Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Лист № 27 від 10.02.2014 р. Голові Одеської облдержадміністрації щодо рішення Виконкому Іллічівської міської ради від 23.01.2014 р. № 7

 

 

 

 

 

 

Голові Одеської обласної державної адміністрації

Скорику Миколі Леонідовичу

65032, м. Одеса, пр-т. Шевченка, 4.

 

Копія: Міському голові Іллічівської міської ради

Хмельнюку Валерію Яковичу

68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, вул. Леніна, 33

 

 

 

 

Вих. № 27

від «10» лютого 2014 р.

 

Щодо Рішення Виконавчого комітету Іллічівської міської ради №7 від 23 січня 2014 року Про затвердження Положення про порядок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення, телефонних мереж), супутникових антен,  інших приймальних пристроїв на будівлях та спорудах.

 

Шановний Миколо Леонідовичу!

 

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об'єднує понад 150 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій України, засвідчує Вам свою повагу та звертається з наступним.

23 січня 2014 року рішенням Виконавчого комітету Іллічівської міської ради №7 (надалі – «Рішення») було затверджено Положення про порядок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення, телефонних мереж), супутникових антен,  інших приймальних пристроїв на будівлях та спорудах.

ІнАУ не погоджуються з даним Рішенням та вважає його незаконним з огляду на наступне.

            1. Рішення порушує вимоги законодавства щодо захисту економічної конкуренції

Слід зазначити, що Рішенням передбачені такі платежі за розміщення, встановлення та експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж:

·        Одноразовий внесок на матеріально-технічне забезпечення підприємства для обслуговування житлового фонду;

·        Щомісячна Компенсація витрат  за утримання об’єктів;

·        Одноразова оплата за підключення до мереж сертифікованого обладнання;

·        Щомісячна оплата за спільне використання  мереж балансоутримувача.

Дані платежі (крім одноразової оплати за підключення до мереж сертифікованого обладнання) встановлені за кожен під’їзд незалежно від того, чи користуються жителі даного поверху відповідними послугами, чи ні. Такий підхід за відсутністю економічного обґрунтування та методики визначення цих тарифів призводить до необґрунтованого завищення витрат суб’єктів господарювання на послугу розміщення, встановлення та експлуатацію телекомунікаційних мереж у житлових будівлях комунальної власності, сприяє монополізації ринку за рахунок надання необґрунтованих переваг тим суб’єктам господарювання, які мають більшу кількість споживачів, та створює штучні перешкоди для виходу на ринок нових суб’єктів господарювання.

Також слід зазначити, що при прийнятті Рішення були порушені вимоги частини четвертої статті 20 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», згідно з якими органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані погоджувати з Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями проекти нормативно-правових актів та інших рішень, які можуть вплинути на конкуренцію, зокрема щодо створення суб'єктів господарювання, встановлення і зміни правил їх поведінки на ринку, або такі, що можуть призвести до недопущення, усунення, обмеження чи спотворення конкуренції на відповідних ринках.

Без погодження з територіальними органами Антимонопольного комітету України визначене також комунальне підприємство-монополіст (КП «МУЖКГ»), яке від імені власника житлових та нежитлових споруд комунальної власності приймає плату за розміщення телекомунікаційних мереж у спорудах комунальної власності.

            Прийнята Виконавчим комітетом Іллічівської міської ради (надалі – «Виконавчим комітетом») цінова політика зумовить необхідність зменшення кількості суб’єктів господарювання, які надають телекомунікаційні послуги, та збільшення вартості телекомунікаційних послуг у м. Іллічівську, у зв’язку з чим збільшиться фінансове навантаження на кінцевого споживача.

2. Рішення не містить обгрунтувань плати за розміщення телекомунікаційних мереж

            У своєму Рішення Виконавчий комітет не навів жодної законної підстави і механізму формування плати за розміщення телекомунікаційних мереж. Не зрозуміло з яких міркувань виникли наведені у додатку № 3 до Рішення відповідні цифри за розміщення, встановлення та експлуатацію технічних елементів телекомунікаційних мереж та їх градація в залежності від кількості поверхів будинку.

Приймаючи Рішення та відповідні додатки до нього, Виконавчий комітет не тільки порушив вимоги п.2 ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування» щодо необхідності встановлення тарифів на послуги лише в порядку та в межах, визначених законодавством, , а ще й поставив у нерівне становище споживачів телекомунікаційних послуг, які живуть у багатоповерхових будинках, оскільки зростання платежів у залежності від зростання кількості поверхів не є пропорційним. При цьому, обґрунтування такої позиції, ні в додатку № 3 до Рішення, ні в тексті самого Рішення не наведено.

            Така самодіяльність Виконавчого комітету, в першу чергу, суттєво обмежить можливість споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні. Прийнята Виконавчим комітетом цінова політика зумовить необхідність збільшення вартості телекомунікаційних послуг у м. Іллічівську, у зв’язку з чим, збільшиться фінансове навантаження на кінцевого споживача.

3. Рішення порушує вимоги законодавства України у сфері повноважень органів місцевого самоврядування

 

У своєму Рішенні Виконавчий комітет, як на законну підставу його прийняття, посилається на Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування»,  «Про телекомунікації», а також на ряд інших нормативних актів.

Ми вважаємо, Рішення в ряді не повною мірою спирається на дані правові акти, а в ряді випадків суперечить їм та іншим нормативним актам України.

Частиною 6 статті 27 Закону України «Про телекомунікації» передбачено: «Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень зобов'язані створювати сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг». Однак, Виконавчий комітет, приймаючи відповідне Рішення, не врахував вимог даної норми і навпаки, створив додаткові перепони у наданні і отриманні телекомунікаційних послуг, як споживачам так і операторам/провайдерам телекомунікацій, що їх надають. Наслідком впровадження даного Рішення стане, в першу чергу, суттєве обмеження можливості споживачів обирати ті телекомунікаційні послуги, які їм потрібні.

Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування» встановлює лише суми штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності і не містить жодної норми, яка лягла в основу Рішення, та не має до даного Рішення жодного відношення.

Окремо слід зазначити, що положення діючого законодавства України ставлять під сумнів законність Рішення стосовно житлових будинків комунальної власності, оскільки дані офіційної статистики свідчать, що на даний час в Україні приватизовано близько 90% житлового фонду (до якого насамперед належать багатоквартирні житлові будинки). Набуваючи права власності на квартири, власники приватизованих квартир багатоквартирного будинку згідно зі статтею 382 Цивільного Кодексу України (далі - ЦКУ) набувають права спільної сумісної власності на приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також на споруди та будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир. Відповідно до статті 369 ЦКУ співвласники майна, що є у спільній сумісній власності, володіють і користуються ним спільно. Розпорядження майном, що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників. Таким чином, Виконавчий комітет перевищує свої повноваження, розповсюджуючи дію Рішення не лише на споруди комунальної власності, але й на споруди, які перебувають у спільній частковій власності територіальної громади та окремих громадян-власників житлових помешкань, що, на нашу думку, є порушенням прав власників визначених ст. 382, 358 ЦКУ.

Ці обставини свідчать про те, що при ухваленні Рішення було допущено цілий ряд порушень чинного законодавства України, а також створені перешкоди для реалізації завдань, викладених у Дорученні Президента України від 21.03.2012 р. «Щодо запровадження новітніх технологій у сфері телекомунікацій, які відповідають міжнародним стандартам, забезпечення права вільного доступу громадян до мережі Інтернет».

З огляду на зазначене, просимо Вас сприяти скасуванню Рішення Виконавчого комітету Іллічівської міської ради №7 від 23 січня 2014 року «Про затвердження Положення про порядок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення, телефонних мереж), супутникових антен,  інших приймальних пристроїв на будівлях та спорудах».

Додаток: Рішення Виконавчого комітету Іллічівської міської ради №7 від 23 січня 2014 року «Про затвердження Положення про порядок розміщення, встановлення та експлуатації технічних елементів телекомунікаційних мереж (Інтернету, кабельного телебачення, телефонних мереж), супутникових антен,  інших приймальних пристроїв на будівлях та спорудах» на 9 арк.

 

З повагою,

 

 

 

Голова Правління

Інтернет Асоціації України                                                                              Т.Попова

Додаток.pdf 573.92 KB
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.