Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 71 від 23.04.2013 р. Заступнику голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р.

Заступнику голови фракції Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина"

у Верховній Раді України

Кириленку В.А.  

 

 

Вих. № 71

від 23 квітня 2013 р.

 

Щодо Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р.

 

Шановний В'ячеславе Анатолійовичу!

Інтернет Асоціація України, яка об’єднує понад 140 підприємств сфери телекомунікацій та інформаційних технологій, виражає Вам свою повагу та звертається з наступним.

Згідно доповіді «Україна: Звіт з ефективності управління державними фінансами», яку 07.09.2012 р. оприлюднили Міжнародний банк реконструкції та розвитку та Світовий банк (див. посилання №1, с.44), українські підприємства несуть один з найбільших у світі адміністративний тягар зі сплати податків: загальна кількість податкових платежів складає 135 при середньосвітовому показнику 30, а сумарна ставка оподаткування в Україна сягає 55,5% при середньому значенні по світу 47,8%.

В цих умовах цілком логічним і справедливим виглядає один з ключових пунктів Передвиборної програми ВО «Батьківщина», згідно з яким Ваша політична сила, йдучи на вибори до Верховної ради України у 2012 р., обіцяла виборцям зменшення кількості податків в Україна до семи (див. перший абзац розділу «Справедлива держава – гідне життя» Передвиборної програми ВО «Батьківщина», посилання №2).

З жалем змушені констатувати, що Ваша практична законотворча діяльність суперечить задекларованому у передвиборчій програмі партії «Батьківщина» руху у напрямі до зменшення адміністративного тягаря. 19 березня 2013 р Вами був зареєстрований Проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 (далі - Законопроект). Даним законопроектом передбачається впровадження в Україна додаткового збору на розвиток національної кінематографії.

Згідно Законопроекту, об’єктом оподаткування збором стане, серед іншого, валовий дохід оператора або провайдера телекомунікацій, отриманий від споживача телекомунікаційних послуг у вигляді абонентної плати за доступ до телекомунікаційної та/або телемережі за вирахуванням податку на додану вартість, за ставкою збору у розмірі 2%.

Члени Інтернет Асоціації України цілком підтримують мету Законопроекту щодо необхідності створення умов, які допоможуть національному кіновиробництву ефективно розвиватися. Але наш аналіз цього документу дає всі підстави вважати, що даний Ззаконопроект замість створення таких умов завдасть значної шкоди розвитку інформаційного суспільства України з огляду на наступне.

 

1. Плани щодо додаткового оподаткування інноваційної галузі телекомунікацій, та, зокрема, послуг доступу до мережі Інтернет, прямо суперечать неодноразово задекларованому курсу України на підтримку Інтернету та інновацій як одного з найбільш важливих та ефективних інструментів надолуження технологічного відставання нашої держави.

Положення про пріоритетну підтримку з боку держави розвитку мереж доступу до Інтернет закріплені в Україні законодавчо, зокрема, у законах «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» (прийнято 09.01.2007 р.), «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні» (прийнято 22.03.2012 р.).  Ті самі вимоги містяться і в міжнародних документах. Зокрема, Модельний закон СНД про регулювання Інтернету (прийнятий 16.05.2011 р.) передбачає, що «держава здійснює стимулювання розвитку та використання інфраструктури Інтернету, в тому числі шляхом застосування податкових пільг і преференцій» (ст. 10).

Необхідність підтримки інтернет-галузі відображена у цілому ряді документів, які було прийнято Урядом України в той час, коли його очолювала лідер Вашої політичної сили Тимошенко Ю.В.

У той же час у Вашому Законопроекті замість преференцій щодо Інтернету ми спостерігаємо зворотне: плани додаткового податкового обтяження галузі.

 

2. Впровадження фінансування однієї галузі (у даному випадку галузі кіновиробництва) за рахунок іншої галузі (у даному випадку - телекомунікацій) суперечить світовим підходам і стане новацією вітчизняного законодавства.

Податковий кодекс України містить єдиний виняток фінансування однієї галузі за рахунок іншої – збір на  розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства сплачується з виробництва і реалізації алкогольних напоїв. Але ці галузі є суміжними, чого не можна сказати про телекомунікації та кіновиробництво, адже діяльність операторів та провайдерів, яка, згідно з Законопроектом № 2576 повинна підлягати новому виду оподаткування, жодним чином не пов’язана з отриманням доходів від надання прав на перегляд абонентами телекомунікацій творів кінематографії. Тому немає жодних підстав для покладання на підприємства галузі телекомунікацій (а зрештою, на користувачів телекомунікацій України) витрат на підтримку галузі кінематографії. Розвиток однієї галузі за рахунок іншої не є виправданим.

 

  3. Обтяження підприємств галузі телекомунікацій новим додатковим збором погіршить стан підприємств галузі і призведе до скорочення ними виплат податків і зборів до державного бюджету України, з якого серед іншого відбувається фінансування підприємств галузі кінематографії. 

Слід зазначити, що ряд телекомунікаційних послуг, особливо в сільській місцевості, навіть без додаткового обтяження є збитковими для операторів. В результаті не тільки не буде виконана мета Законопроекту № 2576 (а саме створення умов, які допоможуть національному кіновиробництву ефективно розвиватися), але й відбудеться скорочення видатків на інші не менш важливі у соціальному відношенні сфери, поглибиться «цифрове» відставання України від інших країн світу.

 

4. Впровадження нового оподаткування телекомунікаційних послуг призведе до суттєвого зростання їх вартості. При цьому зростання вартості послуг значно перевищить зазначені в законопроекті 2%, оскільки йдеться про оподаткування валового доходу.

Слід зазначити, що чинним законодавством України уже передбачений збір до Пенсійного фонду в розмірі 7,5%, який зараз сплачують споживачі послуг мобільного зв’язку.

Враховуючи велику соціальну значущість телекомунікаційних послуг, якими користується майже все без винятку населення України, прийняття Законопроекту № 2576 створить передумови для суттєвого додаткового напруження у соціальній сфері.  Причому значне зростання вартості послуг зв’язку та послуг доступу до мережі Інтернет, яке неодмінно відбудеться в разі прийняття Законопроекту № 2576, зачепить абсолютну більшість населення України, у тому числі, безумовно, і виборців ВО «Батьківщина».

 

5. Заснування позабюджетних фондів (в даному випадку щодо підтримки митців сфери кінематографії) створює у вітчизняних умовах значні корупційні ризики, оскільки законопроект не містить чітких механізмів та критеріїв розподілу отриманих коштів.

Пріоритетна підтримка окремих галузей економіки України, зокрема, галузі кіновиробництва (у разі визначення законодавчим органом такої потреби), на наше переконання, має відбуватися в межах Державного бюджету України. Адже саме процедура прийняття, наповнення та витрат Державного бюджету України містить всі необхідні механізми контролю. Звертаємо Вашу увагу, що боротьба з корупцією, яка поряд зі зменшенням податкового тиску є одним з пріоритетів, визначених Передвиборною програмою ВО «Батьківщина», має передбачати прозорий розподіл бюджетних коштів та зменшення кількостей позабюджетних «розподільників».

Члени Інтернет Асоціації України є сумлінними платниками податків і готові наповнювати Дерджавний бюджет, нарівні з іншими суб’єктами господарювання України, тим самим сприяючи розвитку українського кіновиробництва.

 

Пропоновані Вами новації уже реєструвалися в парламенті попередніх скликань, зокрема, в Проекті Закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення механізму державної підтримки галузі кінематографії № 10620 від 15.06.2012 р. (автор – Янукович В.В.), а також Проект Закону України «Про загальнодержавний збір на розвиток театрального мистецтва та кінематографії в Україні» № 4764 від 03.07.2009 р. (автор – Терьохін С.А.). Зазначаємо, що автори зазначених законопроектів дослухалися до аргументів представників інформаційного суспільства, і дані законопроекти зрештою були зняті з розгляду.

 

З огляду на зазначене, а також з урахуванням положень Передвиборної програми ВО «Батьківщина», звертаємось до Вас з проханням про відкликання Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки національної кінематографії № 2576 від 19.03.2013 р..

 

Посилання:

1. Доповідь Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Світового банку «Україна: Звіт з ефективності управління державними фінансами»: http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2012/07/03/000333038_20120703031330/Rendered/PDF/707990UKRAINIA070053B0PFMPReportUKR.pdf

2. Передвиборна програма ВО «Батьківщина»: http://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2012/WP502?pt001f01=900&pf7171=52

 

З повагою,

 

 

 Голова Правління 

 Інтернет Асоціації України                                                                Т. Попова

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.