Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Положення про порядок сплати вступних, членських внесків членами Інтернет Асоціації України (ІнАУ)

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами (З’їздом)

Інтернет Асоціації України

Протокол від 31.03.2016 року

 

Положення про сплату членських внесків

1.      Загальні положення

1.1.  Членські внески до Інтернет Асоціації України (далі за текстом – Асоціація) поділяються на:

1)   Вступний членський внесок – обов’язковий для сплати членами Асоціації внесок, зобов’язання по сплаті якого виникає лише один раз при вступі нового члена до Асоціації;

2)   Щорічні членські внески – обов’язкові для сплати членами Асоціації внески, зобов’язання по сплаті яких виникають у кожного члена Асоціації щороку за кожні дванадцять місяців його членства;

3)   Разові членські внески – обов’язкові для сплати членами Асоціації внески, розмір і порядок сплати яких визначається рішенням Загальних зборів (З’їзду) членів Асоціації;

4)   Цільові членські внески – добровільні внески, що здійснюються членами Асоціації у розмірі та спосіб, погоджені із Правлінням Асоціації.

1.2.  Це Положення визначає розмір, порядок та періодичність сплати вступних та щорічних членських внесків до Асоціації та не регулює розмір та порядок сплати разових і цільових членських внесків, а також благодійних внесків.

1.3.  Це Положення, а також зміни та доповнення до нього затверджуються Загальними зборами (З’їздом) Асоціації, підписуються Головуючим на Загальних зборах (З'їзді) від імені всіх членів Асоціації та не потребують підписів їх представників.

 

2.      Розміри та порядок сплати вступних та щорічних членських внесків

2.1.  Розмір вступного внеску для дійсних членів Асоціації становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень, для асоційованих членів Асоціації – 1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень.

2.2.  Вступний членський внесок сплачується одним платежем у повній сумі впродовж 30 (тридцяти) банківських днів з моменту письмового повідомлення кандидата про прийняття рішення про його прийом до Асоціації шляхом публікації протоколу Загальних зборів (З’їзду) членів Асоціації на інтернет-сайті Асоціації.

2.3.  Розмір щорічних внесків для дійсних членів Асоціації становить 5 000 (п’ять тисяч) гривень за кожні дванадцять місяців членства, для асоційованих членів Асоціації - 1 500 (одна тисяча п’ятсот) гривень за кожні дванадцять місяців членства.

2.4.  Зобов’язання по сплаті щорічних членських внесків виникає у члена Асоціації з дати, наступної після закінчення дванадцяти місяців з дня, коли Загальними зборами (З’їздом) членів Асоціації було прийнято рішення про прийом відповідного члена до Асоціації. Щорічний внесок за період, що становить перші дванадцять місяців після прийняття рішення Загальними зборами (З’їздом) членів Асоціації про прийом відповідного члена до Асоціації, не сплачується.

2.5.  Щорічні членські внески сплачуються один раз на рік у повній сумі за дванадцять місяців членства або щоквартально за вибором члена Асоціації. У випадку, якщо член Асоціації обрав щоквартальний спосіб оплати, розмір чергового платежу становить одну четверту від розміру щорічного членського внеску.

2.6.   Щорічні членські внески сплачуються до початку відповідного року членства в Асоціації, а у випадку, якщо член Асоціації обрав щоквартальний спосіб оплати, відповідні платежі здійснюються до початку відповідного кварталу членства в Асоціації.

2.7.  Протягом одного календарного року член Асоціації має право на однократне відтермінування сплати щорічного членського внеску або його квартального платежу на строк до трьох місяців, за умови надання Асоціації відповідного гарантійного листа.

2.8.  Сплата вступних та щорічних внесків здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Асоціації. Членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації.

2.9.  Контроль за сплатою та обліком вступних та щорічних членських внесків покладається на Виконавчого директора Асоціації.

 

Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.