Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

ІнАУ та АППК приєднались до Меморандуму про перехід на ринкові відносини провайдерів з ефірними мовниками із застереженнями

Профільні асоціації – ІнАУ й АППК отримали для розгляду Меморандум провайдерів «про засади конструктивного переходу на ринкові відносини між телерадіоорганізаціями та провайдерами програмної послуги України».

Асоціації вітають консолідацію з вирішення актуальних питань діяльності провайдерів, що пов'язана із впровадженням оновленого складу програм універсальної програмної послуги і переходом з 1 січня 2017 року на ринкові стосунки з комерційними мовниками, які розповсюджують телепрограми ефірним способом.

Меморандум, розроблений чотирма найбільшими українськими провайдерами: «Тріоланом», «Волею», «Ланетом» та «Інформаційними технологіями», зафіксував 4 принципи щодо переходу на ринкові стосунки:

«1) телерадіоорганізації, які прагнуть максимального покриття, сплачують за поширення свого сигналу*;

2) програми телерадіоорганізацій, які обрали платну модель розвитку, включаються до пакетів телепрограм із меншим охопленням;

3) телерадіоорганізації, які прийняли рішення зробити свої програми платними, вживають заходів, що направлені на придбання абонентами таких телепрограм у провайдерів, а саме: кодуються на супутнику, надають сигнал кращої якості в порівнянні з ефіром, проводять роз'яснювальну роботу з телеглядачами на своїх телеканалах, ведуть боротьбу з піратством тощо;

4) застосовується принцип єдиних умов для всіх учасників відносин».

Розглянувши текст Меморандуму, більшість провайдерів вирішили приєднатися до Меморандуму, але із застереженнями до пункту першого цього документу.

Застереження щодо першого пункту Меморандуму. Оскільки провайдери АППК та ІнАУ переважно є представниками середнього і малого бізнесу, основний дохід яких складає абонентська плата, а не платежі з надання послуг із розповсюдження телепрограм, ми вважаємо найкращим шляхом до конструктивного переходу на ринкові стосунки у разі доступу всіх абонентів до телепрограм ефірних мовників є збереження status quo, принаймні протягом 2017 року. Тобто, більш доцільним, на нашу думку, є укладення ліцензійних угод на право використання телепрограм ефірного мовлення на умовно безкоштовних засадах, які дозволять захистити інформаційні, економічні інтереси глядача, для провайдерів – кардинально не змінювати концепцію діяльності, для споживачів віддалених куточків країни – зберегти найдешевшу можливість перегляду телепрограм, а для телеканалів – рекламні надходження, високі рейтинги, тощо.

Такій спосіб сприятиме реалізації п. 4 Меморандуму про «єдині умови для всіх учасників відносин», оскільки на даний момент не вирішене питання щодо прозорості абонентської бази у розрізі деяких підприємств. Прозорість є окремим довгостроковим державницьким завданням, пов'язаним з реформуванням податкової системи, і реалізацію якого неможливо вирішити в окремій сфері, тим більше в інтересах представників лише одного сегменту ринку.

Підписання цього Меморандуму вважаємо декларацією підтримки запропонованих принципів, що не обмежує свободи підприємницької та договірної діяльності, конкуренції і не накладає зобов'язань на членів ІнАУ та АППК.

До речі, над завданням наших профільних асоціацій є  підтримка розвитку систем платного телебачення України, його легальних законослухняних гравців. Але, на наше переконання, сьогодні ефірні телепрограми не можна віднести до систем платного телебачення оскільки скоріше це гібрид із рекламною моделлю, який потребує напрацювання нових унікальних пропозицій із впровадженням тривалого перехідного періоду (частково у п. 3 Меморандуму) до платної моделі. Приміром, не зрозуміло, як можна в проектах угод на використання телепрограм встановлювати ліцензійну плату в залежності від звітної кількості за абонентською базою, одночасно зобов'язуючи провайдерів унеможливити перегляд абонентами програм з використанням сервісів pay TV. Вочевидь, тут щось зайве – або звіти про абонентів, або обмеження ретрансляції у сервісі pay TV.

 

 

 

 

 

Меморандум_28.11.2016.pdf 80.27 KB