Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Загальні Збори (XXIІІ З’їзд) ІНАУ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція 23-го З’їзду ІнАУ

від 31 травня 2016 р.

 

31 травня 2016 року відбулись Позачергові Загальні Збори (23-й З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 73 делегати - уповноважені представники компаній, які є Дійсними членами Асоціації.

 

З’їзд відкрив Голова Правління ІнАУ Олександр Федієнко.

 

Були заслухані:

1. Інформація Головуючого З'їзду про заяви на вступ до ІнАУ.

2. Інформація Голови Правління ІнАУ О.Федієнка щодо прийняття Статуту ІнАУ в новій редакції.

3. Звіт Правління ІнАУ щодо виконання доручень 22 З'їзду ІнАУ.

4. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2016 р.

 

 

Прийняті наступні рішення:

1. Прийняти до складу ІнАУ:

- у якості Дійсних членів ІнАУ: ТОВ «Б2Блоггер», ТОВ «Бігнет», ТОВ «Глобальні технології України», ТОВ «Міатіс», ТОВ «Бест-Лінк», ТОВ «Лан Трейс», ТОВ «Рекламне агентство «Медіа Планер», ПП «ІВ-КОМ», ТОВ «Пролінк», ТОВ «Гігател», ТОВ «Інтер-Телеком», ТОВ «Вокар Холдинг», ТОВ «Бужнет», ТОВ «Зв’язковий», ТОВ «Телекомунікаційні технології», ПП «Цифрові комунікації», ТОВ «Омега Телеком», ТОВ «Наше медіа», ПП «Немі», ТОВ «ТРК «ВІС»», ТОВ «Європейська медіа група», ТОВ «Максимум-Нет», ТОВ "Нашнет".

 

- у якості Асоційованих членів ІнАУ: ТОВ «Артнет Плюс», ТОВ «Павутина.Нет».

 

2. Затвердити Статут ІнАУ в новій редакції.

 

3. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2016 рік:

 

1. Каргаполов Юрій

2. Федієнко Олександр

3. Марчук Антон

4. Глущенко Олександр

5. Коміссарук Михайло

6. Кондратюк Володимир

7. Крилов Микола

8. Нагорнюк Андрій

9. Жакун Костянтин

10. Береговий Денис

11. Гусєв Олег

12. Тульєв Максим

 

 

3.    Правлінню ІнАУ у 2016 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

·         докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку відповідно до європейських принципів регулювання та взаємодії

·         продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям учасникам ринку, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму

·         не допустити прийняття нормативно-правових актів, які поглиблюють монополізм на ринку телекомунікацій та створюють необгрунтовані преференції крупним гравцям ринку 

·         забезпечити врахування інтересів учасників ІКТ-ринку при опрацюванні проекту закону України «Про електронні комунікації» задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні

·         забезпечити врахування інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій при опрацюванні проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

·         сприяти виконанню вимог законодавства України з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності

·         продовжити роботу щодо запровадження адміністративного та тарифного регулювання доступу та використання сумісного підвісу кабелів зв’язку на об’єктах електроенергетичного комплексу на основі прийнятої ІнАУ «Концепції використання об'єктів електроенергетичного комплексу для розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж»

·         приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку

·         сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі

·         продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України

·         забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в умовах соціальної та економічної кризи задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

·         розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій задля віднайдення шляхів виходу з соціальної, політичної та економічної кризи, забезпечення розвитку інформаційного суспільства

·         продовжити роботу щодо недопущення спотворення у національному законодавстві європейських норм  захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет з одночасним сприянням cтворенню умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав

·          продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів

·         сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності

·         продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної комерції

·         сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо)

·         сприяти розвитку адресного простору України на базі чітко і заздалегідь визначеної процедури прийняття рішень, з урахуванням позицій всіх учасників вітчизняного інтернет-ринку

·         реалізувати рішення щодо стратегії розвитку ДП «УкрМОТ»

·         вжити всіх можливих заходів щодо недопущення встановлення цензури в мережі Інтернет

·         сприяти розвитку ринку інтернет-реклами в Україні та захисту прав учасників цього ринку

·         сприяти удосконаленню законодавства, що спрямоване на посилення відповідальності за пошкодження інфраструктури телекомунікаційних мереж

·         продовжити роботу, передбачену Планом дерегуляції, щодо спрощення діяльності у сфері телекомунікацій. 

 

 

Резолюція 23-го З’їзду ІнАУ прийнята

 

 

Співголовуючий                              _________________     А. Пятніков

 

 

 

Співголовуючий                                _________________     К. Жакун

 

 

 

Голова Секретаріату                       _________________    М. Крилов

Документи
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.