запиту заявника складеного у довільній формі. Розробнику необхідно уточнити, що мається на увазі під визначенням «заявник» - той хто подає заяву про інформацію з реєстру, чи безпосередньо володілець об’єкта, що ідентифікований.

 

На підставі викладених у цьому листі зауважень та з метою попередження ймовірних негативних наслідків від запровадження Положення про порядок формування простору ідентифікаційних кодів об’єктів Українського сегменту світового простору ідентифікаторів об’єктів, затвердженого рішенням НКРЗІ № 227 від 18.04.2013, просимо Вас залишити без державної реєстрації названий нормативно-правовий акт.

 

З повагою,

 

 

 

 Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                    Т. Попова      

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.