Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Резолюція З'їзду

ІНТЕРНЕТ АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

Резолюція 19-го З’їзду ІнАУ

від 27 квітня 2015 р.

 

27 квітня 2015 року відбулись Загальні Збори (19-й З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 88 делегатів – уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації.

 

З’їзд відкрила Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова.

 

Були заслухані:

1. Звітна доповідь Голови Правління ІнАУ Т.Попової про роботу Асоціації в 2014 р.

2. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань інтелектуальної власності Т.Попової про роботу комітету в 2014 р.

3. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Е.Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2014 р.

4. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті і Доменного комітету І.Пєтухова про роботу комітетів в 2014 р.

5. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами М.Коміссарука про роботу комітету в 2014 р.

6. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О.Федієнка про роботу комітету в 2014 р.

7. Доповідь в.о. голови Комітету з питань телебачення та медіаконтенту К.Жакуна про роботу комітету у 2014 р.

9. Доповідь Голови Комітету ІнАУ з питань виробників та постачальників телекомунікаційного обладнання В.Середи про роботу комітету у 2014 р.

10. Доповідь голови Юридичного комітету ІнАУ В.Кравченко про роботу комітету в 2014 р.

11. Доповідь Голови Робочої групи ІнАУ з питань доступу до ККЄ А.Нагорнюка про роботу Робочої групи в 2014 р.

11. Звіт Виконавчого директора ІнАУ В.Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 2014 р.

12. Доповідь Голови Бюджетного комітету ІнАУ Т.Попової про проект бюджету ІнАУ на
2015 р.

13. Доповідь Голови Правління ІнАУ Т.Попової про основні напрямки діяльності ІнАУ на 2015 р.

15. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2015 р.

Прийняті наступні рішення:

1.  Роботу Правління ІнАУ за 2014 рік визнати задовільною.

2.  Прийняти звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2014 рік.

3.   Прийняти проект бюджету ІнАУ на 2015 рік.

4.    Правлінню ІнАУ у 2015 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

·      докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ІКТ-ринку при впровадженні європейських принципів регулювання та взаємодії відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та країнами ЄС

·      продовжити захист членів ІнАУ у питаннях протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, необґрунтованим преференціям учасникам ринку, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, недопущенню монополізму

·      забезпечити врахування інтересів учасників ІКТ-ринку при опрацюванні проекту закону України «Про електронні комунікації» задля встановлення засад діяльності у сфері електронних комунікацій, які відповідатимуть вимогам часу та євроінтеграційним процесам, для розвитку сфери електронних комунікацій в Україні.

·      забезпечити врахування інтересів операторів/провайдерів телекомунікацій при опрацюванні проекту закону України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

·      сприяти виконанню вимог закону України «Про телекомунікації» з боку органів місцевого самоврядування в частині забезпечення підтримки розвитку телекомунікаційних мереж та доступу до об’єктів будинкових розподільчих мереж в спорудах комунальної власності

·      продовжити роботу щодо запровадження адміністративного та тарифного регулювання доступу та використання сумісного підвісу кабелів зв’язку на об’єктах електроенергетичного комплексу на основі прийнятої ІнАУ «Концепції використання об'єктів електроенергетичного комплексу для розташування інфраструктури телекомунікаційних мереж»

·      приділити увагу недопущенню зловживань монопольним становищем на ринку кабельної каналізації електрозв’язку на основі прийнятих ІнАУ «Основних принципах регулювання доступу до ККЕ»

·      не допустити прийняття законопроектів, які передбачають створення Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг на умовах, що поглиблюють монополізм на ринку телекомунікацій

·      сприяти забезпеченню свободи слова і прав людини в Інтернеті при дотриманні необхідного балансу з безпечним використанням Мережі

·      продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України;

·      забезпечити координацію членів ІнАУ та інших підприємств ІКТ-галузі задля забезпечення функціонування телекомунікаційних мереж в період суспільного протистояння задля забезпечення безпеки держави та її громадян в інформаційній сфері

·      розвивати співпрацю з представниками галузі електронних комунікацій (перш за все, з представниками Громадської ради з питань ІКТ) задля віднайдення шляхів виходу з соціальної, політичної та економічної кризи, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

·      продовжити роботу щодо розвитку Концепції механізмів захисту прав на об’єкти авторського та суміжних прав в мережі Інтернет на основі у відповідності з директивами ЄС та Угодою про асоціацію з ЄС задля  зниження рівня неправомірного використання об’єктів з одночасним cтворенням умов для  розвитку легальних платформ розповсюдження об’єктів авторських та суміжних прав;

·       продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів;

·      сприяти прийняттю Закону України «Про аудіовізуальні послуги», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;

·      продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної комерції;

·      сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);

·      сприяти розвитку адресного і доменного простору України з урахуванням позицій зацікавлених учасників вітчизняного інтернет-ринку;

·      реалізувати рішення щодо стратегії розвитку ДП «УкрМОТ».

·      налагодити активну співпрацю зі Збройними силами України щодо підвищення боєздатності та ефективності Збройних сил України.

·      налагодити співпрацю з НКРЕ щодо доступу до інфраструктури електроенергетичних мереж для спільного підвісу кабелів електрозвязку.

 

5. Згідно рейтингового голосування, затвердити наступний склад Правління ІнАУ на 2015 рік:

 

1. Попова Тетяна

2. Федієнко Олександр

3.Веренич Дмитро

4. Коміссарук Михайло

5. Одинець Сергій

6. Кондратюк Володимир

7. Нагорнюк Андрій

8. Жакун Костянтин

9. Середа Василь

10. Гусєв Олег

 

 Резолюція 19-го З’їзду ІнАУ прийнята.

 

  

Головуючий                                                                                                     Попова Т.В.

 

 

 

Голова Секретаріату                                                                                          Федієнко О.П.

 

Документи
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.