Iнтернет Асоцiацiя України   
Iнтернет
Асоцiацiя
України
  01025, Україна, м.Київ,
вул. О.Гончара, 15/3, офiс 22.  
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.org.ua
E-mail: dir [at] inau.org.ua

Позиція ІнАУ щодо можливого страйку з відключенням Інтернету

Інтернет Асоціація України (ІнАУ), яка об’єднує понад 180 підприємств сфери інформаційно-комунікаційних технологій, послідовно виступає за право громадян на вільний доступ до Інтернету, яке визнане Генеральною Асамблеєю ООН як одне з базових прав людини в сучасному світі.

В рамках забезпечення цього права ІнАУ підтримує кроки держави щодо врегулювання проблеми доступу до інфраструктурних об’єктів для розвитку телекомунікаційних мереж та всіляко допомагає їх здійсненню.

Разом з тим мусимо зазначити, що ситуація вимагає значно більш рішучих кроків з боку органів влади для протидії монополізму у сфері використання електроенергетичних мереж для розміщення кабелів телекомунікацій, ліквідації завад ефективному використанню будинкових розподільчих мереж та кабельної каналізації електрозв’язку.

Тому ІнАУ поділяє занепокоєння операторів телекомунікацій діями власників об’єктів інфраструктури, які користуються своїм монопольним становищем та завищують тарифи і створюють адміністративні перепони для розвитку телекомунікаційних мереж, що обмежує можливості забезпечення громадян України, передусім у сільській місцевості, універсальною програмною послугою та доступом до мережі Інтернет.

В той же ІнАУ вважає пріоритетним правовий шлях вирішення проблеми: ми працюємо над якнайшвидшим прийняттям Закону України «Про доступ до структури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж», вимагаємо відкликання незаконних рішень органів місцевого самоврядування у сфері використання інфраструктури телекомунікацій, прийняття необхідних змін до відповідних підзаконних актів, а також пропонуємо впровадження взаємовигідних елементів саморегулювання, зокрема «Правил професійної етики з використання об’єктів енергетичної інфраструктури для розміщення телекомунікаційних мереж», встановлення прозорої процедури розміщення і демонтажу телекомунікаційних кабелів.

Нам відомо, що певна частина суб’єктів господарювання в сфері телекомунікацій, невдоволених недостатньою протидією монополізму, одноосібними волюнтаристськими підходами енергетиків і органів місцевого самоврядування, розглядають можливість страйку з відключенням Інтернету. ІнАУ не є прихильником цих дій, адже  припинення роботи Мережі призведе до перебоїв у роботі банківської системи України, обміні інформацією між органами державної влади і суб'єктами бізнесу, загострить суспільний конфлікт. Постраждають громадяни України.

Ми закликаємо органи державної влади і місцевого самоврядування, власників електроенергетичних мереж та інших інфраструктурних об’єктів, представників бізнесу в сфері телекомунікацій до ефективного діалогу  задля встановлення законних, прозорих, справедливих і взаємовигідних правил взаємодії з метою забезпечення громадян України якісними і доступними телекомунікаційними послугами, якнайшвидшої ліквідації в Україні цифрового розриву і забезпечення гідних позицій нашої держави у світі сучасних цифрових технологій.