Українська мережа обміну трафіком
Третейський Суд Інтернет Асоціації України
Проект
Дослідження інтернет-аудиторії України
Глосарій сфери інтернет-реклами


Резолюція XIII З'їзду ІнАУ

Інтернет Асоціація України (ІнАУ)


Резолюція XІII З’їзду ІнАУ

від 29 лютого 2012 р.

 

29.02.2012 року відбулись XIIІ Загальні Збори (З’їзд) Інтернет Асоціації України (ІнАУ).

 

В роботі З’їзду взяли участь 76 представників-членів Асоціації, в тому числі 67 уповноважених представників компаній, які є Дійсними членами Асоціації, та 9  від Асоційованих членів Асоціації.

 

З’їзд відкрила Голова Правління ІнАУ Тетяна Попова.

 

Були заслухані:

1. Доповідь Голови Правління ІнАУ Т. Попової зі звітом про роботу ІнАУ в 2011 р.

2. Співдоповідь Заступника Голови Правління ІнАУ О. Ольшанського про роботу ІнАУ в 2011 р.

3. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань захисту прав людини та свободи слова Е. Шнурко-Табакової про роботу комітету в 2011 р.

4. Доповідь голови Юридичного комітету ІнАУ О. Гудзьпро роботу комітету в 2011 р.

5. Доповідь заступника голови Комітету з питань електронної комерції О. Тітова про роботу комітету у 2011 р.

6. Доповідь В. Куковського про роботу Комітету ІнАУ з питань інтернет-реклами в 2011 р.

7. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань радіотехнологій О. Федієнка про роботу комітету в 2011 р.

8. Доповідь голови Комітету ІнАУ з питань ІКТ в освіті І.Пєтухова про роботу комітету в 2011 р.

9. Доповідь голови Технічного комітету ІнАУ  О. Кульчицького про роботу комітету в 2011 р.

10. Звіт Виконавчого директора ІнАУ В. Куковського про виконання бюджету ІнАУ за 2011 р.

11. Звіт Директора ДП «Українська мережа обміну трафіком» О. Гудзь про роботу підприємства за 2011 рік.

12. Доповідь Голови Бюджетного комітету Т.Попової про проект бюджету ІнАУ на 2012 р.

13. Співдоповіді голови Технічного Комітету ІнАУ О. Кульчицького, Заступника Голови Правління ІнАУ О. Ольшанського та члена Правління ІнАУ І. Пєтухова з питання реорганізації ДП «УкрМОТ». 

14. Виступи членів ІнАУ про напрямки діяльності ІнАУ на 2012 р.

  

Прийняті наступні рішення:

 

1.      Про прийняття в Дійсні члени ІнАУ компанію «Захід-Хост».

2.      Роботу Правління ІнАУ за 2011 рік визнати задовільною.

3.      Прийняти звіт про виконання бюджету ІнАУ за 2011рік.

4.      Прийняти звіт про роботу ДП «УкрМОТ» за 2011 рік.

5.       Прийняти проект бюджету ІнАУ на 2012 рік з, кошти зазначені в статті Резервний фонд правління у розмірі 30 тис грн., використовувати на проведення заходів ІнАУ та стимулювання персоналу.

 

6.      Внести правки у проект бюджет ІнАУ на 2012 рік, виходячи із наявної кількості дійсних членів ІнАУ станом на 29.02.2012 року.

 

7.      Доручити Правлінню підготувати проведення Позачергового з’їзду ІнАУ, присвячений реорганізації ДП «УкрМОТ». Взяти 3 міс на його підготовку (до кінця травня 2012 р). Всі проекти реорганізації ДП «УкрМОТ», надіслані авторами пізніше 30 квітня 2012 року всім учасникам на З’їзді не розглядаються. До проведення цього позачергового З”їзду ІнАУ оголосити мораторій на прийняття нових членів ІнАУ.

8.      Заборонити Правлінню ІнАУ в любий спосіб змінювати форму власності  ДП «УкрМОТ» до наступного З’їзду ІнАУ.

 

9.       Доручити Правлінню ІнАУ до наступного З’їзду ІнАУ підготувати зміни до Статуту ІнАУ, а саме: а) обмежити (зменшити) кратність виборів членів до Правління ІнАУ; б) обмежити (зменшити) кратність виборів Голови Правління ІнАУДоручити Правлінню ІнАУ до наступного З’їзду підготувати кілька варіантів щодо кратності відповідних змін до Статуту ІнАУ.

 

10.  Щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ», а саме:

 

а) розглянути можливості щодо Регіонального розвитку ДП «УкрМОТ»;

б) провести опитування Учасників ДП «УкрМОТ» щодо подальшого розвитку ДП «УкрМОТ»;

в) розробити Стратегію подальшого розвитку ДП «УкрМОТ»;

г) проаналізувати та покращити менеджмент ДП «УкрМОТ»;

д) розширити склад Технічного Комітету ІнАУ з метою напрацювання й покращення технічної політики ДП «УкрМОТ».

11.  Розробити додаткові міри про інформування членів ІнАУ про детальні результати роботи Правління. Зокрема, відносно розкриття повної інформації щодо проведення засідання Правління ІнАУ.

 

12.  Провести низку заходів для консолідації різних бізнес-асоціацій із питань, які є спільними та актуальними для всіх сегментів бізнесу України.

 

13.  Підвищити рівень популяризації ІнАУ та сегментів, представлених членами ІнАУ.

 

14.  Доручити Правлінню ІнАУ розробити зміни до Статуту ІнАУ по врегулюванню процедурних питань.

 

4.      Правлінню ІнАУ у 2012 році звернути увагу на такі напрямки діяльності:

 

        продовжити роботу над розробкою законодавчої бази та покращенням взаємовідносини між операторами телекомунікацій та власниками будівель та споруд комунальної та іншої власності щодо розміщення телекомунікаційного обладнання;

 

        докласти всіх зусиль до захисту інтересів членів ІнАУ та інших учасників вітчизняного ринку телекомунікацій в справі протидії впровадженню незаконних податків та зборів, незаконним перевіркам, недопущенню порушень умов економічної конкуренції, щодо запобіганню необґрунтованим преференціям учасникам ринку при формуванні фонду універсальних послуг, тощо; не допустити прийняття змін до ЗУ «Про телекомунікацій» щодо створення Фонду універсальних послуг та/або блокування прийняття спеціального закону, якщо такий буде;

 

        продовжити роботу над вдосконаленням чинного законодавства у сфері інформаційно-комунікаційних технологій у напрямку приведення його до європейських зразків, забезпечення розвитку інформаційного суспільства;

 

        продовжити роботу щодо встановлення рівноправних та прозорих умов для всіх учасників ринку доступу до кабельної каналізації електрозв‘язку незалежно від форми власності, недопущенню монополізму та застосування необґрунтованих тарифів у питаннях використання кабельної каналізації електрозв‘язку; сприяти перегляду Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку та внесення змін до механізму взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій, які б не дозволили сприяти посиленню монополізму;

 

        сприяти впорядкуванню на державному рівні питань доступу до «останньої милі» на об’єктах комунальної власності та надання НКРЗІ повноважень щодо регулювання цього питання;

 

        сприяти недопущенню прийняття у другій редакції законопроекту «Про захист суспільної моралі»;

 

        продовжити роботу щодо недопущення прийняття у другому читанні Законопроекту № 6523 «Щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», який вводить монополію уповноважених державою ОКУ, істотним чином обмежує права і законні інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав (що суперечить як чинному законодавству України, так і міжнародним угодам, ратифікованим Україною), запроваджує неконтрольовані важелі адміністративного тиску на інформаційні ресурси та передбачає розширення сфер діяльності, які підлягають ліцензуванню;

        сприяти розробці Державної програми  розвитку широкосмугового доступу в Інтернет;

        продовжити роботу щодо послаблення регуляторного впливу у сфері використання радіоелектронних засобів, відмови від впровадження обов'язкового маркування обліковими марками радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що ввозяться з-за кордону, виробляються, реалізуються та експлуатуються в Україні;

         прийняти участь у робочій групі щодо розробки нової редакції Закону України «Про телебачення і радіомовлення», яка б урахувала реальний стан розвитку новітніх медіа, впровадження цифрових технологій, узгодила вітчизняне законодавство з міжнародними договорами та забезпечила практичну реалізацію взятого державою курсу на дерегуляцію підприємницької діяльності;

        сприяти прийняттю законопроекту «Про електронну комерцію» (реєстраційний № 6086), який відповідає потребам членів ІнАУ та європейським підходам на продаж і постачання товарів, виконання робіт та надання послуг, а також здійсненні підприємницької діяльності, із застосуванням ІКТ;

 

        продовжити роботу щодо відвернення небезпеки монополізму в сегменті впровадження в Україні механізмів функціонування електронної економіки;

 

        сприяти реальному впровадженню технологій електронного документообігу та електронного цифрового підпису (включно з технологією електронного документу, процедурою віддаленого укладання угод, тощо);

 

        активізувати роботу щодо законодавчого врегулювання питання про перехоплення телекомунікацій;

 

        продовжити активну роботу у справі протидії кіберзлочинності, забезпечення безпечнішого Інтернету, розвивати співпрацю у цій сфері з державними органами та недержавними організаціями на основі забезпечення виконання законодавства України, недопущення незаконних вилучень обладнання та порушень прав третіх осіб;

 

        

Документы
Інтернет Асоціація України:
04053, Украина, г.Киев,
О.Гончара, 15/3, офіс 22.
Тел./факс: +38 044 278-2925
Web: www.inau.ua
E-mail: dir [at] inau.ua
© Інтернет Асоціація України, 2014
При використанні матеріалів ІнАУ посилання на сайт є обов'язковим.