Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Відкритий лист № 62 від 10.04.2013 р. Прем'єр-міністру України щодо загрози підвищення вартості послуг доступу до мережі Інтернет для всіх категорій користувачів в Україні

 Прем’єр-міністру України

Азарову М.Я.

 

 

Вих. 62
від  10 
квітня 2013 р.

 

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

Щодо загрози підвищення вартості послуг доступу
до мережі Інтернет для всіх
категорій користувачів
в Україні

 

 Вельмишановний Миколо Яновичу!

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 140 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій, більшість з яких надають послуги доступу до мережі Інтернет вітчизняним споживачам, висловлює Вам свою щиру повагу та звертається з наступним.

Члени ІнАУ докладають максимум зусиль задля створення умов для забезпечення вітчизняних споживачів якісною послугою доступу до мережі Інтернет, що сприяє реалізації курсу Президента та Уряду України на економічне зростання на основі технологій інноваційного розвитку держави. Зусиллями учасників ринку телекомунікацій України без втручання держави показники розвитку українського сегменту Інтернет наближаються до відповідних показників країн Європейського союзу.

Так, за підсумками 2012 р. кількість інтернет-користувачів серед населення України старше 15 років перевищила 50%,  рівень проникнення широкосмугового доступу в домогосподарства України у 2012 році досяг 35%, забезпечене  майже повне покриття території країни мережами рухомого зв`язку (з можливістю мобільного доступу до мережі Інтернет), рівень проникнення якого становить 130,3% від усієї чисельності населення України. При цьому динаміка зростання кількості вітчизняних інтернет-користувачів за 2012 р. склала понад 28%. Особливо значними темпами збільшується кількість інтернет-споживачів у селах України – за перші 3 квартали 2012 р. інтернет-проникнення у сільській місцевості нашої країни зросло на 53% (той ж показник у містах понад 100 тис. жителів зріс на 11%).

Мусимо зазначити, що подальше динамічне зростання галузі може бути зведене нанівець в результаті підвищення вартості послуг доступу до мережі Інтернет для всіх користувачів на 3,5%,  яке стане реальністю в разі реалізації планів НКРЗІ щодо прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг», схваленого Рішенням НКРЗІ № 577 від 08.11.2012 р.

Ми високо цінуємо Вашу небайдужість до проблем розвитку ринку доступу до мережі Інтернет та поділяємо Вашу стурбованість можливим підвищенням вартості цих послуг, яке може призвести до соціального напруження та гальмування позитивної динаміки збільшення кількості споживачів.

Раніше ІнАУ спільно з УСПП зверталась до Вас листом від 13.08.2012 р. №135 «Стосовно недоцільності та неприйнятності для ринку законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг», а також листом від 15.10.2012 р. № 162 «Щодо законопроекту «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг» (копія листа до НКРЗІ). У даних листах ми звертали увагу на те, що наслідком втілення в життя розробленого НКРЗІ законопроекту стане подорожчання всіх телекомунікаційних послуг на 3,5 %. Запропонований збір фактично стане новим податком для всіх громадян України, включно з вразливими категоріями. Прогнозовані негативні наслідки від запропонованих НКРЗІ законодавчих ініціатив полягають також у невідповідності законодавства в галузі зв'язку євроінтеграційним засадам політики держави, невідповідності задекларованому курсу держави на дерегуляцію, створенні додаткових штучних перешкод для інвестицій та впровадження нових технологій, виникненні обставин для вчинення корупційних діянь.

На жаль, досі ігнорується наша пропозиція щодо необхідності проведення попереднього дослідження поточного стану рівня забезпеченості населення телекомунікаційними послугами та потреб у певних видах телекомунікаційних послуг, яке має передувати впровадженню в Україні фонду універсальних послуг. В ході круглого столу «Широкосмуговий доступ до Інтернету в Україна: поточний стан та перспективи», який 9 квітня 2013 р. НКРЗІ провела спільно з компанією Intel, як ми вбачаємо, на підтримку ідеї впровадження в Україні фонду універсальних послуг, були детально розглянуті необхідні капітальні витрати на створення та функціонування системи широкосмугового доступу. Але  розповсюджене аналітичне дослідження не містить ані переліку населених пунктів, які потребують доступу до загальнодоступних послуг, ані визначення потрібних для цього фінансових ресурсів, ані необхідного економічного обґрунтування.

За таких обставин досить сумнівною виглядає аргументація щодо необхідності створення фонду розміром понад 1,5 млрд грн. на рік для фінансування потреб, які поки що не встановлені. Така невизначеність та непрозорість створює підстави для фінансових зловживань при використанні значних коштів фонду. 

Просимо Вас, шановний Миколо Яновичу, втрутитись у ситуацію та не допустити підвищення вартості послуг доступу до мережі Інтернет для широких верств населення та створення за рахунок інтернет-споживачів непідконтрольних суспільству фінансових фондів.    

 

З повагою,  

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                         Т. Попова

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.