Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Спільний лист ІнАУ та УСПП № 78 від 29.04.2013 р. Президенту України щодо проекту Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів

78 від «29» 04.2013 р.

Президенту України

Януковичу В.Ф.

 

 

Щодо проекту Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів

 

 

Вельмишановний Вікторе Федоровичу!

 

Користуючись нагодою, Український союз промисловців і підприємців (далі - УСПП) та Інтернет Асоціація України (далі - ІнАУ) висловлює Вам свою повагу та звертаютьсь з наступним.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (далі — НКРЗІ) рішенням від 25 квітня 2013 року, затвердила “Положення про надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів” (далі - Положення).

Затвердженню зазначеного Положення передувала значна робота, в якій активну участь взяли УСПП та ІнАУ, зокрема шляхом направлення зауважень та пропозицій як до НКРЗІ, та і до органів виконавчої влади, які погоджували проект документа, та  участі у громадському обговоренні проекту Положення.

Так, 14.03.2013 Головою Держпідприємництва України Бродським М.Ю. було проведено зустріч з метою громадського обговорення проекту Положення, на якому було визначено низку проблемних питань, узгодження яких учасниками обговорення в подальшому мало забезпечити можливість погодження Держпідприємництва проекту Положення.

За результатами зазначеної зустрічі з метою вирішення існуючих проблем, були проведені додаткові консультації з представниками інститутів громадянського суспільства та суб'єктами ринку телекомунікацій. Однак, в порушення статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», отримані зауваження так і не були враховані чи вмотивовано відхилені державними органами. 19.04.2013 Держпідприємництва України погодило проект Положення без зауважень, залишивши поза увагою надані учасниками ринку телекомунікацій суттєві зауваження та пропозиції до нього, тим самим порушивши визначені на зустрічі 19.04.2013 умови погодження даного проекту регуляторного акту.

Виходячи із затвердженого 25.04.2013 р. тексту Положення, державний колегіальний орган врахував лише редакційні зауваження, які не торкаються грубих хиб, допущених розробниками проекту.

Перш за все йдеться про низку явних порушень закону.

Так, Порядок визначає права та обов’язки споживачів телекомунікаційних послуг під час замовлення та надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, що суперечить Закону України «Про телекомунікації», за яким затверджені Кабінетом Міністрів України Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг є єдиним документом, що додатково до ст. 4 Закону України «Про захист прав споживачів» встановлює права та обов’язки споживачів телекомунікаційних послуг.

Організація, яка за Законом України «Про телекомунікації» має здійснювати лише технічне адміністрування перенесених і персональних номерів, у Порядку фактично наділяється основними технологічними та організаційними функціями щодо забезпечення надання послуг із перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів, які за ст.42 цього ж Закону повинні виконувати лише оператори телекомунікацій.

Як наслідок, Порядок з одного боку передбачає здійснення цією структурою фактично операторської діяльності, а з іншого - забороняє їй не тільки бути оператором телекомунікацій, а й пов’язуватися з ним відносинами контролю.

Більш того, не відповідає принципам, викладеним у ст.6 Господарського кодексу України те, що зазначений суб’єкт господарювання зможе самостійно визначати тарифи на свої послуги, видавати інструкції, обов’язкові для операторів телекомунікацій, тобто за своєю сутністю - регуляторні документи.

Порядок всупереч ч.1 ст.66 Закону України «Про телекомунікації» необґрунтовано забороняє нарахування окремої оплати за надання послуг із перенесення абонентських номерів, фактично регулюючи тарифи на телекомунікаційні послуги, які не підпадають під дію ч.2 ст. 66 цього ж Закону.

Припускаючи можливість надання послуг із перенесення номерів знеособлено (анонімно), без попередньої ідентифікації конкретного споживача у затвердженому НКРЗІ Порядку, документ фактично виключає фізичну особу із правовідносин при перенесенні її абонентського номера.

Започаткування ж процедури перенесення абонентського номера шляхом звернення абонента до оператора-отримувача за умови збереження після перенесення номеру договору з базовим оператором (п. 2.2.4) не узгоджується зі ст.651 Цивільного кодексу України, оскільки при цьому не враховуються підстави для розірвання діючого договору з оператором-донором.

Ще 23.01.2013, листом №02-1-55, УСПП звернулось до КМУ з проханням посприяти у забезпеченні визначення на законодавчому рівні прозорої та об’єктивної процедури визначення уповноваженого на здійснення технічного адміністрування центральної бази даних. Проте, відповіді від КМУ до цього часу не отримано. ІнАУ зверталась до НКРЗІ та Держпідприємництва з пропозиціями щодо створення прозорої процедури визначення адміністратора, але ці пропозиції враховані не були.

Зокрема, в ст. 4.1 Проекту, що встановлює процедуру визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів, так і не було внесено змін щодо необхідності визначення Адміністратора на відкритому конкурсі, який би забезпечив прозорий та об'єктивний порядок визначення уповноваженого на здійснення технічного адміністрування персональних номерів та унеможливив би прояви корупції в процесі визначення Адміністратора.

 

Залишився без уваги дискримінаційний характер впровадження послуги:

– на мережах рухомого (мобільного) зв’язку - з 01.12.2013 року;

– на мережах фіксованого місцевого телефонного зв’язку - з 01 січня 2015 року за наявності відповідної технічної можливості комутаційних станцій та вузлів, а з 01 січня 2025 року  - у обов’язковому порядку;

Крім вищевикладеного в ході громадського обговорення від операторів і громадських організації до НКРЗІ надходили зауваження й до інших положень Порядку, що загрожують створенням штучних перешкод та колізій на ринку телекомунікацій, суттєво обмежуючи свободу підприємницької діяльності.

 

Підсумовуючи вищенаведене, просимо Вас, вельмишановний Вікторе Федоровичу, втрутитися в ситуацію, що склалася, та сприяти у відмові у державній реєстрації Порядку і поверненню його на доопрацювання.

 

Разом з тим звертаємо Вашу увагу, що основною ціллю прийняття змін до Закону України «Про телекомунікації», які передбачають впровадження телекомунікаційної послуги перенесення    абонентського номера (згідно із Законом N 2392-VI від 01.07.2010 р.), був декларований «розвиток конкуренції між операторами телекомунікацій для недопущення створення монополії на цьому ринку». З огляду на те, що дана ціль на даний момент практично досягнута, зважаючи на  економічну недоцільність впровадження даної послуги через незначний прогнозований попит на неї в умовах необхідності значних витрат на забезпечення   технологічної процедури перенесення номера, що призведе до підвищення абонентських тарифів, а також беручи до уваги, що впровадження послуги перенесення номерів неодмінно призведе до відміни «нульових тарифів» всередині мереж операторів мобільного зв’язку та кардинальної зміни їх тарифної політики, що торкнеться передусім  соціально незахищених верств населення України та може викликати значну соціальну напруженість, вважаємо доцільним внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо вилучення положень щодо телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера та просимо Вас про сприяння щодо цих змін.

 

 

З повагою,

 

        Віце-президент УСПП                                                                  І. Пєтухов

 

 

        Голова Правління Інтернет Асоціації України                         Т. Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.