Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Президент України скористався правом вето та повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 3081-д від 27.11.2015

Президент України скористався правом вето та повернув до парламенту зі своїми пропозиціями Закон України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» 3081-д від 27.11.2015, прийнятий Верховною Радою України 22 вересня 2016 року див. тут.

 

ІнАУ зверталась до Президента з проханням ветувати цей законопроект: див. Лист №180 від 17.10.2016  Президенту України щодо ветування Закону України «Про державну підтримку  кінематографії в Україні», мотивуючи це прохання невідповідностю Конституції і впровадженням механізмів захисту правовласників за рахунок умисного порушення прав інших осіб, зокрема хостерів.

 

Цей закон зобов'язує постачальників послуг технічного зберігання інформації (хостингу) в позасудовому порядку, виключно на підставі письмових тверджень представників власників авторських прав:

- спонукати власника веб-сайту задовольняти претензії та вимоги власників авторських прав, з приводу не підтверджених в судовому порядку фактів порушення їх прав;

- самостійно унеможливлювати доступ до електронної (цифрової) інформації, провокуючи тим самим ситуації, що матимуть наслідком відшкодування збитків своїм клієнтам;

- надавати в позасудовому порядку власнику авторських прав персональні дані про своїх клієнтів — власників веб-сайтів (або власника веб-сторінки);

- нести юридичну відповідальність за дії, вчинені його клієнтом - власником веб-сайту.

 

Крім ІнАУ, з проханням ветувати цей законопроект до Прзидента звертались також ряд інших організацій.